Nebezpečný úsek CZ7153

Obec: Lanškroun

Okres: Ústí nad Orlicí

Kraj: Pardubický kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 10:01

Poslední kontrola: 17.2.16 10:01

GPS: 49.907503, 16.602692

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Železniční přejezd se nachází u nádraží na silnici I/43 v Lanškrouně. Přejezd je umístěný v napojení účelové komunikace a v místě vyústění stezky pro chodce a cyklisty, v mírném klesání ve směru do obce. V úseku je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h. V místě je ze strany ŘSD připravována obnova živičného krytu komunikace, kdy projektová dokumentace byla již zpracována.

Komunikace je zde s vyznačenými dvěma jízdními pruhy s šířkou 3,5 m a vyznačenou krajnicí vodorovným dopravním značením V4 "vodící čára", šířka krajnice je 0,5 m. Před žel. přejezdem ve směru od Svitav se vpravo nachází chodník oddělený obrubou, chodník v místě přejezdu končí a pokračuje až za přejezdem rovněž vpravo. Vlevo od přejezdu je obrubou oddělená stezka pro chodce a cyklisty, která končí na účelové komunikaci. Vlevo za přejezdem se nachází napojení pěšiny vedoucí na nádraží. Podél sil. I/43 se zde nenachází chodník.

S ohledem na zřízenou stezku pro chodce a cyklisty jsou nuceni chodci a cyklisté ve směru od Svitav v prostoru železničního přejezdu přecházet/přejíždět sil. I/43. V opačném směru musí chodci rovněž přecházet komunikaci v místě železničního přejezdu. Pravostranný chodník, ve směru od Svitav, je před přejezdem ukončen a chodci musí přes železniční přejezd přecházet v profilu komunikace I/43.

Rizikovost místa

Pohyb pěších po vozovce přejezdu, úhel křížení, návaznost pěší a cyklistické dopravy.

Nehodovost místa 01/2010-03/2016

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

04/2016

Zástupci SŽDC oblastního ředitelství Hradec Králové se vyjádřili, že o problému SŽDC ví a snažilo se ho řešit již v roce 2012, ale situace není jednoduchá, tak jak byla nastíněna na Dopravní snídani. Naráží se zde na přejezdové normy ve smyslu vzdálenosti od křižovatky. Byla tehdy zpracována dokumentace pro územní řízení a vše bylo ukončeno drážním úřadem, kdy SŽDC nebyla umožněna změna zabezpečovacího zařízení. Úpravy by zde nebyly jen kolejové ve stanici, ale navazovaly by i úpravy silničních komunikací. Vzdálenosti křižovatek od železničního přejezdu odpovídají době vzniku, ale již neodpovídají současným normám.

01/2017

Dle vyjádření Města Lanškroun, Odboru dopravy a silničního hospodářství, město odkupuje pozemky od SŽDC na příjezdové veřejně přístupné komunikaci směrem k nově zřízenému sběrnému dvoru (areál technických služeb). Prostor se bude v budoucnu upravovat, možná i včetně terminálu pro autobusy vedle budovy železniční stanice, samotný železniční přejezd však součástí úpravy nebude.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 10:01

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Železniční přejezd se nachází u nádraží na silnici I/43 v Lanškrouně. Přejezd je umístěný v napojení účelové komunikace a v místě vyústění stezky pro chodce a cyklisty, v mírném klesání ve směru do obce. V úseku je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h. V místě je ze strany ŘSD připravována obnova živičného krytu komunikace, kdy projektová dokumentace byla již zpracována.

Komunikace je zde s vyznačenými dvěma jízdními pruhy s šířkou 3,5 m a vyznačenou krajnicí vodorovným dopravním značením V4 "vodící čára", šířka krajnice je 0,5 m. Před žel. přejezdem ve směru od Svitav se vpravo nachází chodník oddělený obrubou, chodník v místě přejezdu končí a pokračuje až za přejezdem rovněž vpravo. Vlevo od přejezdu je obrubou oddělená stezka pro chodce a cyklisty, která končí na účelové komunikaci. Vlevo za přejezdem se nachází napojení pěšiny vedoucí na nádraží. Podél sil. I/43 se zde nenachází chodník.

S ohledem na zřízenou stezku pro chodce a cyklisty jsou nuceni chodci a cyklisté ve směru od Svitav v prostoru železničního přejezdu přecházet/přejíždět sil. I/43. V opačném směru musí chodci rovněž přecházet komunikaci v místě železničního přejezdu. Pravostranný chodník, ve směru od Svitav, je před přejezdem ukončen a chodci musí přes železniční přejezd přecházet v profilu komunikace I/43.

Rizikovost místa

Pohyb pěších po vozovce přejezdu, úhel křížení, návaznost pěší a cyklistické dopravy.

Nehodovost místa 01/2010-03/2016

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

04/2016

Zástupci SŽDC oblastního ředitelství Hradec Králové se vyjádřili, že o problému SŽDC ví a snažilo se ho řešit již v roce 2012, ale situace není jednoduchá, tak jak byla nastíněna na Dopravní snídani. Naráží se zde na přejezdové normy ve smyslu vzdálenosti od křižovatky. Byla tehdy zpracována dokumentace pro územní řízení a vše bylo ukončeno drážním úřadem, kdy SŽDC nebyla umožněna změna zabezpečovacího zařízení. Úpravy by zde nebyly jen kolejové ve stanici, ale navazovaly by i úpravy silničních komunikací. Vzdálenosti křižovatek od železničního přejezdu odpovídají době vzniku, ale již neodpovídají současným normám.

01/2017

Dle vyjádření Města Lanškroun, Odboru dopravy a silničního hospodářství, město odkupuje pozemky od SŽDC na příjezdové veřejně přístupné komunikaci směrem k nově zřízenému sběrnému dvoru (areál technických služeb). Prostor se bude v budoucnu upravovat, možná i včetně terminálu pro autobusy vedle budovy železniční stanice, samotný železniční přejezd však součástí úpravy nebude.

Mapa