Nebezpečný úsek CZ7118

Obec: Olomouc

Okres: Olomouc

Kraj: Olomoucký kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 18.2.16 8:47

Poslední kontrola: 18.2.16 8:47

GPS: 49.62222091, 17.31378159

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Dvoupruhová komunikace v extravilánu, kombinace směrových prvků - dlouhé přímé úseky a směrové oblouky menších poloměrů. Úsek je lemován stromořadím, a souběžně vede společná stezka pro chodce a cyklisty.

Rizikovost místa

Směrové oblouky po dlouhém přímém úseku, stromy jako pevné překážky, souběh společné stezky pro chodce a cyklisty.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 37 (Ú 6, TZ 3, LZ 20, HŠ 26)

Socioekonomická ztráta

155 945 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

V daném místě nejen, že nedošlo k jakékoliv nápravě, naopak se zde stalo několik nehod, které se ve výsledku postaraly o „odstranění“ zbývajících stromů v této nebezpečné zatáčce. Z původních stromů zůstal již jen jediný strom. Nadále se v tomto místě stávají dopravní nehody a mnoho z vybouraných aut sjelo i na přilehlou cyklostezku. Policie při poslední bezpečnostní inspekci navrhovala osazení svodidel, nicméně to se zatím nepodařilo prosadit. Odbor památkové péče města Olomouce je stále proti, protože se jedná o historickou alej stromů. V úseku došlo k nadstandartnímu osazení svislého dopravního značení, ale bohužel toto místo je stále černou můrou všech projíždějících řidičů. Odborníci zabývající se bezpečnosti na komunikacích se shodují, že stromořadí je mimořádně nebezpečným prvkem v blízkém okolí komunikace a neumožňuje řidiči v kritické situaci rozumným způsobem opustit komunikaci!

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje tak stav zabezpečení na této silnici se nijak nezměnil (jde o památkově chráněnou alej).

11/2016

V listopadu 2016 proběhla schůzka za účasti Krajského úřadu, Správy silnic Olomouckého kraje, Silničního správního úřadu, Policie ČR, Národního památkového ústavu v Olomouci a zástupců Dopavní snídaně, na které byl dohodnut postup řešení. Realizace navržených opatření se předpokládá v roce 2017.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 18.2.16 8:47

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Dvoupruhová komunikace v extravilánu, kombinace směrových prvků - dlouhé přímé úseky a směrové oblouky menších poloměrů. Úsek je lemován stromořadím, a souběžně vede společná stezka pro chodce a cyklisty.

Rizikovost místa

Směrové oblouky po dlouhém přímém úseku, stromy jako pevné překážky, souběh společné stezky pro chodce a cyklisty.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 37 (Ú 6, TZ 3, LZ 20, HŠ 26)

Socioekonomická ztráta

155 945 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

V daném místě nejen, že nedošlo k jakékoliv nápravě, naopak se zde stalo několik nehod, které se ve výsledku postaraly o „odstranění“ zbývajících stromů v této nebezpečné zatáčce. Z původních stromů zůstal již jen jediný strom. Nadále se v tomto místě stávají dopravní nehody a mnoho z vybouraných aut sjelo i na přilehlou cyklostezku. Policie při poslední bezpečnostní inspekci navrhovala osazení svodidel, nicméně to se zatím nepodařilo prosadit. Odbor památkové péče města Olomouce je stále proti, protože se jedná o historickou alej stromů. V úseku došlo k nadstandartnímu osazení svislého dopravního značení, ale bohužel toto místo je stále černou můrou všech projíždějících řidičů. Odborníci zabývající se bezpečnosti na komunikacích se shodují, že stromořadí je mimořádně nebezpečným prvkem v blízkém okolí komunikace a neumožňuje řidiči v kritické situaci rozumným způsobem opustit komunikaci!

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje tak stav zabezpečení na této silnici se nijak nezměnil (jde o památkově chráněnou alej).

11/2016

V listopadu 2016 proběhla schůzka za účasti Krajského úřadu, Správy silnic Olomouckého kraje, Silničního správního úřadu, Policie ČR, Národního památkového ústavu v Olomouci a zástupců Dopavní snídaně, na které byl dohodnut postup řešení. Realizace navržených opatření se předpokládá v roce 2017.