Hořice

Obec

1 výtluk

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 1 / 100 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ9829

Vytlačený asfalt na kraj vozovky. Asfaltový nádor má víc jak 10cm odbočující automobily už dřou spodkem. Tato krása je pod přejezdem ve směru od HK Od města je zase moc pěkná roleta

CZ7046

Jedná se o extravilánový úsek silnice I/35, šířka pruhů je 3,5m, šířka zpevněné části vozovky 10,5m (kategorie S11,5). V místě přechodu je snížená rychlost na 70km/h.

Rizikovost místa

Bez nehod s chodci, jedná se o riziková místa na významné komunikaci I. třídy

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

05/2015

Město Hořice připravuje projektovou dokumentaci přemostění silnice I/35 lávkou. Je vydáno územní rozhodnutí a připravuje se projektová dokumentace pro realizaci stavby.

06/2016

Oba přechody jsou nyní zrušeny. S Policií ČR a se správcem komunikace bylo diskutováno, že podchod by zde byl výhodnější v rámci bezbariérovosti.

01/2017

Dle Odboru dopravy městského úřadu Hořice je stavební řízení k umístění lávky přes silnici I/35, která by měla spojit okrajovou část Libonic s městem Hořice, dokončeno. Na jaře 2017 by se měla schvalovat žádost o dotaci. Pokud bude žádost vyhodnocena kladně, tak by měla stavba lávky proběhnout ještě v roce 2017. Konstrukce lávky je navržena tak, aby došlo k minimálnímu omezení dopravy na silnici I/35. Investice do lávky vyšla finančně výhodnějí než realizace podchodu. V rámci zvýšení bezpečnosti jsou na silnici I/35 dále osazeny dopravní značky A12a Chodci. Tyto značky jsou 150 m před bývalými přechody.

J. P.
J. P. 10.10.19

CZ9829, Hořice, silnice Husova

Aktivita: Přidán
CZ9829

Vytlačený asfalt na kraj vozovky. Asfaltový nádor má víc jak 10cm odbočující automobily už dřou spodkem. Tato krása je pod přejezdem ve směru od HK Od města je zase moc pěkná roleta

Echopix Echopix

Jedná se o extravilánový úsek silnice I/35, šířka pruhů je 3,5m, šířka zpevněné části vozovky 10,5m (kategorie S11,5). V místě přechodu je snížená rychlost na 70km/h.

Rizikovost místa

Bez nehod s chodci, jedná se o riziková místa na významné komunikaci I. třídy

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

05/2015

Město Hořice připravuje projektovou dokumentaci přemostění silnice I/35 lávkou. Je vydáno územní rozhodnutí a připravuje se projektová dokumentace pro realizaci stavby.

06/2016

Oba přechody jsou nyní zrušeny. S Policií ČR a se správcem komunikace bylo diskutováno, že podchod by zde byl výhodnější v rámci bezbariérovosti.

01/2017

Dle Odboru dopravy městského úřadu Hořice je stavební řízení k umístění lávky přes silnici I/35, která by měla spojit okrajovou část Libonic s městem Hořice, dokončeno. Na jaře 2017 by se měla schvalovat žádost o dotaci. Pokud bude žádost vyhodnocena kladně, tak by měla stavba lávky proběhnout ještě v roce 2017. Konstrukce lávky je navržena tak, aby došlo k minimálnímu omezení dopravy na silnici I/35. Investice do lávky vyšla finančně výhodnějí než realizace podchodu. V rámci zvýšení bezpečnosti jsou na silnici I/35 dále osazeny dopravní značky A12a Chodci. Tyto značky jsou 150 m před bývalými přechody.