Trutnov

Okres

63 výtluků

  • 14 / 22 % Kritická závažnost
  • 17 / 27 % Nízká závažnost
  • 32 / 51 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ11016

Necelý rok po realizaci opravy spoje mezi parkovištěm a komunikací došlo k postupnému rozpadání provedené opravy. Výtluk je hluboký cca 7-10cm kde se dešti každý den prohlubuje a lidé z nedaleké diskotéky rozebírají dlažební kostky a házejí s nimi.

CZ10754
5
Jednotlivý výtluk

Zmíněné nehody zavinila jediná věc, ten blbec strom a výmol od kořenů pod ním. Musí se kolem jet velice velice pomalu aby vás to nerozhodilo. Rok od roku je to horší. Navíc bezpečně tam dvě velká auta vedle sebe nemají šanci projet, všude jinde na úseku ano. Strom pokácet a silnici opravit!

CZ9893

Na úseku viz foto je několik různých výtluků různých velikostí - je to příjezdová cesta do části vesnice Libeč u Trutnova GPS souřadnice :50.5979881N, 15.9454000E Adresa: Pod Viaduktem Trutnov

CZ8652
4
Úsek do 50 m

Výtluk už od jara 2017 !!! Silnice ve vlastnictví města Trutnov Souradnice: 50.5428389N, 15.8607692E první dve foto aktualni, treti foto přes Seznam mapy před cca rokem, kdy byla dira ještě mala, nyní uz je to na utrzeni napravy

CZ8651
4
Úsek do 50 m

Výtluk už od jara 2017 !!! Silnice ve vlastnictví města Trutnov Souradnice: 50.5428389N, 15.8607692E

CZ7863

Silnice č. 300 z Trutnova do Žacléře přes Babí nad Zeleným Mlýnem. Silnice ve špatném technickém stavu již několik let, po letošní zimě (2017) tragédie. Řidiči o tomto úseku vědí a proto si v "esíčku" často vyjedou na výlet i do protisměru, aby se vyhnuli výmolům - způsobuje nebezpečné situace.

Více
CZ6903

Křižovatka silnice I/16 a ulic Slezská a M.Gorkého. Křižovatka je nezvyklého tvaru a v oblouku, s omezenými průjezdy. Je zde problematické levé odbočení z ulice Slezské a důležitost ulice M.Gorkého jako příjezdu k nemocnici v Trutnově. Součástí je celkem nebezpečný přechod přes tři jízdní pruhy před školou a u zastávek autobusů.

CZ7165

Jedná se o úsek silnice I/16 v délce cca 700 m v okrese Trutnov v rozmezí km cca 167,2 - 167,9 v extravilánu. Ve směru od obce Pilníkov ve směru jízdy na město Trutnov začíná úsek železničním přejezdem P 4556 a stykovou křižovatkou se silnicí III/01412 ve směru na obec Vlčice, za nimiž pokračuje silnice I/16 krátkým úsekem v přímém směru, po němž následují dva protiběžné směrové oblouky, první vpravo a následující vlevo. Komunikace vede v rovině, velmi mírné stoupání ve směru na město Trutnov. Vodorovným dopravním značením č. V 1a, V 2b a V3 je upravena v daném úseku možnost předjíždění. Rychlost jízdy v úseku je obecnou úpravou povolena do 90 km/h.

Vozovka je široká v rozmezí 6 - 6,5 m, protisměrně rozdělená příslušným vodorovným dopravním značením. Po obou stranách vozovky se nachází 0,4 m široká zpevněná krajnice. Vlevo ve směru jízdy na město Trutnov se nachází silniční příkop a svah stoupající od komunikace porostlý stromy. Po obou stranách se nachází vodorovné dopravní značení V 4 "podélná čára souvislá", která vozovku odděluje od vyznačených zpevněných krajnic. Vpravo pak za krajnicí terén prudce klesá ke korytu potoka a tato strana komunikace je nepravidelně lemována vzrostlými stromy. Přehlednost úseku je částečně snížena profilem komunikace a okolní vegetací. V prvním směrovém oblouku ve směru jízdy na Trutnov není okraj svahu k potoku zabezpečen ocelovým svodidlem proti sjetí do koryta vodoteče, druhý směrový oblouk již ocelovým svodidlem zabezpečen je, dochází však v těchto místech k větší koncentraci nehod než v prvním úseku.

Rizikovost místa

Dva protisměrné směrové oblouky v komunikaci, před oblouky z obou stran vede komunikace v relativně přímém směru a z toho vyplývá nepřizpůsobení rychlosti vozidla, vzrostlé kmeny stromů v uvedených místech nechráněné proti nárazu ocelovými svodidly, blízkost vodoteče a z toho vyplývající neočekávaná vlhká místa na vozovce s ohledem na meteorologickou situaci.

Nehodovost místa 01/2010-05/2016

Celkem nehod řešených PČR - 48 (Ú 0, TZ 2, LZ 27, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

21 761 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Zdeněk Kos, vedoucí provozního úseku, ŘSD Správa Hradec Králové k tomuto místu řekl, že na tuto silnici I/16 v rámci okresu Trutnov (od hranic s Libereckým krajem až k hraničnímu přechodu Královec) ŘSD nechalo zpracovat bezpečnostní audit a z něho vzešlo, kde a jaké úpravy se mají udělat. V současné době má ŘSD zpracovánu projektovou dokumentaci na umístění svodidel a dalších bezpečnostních prvků ve směru od Liberce k městu Trutnov. V současné době se dá říci, že ŘSD je ve fázi výběru zhotovitele v této části. Před tímto krokem se ale musí ještě dořešit vykácení některých stromů, které umístění svodidel brání. Předpoklad realizace této části je ještě v roce 2016. Ve zbylé části od města Trutnov až po hraniční přechod Královec je ŘSD ve fázi zpracování projektové dokumentace, tak aby se splnily zjištění z bezpečnostní inspekce. Pokud nebudou legislativní překážky tak úprava první části úseku silnice I/16 (od hranic Libereckého kraje k městu Trutnov) by měla proběhnout v roce 2016 a úprava druhé části úseku (od města Trutnov k hraničnímu přechodu Královec) v příštím roce 2017.

CZ7043

Dlouhý přechod pro chodce v intravilánu přes souběh silnic I/14 a I/16.
Jedná se o jediný přechod mezi křižovatkami. U přechodu se nachází střední škola, autobusová zastávka, hotel, sportoviště, obchod, sídliště.

Rizikovost místa

Delší doba pobytu chodce na vozovce, možnost objetí vozidla dávající přednost chodci, blízkost školského zařízení a zastávek MHD.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Ing. Davida Jelínka z odboru rozvoje města Trutnova tento přechod pro chodce město Trutnov zatím neřeší, protože v tomto místě je intenzita dopravy poměrně velká a před kruhovým objezdem již doprava v podstatě stojí. To je také asi důvodem, proč se na tomto přechodu pro chodce zatím nestala vážnější nehoda. Daleko nebezpečnější je přechod pro chodce třetí v pořadí od kruhového objezdu u tohoto přechodu ve směru na Polsko u čerpací stanice Benzina, kde již nějaké vážné následky dopravních nehod s chodci byly a tento přechod pro chodce město Trutnov řeší a měl by snad být ještě v roce 2016 upraven, tak aby byl bezpečný.

06/2016

V blízkosti přechodu je bývalá škola, která se má změnit na drobné provozovny – očekává se zvýšený pohyb chodců.

CZ7036

Jedná se o úsek silnice I/14 na vjezdu do městysu Mladé Buky. Jde nejprve o přímý úsek vedoucí přes most přes řeku Úpu, po něm následuje ostrý směrový oblouk vpravo a následuje táhlé stoupání nejprve v přímém úseku, po kterém následuje táhlý pravý směrový oblouk. Silnice I/14 je spojnicí průmyslové a obytné aglomerace Trutnova s průmyslovou a obytnou aglomerací Vrchlabí. Úsek komunikace se nachází v podhůří Krkonoš s delším zimním obdobím bohatým na sněhové srážky, v letním období s náhlými dešťovými srážkami s významným spadem vody.

Rizikovost místa

Zvýšený výskyt sněhových a deštových srážek, které nejsou odváděny v potřebné míře. Za nebezpečné je zde také považováno i svodidlo, které je již v havarijním stavu a to zejména z důvodu častých dopravních nehod.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 27 (Ú 0, TZ 2, LZ 4, HŠ 21)

Socioekonomická ztráta

17 396 000 Kč

Vývoj místa

06/2015

Některá nízkonákladová opatření už se na úseku udála v roce 2010 a 2011. Úpravy mostu a úpravy trasy zatím správce komunikace neprovedl. Rekonstrukce zmíněného mostu se chystá v rámci projektové dokumentace s tím, že most bude směrově upraven a oblouk bude eliminován.

06/2016

Připravuje se výstavba nového ocelového mostu. Nyní je zde realizováno dočasné opatření instalací betonových svodidel. V současnosti se již vybírá dodavatel nového mostu.
V rámci stavby mostu bude narovnán i směrový oblouk.
Realizace stavby nového mostu se předpokládá v roce 2017.

Martin Chroustovský

Necelý rok po realizaci opravy spoje mezi parkovištěm a komunikací došlo k postupnému rozpadání provedené opravy. Výtluk je hluboký cca 7-10cm kde se dešti každý den prohlubuje a lidé z nedaleké diskotéky rozebírají dlažební kostky a házejí s nimi.

XY XY
XY XY 25.10.21

CZ10754, Dolní Kalná, silnice č.32553

Aktivita: Přidán
CZ10754

Zmíněné nehody zavinila jediná věc, ten blbec strom a výmol od kořenů pod ním. Musí se kolem jet velice velice pomalu aby vás to nerozhodilo. Rok od roku je to horší. Navíc bezpečně tam dvě velká auta vedle sebe nemají šanci projet, všude jinde na úseku ano. Strom pokácet a silnici opravit!

Michal Jaroš

Na úseku viz foto je několik různých výtluků různých velikostí - je to příjezdová cesta do části vesnice Libeč u Trutnova GPS souřadnice :50.5979881N, 15.9454000E Adresa: Pod Viaduktem Trutnov

Více