Markvartice

Obec

2 výtluky

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 1 / 50 % Nízká závažnost
  • 1 / 50 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7114

Průsečná křižovatka silnic I/23 a I/38 v extravilánu bez přídatných pruhů, částečné osvětlení. Max. rychlost 70km/h na hlavní, vedlejší P6 (Stůj, dej přednost v jízdě). I/38: Kolín – Znojmo –A (součást E59 Pha – Zahřeb) I/23: Č. Budějovice – J.Hradec – Brno krajský i celorepublikový význam. Častý výskyt mlh.

Rizikovost místa

Křížení významných tahů, problematická rozpoznatelnost křižovatky, omezený rozhled za zhoršené viditelnosti (častý výskyt mlh).

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 3, TZ 3, LZ 14, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

84 964 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Marie Tesařová, ředitelka Správy ŘSD Jihlava sdělila že, již v době konání loňské Dopravní snídaně mělo ŘSD zadáno zpracování studie. Studie byla zpracována v několika variantách a po projednání této studie se pokračuje v procesu územního řízení. V plánu je zde vybudovat okružní křižovatku. Limitující je jednání s vlastníky sousedních pozemků, kdy byl v současné době vypracován znalecký posudek k výkupu sousední nemovitostí. Předpoklad je, že v roce 2016 by mělo být vydáno územní rozhodnutí a snad i stavební povolení.

11/2016

Územní rozhodnutí ke stavbě okružní křižovatky je již vydáno. Dokumentace ke stavebnímu povolení je zpracována, začíná se s výkupy potřebných pozemků. V rámci realizace stavby dojde i ke zbourání sousedního domu, který je v těsné blízkosti komunikace. Raelizace stavby se předpokládá v roce 2017 nebo 2018.

Echopix Echopix

Průsečná křižovatka silnic I/23 a I/38 v extravilánu bez přídatných pruhů, částečné osvětlení. Max. rychlost 70km/h na hlavní, vedlejší P6 (Stůj, dej přednost v jízdě). I/38: Kolín – Znojmo –A (součást E59 Pha – Zahřeb) I/23: Č. Budějovice – J.Hradec – Brno krajský i celorepublikový význam. Častý výskyt mlh.

Rizikovost místa

Křížení významných tahů, problematická rozpoznatelnost křižovatky, omezený rozhled za zhoršené viditelnosti (častý výskyt mlh).

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 3, TZ 3, LZ 14, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

84 964 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Marie Tesařová, ředitelka Správy ŘSD Jihlava sdělila že, již v době konání loňské Dopravní snídaně mělo ŘSD zadáno zpracování studie. Studie byla zpracována v několika variantách a po projednání této studie se pokračuje v procesu územního řízení. V plánu je zde vybudovat okružní křižovatku. Limitující je jednání s vlastníky sousedních pozemků, kdy byl v současné době vypracován znalecký posudek k výkupu sousední nemovitostí. Předpoklad je, že v roce 2016 by mělo být vydáno územní rozhodnutí a snad i stavební povolení.

11/2016

Územní rozhodnutí ke stavbě okružní křižovatky je již vydáno. Dokumentace ke stavebnímu povolení je zpracována, začíná se s výkupy potřebných pozemků. V rámci realizace stavby dojde i ke zbourání sousedního domu, který je v těsné blízkosti komunikace. Raelizace stavby se předpokládá v roce 2017 nebo 2018.