Vysoká nad Labem

Obec

výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7030

Úsek silnice I/35 v extravilánu bez křižovatek, která spojuje Olomouc s Hradcem Králové. Jedná se o dlouhý přímý úsek v lese, s kolísavou nivelitou. Šířka jízdních pruhů 3,5m, zpevněná krajnice 0,2m. Cyklisté a pěší pouze křižují I/35 v rámci naučné stezky.

Rizikovost místa

Omezený rozhled pro předjíždění na lomech nivelety, úzká vozovka, sjezdy využívány k odstavování vozidel, zvěř

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 115 (Ú 5, TZ 8, LZ 30, HŠ 89)

Socioekonomická ztráta

181 305 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

Podle bezpečnostní inspekce vypracované v únoru 2013 byly v létě roku 2014 provedeny ŘSD ČR bezpečnostní úpravy. Od této události se v daném úseku nevyskytují závažnější dopravní nehody.

06/2016

Provedena instalace svodidel a rozšíření krajnice.

Echopix Echopix
Echopix Echopix 27.1.16

CZ7030, Úsek silnice I/35

Aktivita: Přidán
CZ7030

Úsek silnice I/35 v extravilánu bez křižovatek, která spojuje Olomouc s Hradcem Králové. Jedná se o dlouhý přímý úsek v lese, s kolísavou nivelitou. Šířka jízdních pruhů 3,5m, zpevněná krajnice 0,2m. Cyklisté a pěší pouze křižují I/35 v rámci naučné stezky.

Rizikovost místa

Omezený rozhled pro předjíždění na lomech nivelety, úzká vozovka, sjezdy využívány k odstavování vozidel, zvěř

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 115 (Ú 5, TZ 8, LZ 30, HŠ 89)

Socioekonomická ztráta

181 305 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

Podle bezpečnostní inspekce vypracované v únoru 2013 byly v létě roku 2014 provedeny ŘSD ČR bezpečnostní úpravy. Od této události se v daném úseku nevyskytují závažnější dopravní nehody.

06/2016

Provedena instalace svodidel a rozšíření krajnice.