Skalná

Obec

výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7173

Železniční přejezd P 113 se nachází na silnici II/213 (km 6,370) v extravilánu. Silnice je vedena jako hlavní přes železniční přejezd. V bezprostřední blízkosti přejezdu se nachází křižovatka se silnicí III/2136. Přejezd je oproti křižovatce a okolním komunikacím vyvýšen a nejsou zde zajištěny rozhledové poměry při výjezdu z vedlejší komunikace, ani při odbočování vlevo na vedlejší komunikaci. Vyvýšení přejezdu dělá problémy i delším vozidlům, která svou konstrukcí při jeho přejíždění zachytávají o vozovku. V nedávné době došlo k vybavení přejezdu výstražným světelným signalizačním zařízením a niveleta přejezdu byla o něco málo snížena. Povrch komunikace je zde živičný v dobrém stavu bez závad a výtluků.

Rizikovost místa

Výškové uspořádání příjezdu na přejezd, problematika dlouhých vozidel, napojení vedlejší větve křižovatky. Pro řidiče je to náročnější úsek z hlediska průjezdu přes železniční přejezd, kdy musí dbát zvýšené opatrnosti a snížit rychlost jízdy. Řidič, který přejezd nezná a jede povolenou rychlostí, má při přejíždění přejezdu značné problémy.

Nehodovost místa 01/2007-07/2016

Celkem nehod řešených PČR - 2 (Ú 0, TZ 1, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

5 089 000 Kč

Vývoj místa

09/2016

Por. Ing. Radek Tlačil z Dopravního inspektorátu Cheb k tomuto přejezdu na Dopravní snídani řekl, že Dopravní inspektorát na tento přejezd upozorňoval ještě před instalací zabezpečovacího zařízení a požadoval úpravu výškového uspořádání přejezdu. SŽDC o těchto úpravách ale nechtělo slyšet, vzhledem k finančním nákladům, které by se zde musely investovat. Policie ČR tedy jednoznačně navrhuje úpravu výškového uspořádání v okolí tohoto železničního přejezdu, tak aby přejíždění přes přejezd bylo plynulé a hlavně aby zde byly zajištěny rozhledové poměry. Ing. Petr Polák, vedoucí technického oddělení SŽDC upřesnil, že SŽDC v minulém roce prováděla zabezpečení na přejezdech železničních tratí u Chebu, kdy se světelným zabezpečovacím zařízením zabezpečovalo asi 18 železničních přejezdů, tím samozřejmě došlo k významnému zvýšení bezpečnosti na těchto přejezdech a došlo tím také ke zvýšení obslužnosti na těchto tratích, protože před zabezpečením byly na těchto tratích pro vlaky omezené rychlosti právě z důvodů omezených rozhledových poměrů. Investicí u tohoto konkrétního přejezdu se povedlo snížit niveletu železniční tratě přibližně o 15 cm a tím došlo k vylepšení stavu na komunikaci. SŽDC ze zákona spravuje pouze 2,5 metru komunikace od osy koleje. Pokud by se zde snižovala niveleta ještě více, tak by se díky této daleko větší investici SŽDC nedostalo k zabezpečení zmíněných 18 železničních přejezdů. Finance by na ně už zkrátka nebyly. Železniční trať musí mít úplně jiné parametry než silniční doprava, takže by se k většímu snížení nivelety železniční tratě muselo upravovat třeba 500 metrů tratě. Tím, že se tedy u tohoto železničního přejezdu nainstalovalo světelné zabezpečovací zařízení, došlo k významnému zvýšení bezpečnosti na tomto železničním přejezdu. SŽDC dále nezaznamenalo nějaké významnější mechanické poškození přejezdu, přestože na přejezdu nějaké stopy od projíždějících vozidel vidět jsou. SŽDC ale předpokládá, že jde spíš o nekázeň řidičů tím, že se zabezpečil přejezd světelným signalizačním zařízením, před přejezdem nezpomalují a díky větší rychlosti vozidel přes přejezd dochází k většímu průhybu vozidla. SŽDC v tuto chvíli nemá důvod přejed dále upravovat. Zabezpečení normám odpovídá.

01/2017

Dle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje byly po dohodě s Policií ČR křižovatka a navazující úseky silnic doplněny vodorovným dopravním značením a křižovatka byla dále doplněna o zrcadlo, které zlepšuje rozhledové poměry při vjezdu do křižovatky ve směru od Plesné. Další úpravy se zatím neplánují.

User
11.4.16

P111,

Aktivita: Přidán

User
11.4.16

P106,

Aktivita: Přidán

Echopix Echopix

Železniční přejezd P 113 se nachází na silnici II/213 (km 6,370) v extravilánu. Silnice je vedena jako hlavní přes železniční přejezd. V bezprostřední blízkosti přejezdu se nachází křižovatka se silnicí III/2136. Přejezd je oproti křižovatce a okolním komunikacím vyvýšen a nejsou zde zajištěny rozhledové poměry při výjezdu z vedlejší komunikace, ani při odbočování vlevo na vedlejší komunikaci. Vyvýšení přejezdu dělá problémy i delším vozidlům, která svou konstrukcí při jeho přejíždění zachytávají o vozovku. V nedávné době došlo k vybavení přejezdu výstražným světelným signalizačním zařízením a niveleta přejezdu byla o něco málo snížena. Povrch komunikace je zde živičný v dobrém stavu bez závad a výtluků.

Rizikovost místa

Výškové uspořádání příjezdu na přejezd, problematika dlouhých vozidel, napojení vedlejší větve křižovatky. Pro řidiče je to náročnější úsek z hlediska průjezdu přes železniční přejezd, kdy musí dbát zvýšené opatrnosti a snížit rychlost jízdy. Řidič, který přejezd nezná a jede povolenou rychlostí, má při přejíždění přejezdu značné problémy.

Nehodovost místa 01/2007-07/2016

Celkem nehod řešených PČR - 2 (Ú 0, TZ 1, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

5 089 000 Kč

Vývoj místa

09/2016

Por. Ing. Radek Tlačil z Dopravního inspektorátu Cheb k tomuto přejezdu na Dopravní snídani řekl, že Dopravní inspektorát na tento přejezd upozorňoval ještě před instalací zabezpečovacího zařízení a požadoval úpravu výškového uspořádání přejezdu. SŽDC o těchto úpravách ale nechtělo slyšet, vzhledem k finančním nákladům, které by se zde musely investovat. Policie ČR tedy jednoznačně navrhuje úpravu výškového uspořádání v okolí tohoto železničního přejezdu, tak aby přejíždění přes přejezd bylo plynulé a hlavně aby zde byly zajištěny rozhledové poměry. Ing. Petr Polák, vedoucí technického oddělení SŽDC upřesnil, že SŽDC v minulém roce prováděla zabezpečení na přejezdech železničních tratí u Chebu, kdy se světelným zabezpečovacím zařízením zabezpečovalo asi 18 železničních přejezdů, tím samozřejmě došlo k významnému zvýšení bezpečnosti na těchto přejezdech a došlo tím také ke zvýšení obslužnosti na těchto tratích, protože před zabezpečením byly na těchto tratích pro vlaky omezené rychlosti právě z důvodů omezených rozhledových poměrů. Investicí u tohoto konkrétního přejezdu se povedlo snížit niveletu železniční tratě přibližně o 15 cm a tím došlo k vylepšení stavu na komunikaci. SŽDC ze zákona spravuje pouze 2,5 metru komunikace od osy koleje. Pokud by se zde snižovala niveleta ještě více, tak by se díky této daleko větší investici SŽDC nedostalo k zabezpečení zmíněných 18 železničních přejezdů. Finance by na ně už zkrátka nebyly. Železniční trať musí mít úplně jiné parametry než silniční doprava, takže by se k většímu snížení nivelety železniční tratě muselo upravovat třeba 500 metrů tratě. Tím, že se tedy u tohoto železničního přejezdu nainstalovalo světelné zabezpečovací zařízení, došlo k významnému zvýšení bezpečnosti na tomto železničním přejezdu. SŽDC dále nezaznamenalo nějaké významnější mechanické poškození přejezdu, přestože na přejezdu nějaké stopy od projíždějících vozidel vidět jsou. SŽDC ale předpokládá, že jde spíš o nekázeň řidičů tím, že se zabezpečil přejezd světelným signalizačním zařízením, před přejezdem nezpomalují a díky větší rychlosti vozidel přes přejezd dochází k většímu průhybu vozidla. SŽDC v tuto chvíli nemá důvod přejed dále upravovat. Zabezpečení normám odpovídá.

01/2017

Dle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje byly po dohodě s Policií ČR křižovatka a navazující úseky silnic doplněny vodorovným dopravním značením a křižovatka byla dále doplněna o zrcadlo, které zlepšuje rozhledové poměry při vjezdu do křižovatky ve směru od Plesné. Další úpravy se zatím neplánují.