Nebezpečný úsek CZ7109

Obec: Podbořany

Okres: Louny

Kraj: Ústecký kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 18.2.16 8:05

Poslední kontrola: 18.2.16 8:05

GPS: 50.25249241, 13.46390018

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Úsek silnice I. třídy s asfaltovým krytem mimo obec s nejvyšší dovolenou rychlostí ve směru Plzeň - Most sníženou místní úpravou na 30 km.h-1. Ostrý směrový oblouk v mírném klesání. Silnice I/27 je významnou silnicí spojující Ústecký a Plzeňský kraj a je využívána jako hlavní trasa mezi městy Most - Plzeň a její okolí, dále až na hraniční přechod v Železné Rudě.

Rizikovost místa

Kombinace výškového a směrového vedení v souvislosti s šířkovým uspořádáním.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 64 (Ú 0, TZ 2, LZ 27, HŠ 43)

Socioekonomická ztráta

33 027 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

Pro silnici I/27 u obce Pšov má správce komunikace za to, že bezpečnostní opatření byla provedena v dostatečné míře. Řešením tohoto rizikového místa je plánovaný obchvat Pšova, který je zatím momentálně bohužel pouze ve fázi studie výhledové trasy silnice I/27 v úseku Žiželice – MÚK R6 Kolešov z roku 2007. Společný obchvat Sýrovic a Pšova je veden jihovýchodně od těchto obcí. Aktuálně jsou podle správce komunikace pro výstavbu silnic I. tříd v Ústeckém kraji určeny jiné priority.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak nad rámec opatření je aktuálně v zadání zpracování projektu pokládky protismykového povrchu. Předpoklad realizace – 2016/2017.

04/2016

Zatáčka je zařazena mezi úseky, na které bude zpracován posudek s možností položení protismykového koberce.

05/2016

Npor. Bc. Jiří Král, vedoucí dopravního inspektorátu Louny na Dopravní snídani řekl, že toto místo je neproblémovější místo na komunikacích v okresu Louny. Je zde velký počet dopravních nehod souvisejících i s následky dopravních nehod, neboť za vnějším obloukem komunikace je hluboký sráz. Policie ČR zde jednala o spoustě opatření. Byl zde pokus umístit i na vnější oblouk zatáčky ocelové svodidlo. Bohužel tomu ale zabránily majetkové poměry a vyústění účelové komunikace, což byl velký problém a nepodařilo se najít náhradní řešení. Proto bylo místo vyřešeno úpravou VDZ, umístěním baliset a směrových tabulí. Ve větší vzdálenosti od směrového oblouku jsou opticko-psychologické brzdy a snížená dovolená rychlost SDZ postupně až na 30 km/hod. Definitivním řešením by byl obchvat Pšova nebo narovnání tohoto úseku, což je ale v nedohlednu. Npor. Bc. Jiří Král ještě apeloval na správce komunikace, aby se zde podařilo realizovat zdrsňující úpravu povrchu komunikace v oblouku zatáčky co nejdříve, protože v zatáčce jsou nevýhodné jak podélné, tak příčné sklony.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 18.2.16 8:05

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Úsek silnice I. třídy s asfaltovým krytem mimo obec s nejvyšší dovolenou rychlostí ve směru Plzeň - Most sníženou místní úpravou na 30 km.h-1. Ostrý směrový oblouk v mírném klesání. Silnice I/27 je významnou silnicí spojující Ústecký a Plzeňský kraj a je využívána jako hlavní trasa mezi městy Most - Plzeň a její okolí, dále až na hraniční přechod v Železné Rudě.

Rizikovost místa

Kombinace výškového a směrového vedení v souvislosti s šířkovým uspořádáním.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 64 (Ú 0, TZ 2, LZ 27, HŠ 43)

Socioekonomická ztráta

33 027 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

Pro silnici I/27 u obce Pšov má správce komunikace za to, že bezpečnostní opatření byla provedena v dostatečné míře. Řešením tohoto rizikového místa je plánovaný obchvat Pšova, který je zatím momentálně bohužel pouze ve fázi studie výhledové trasy silnice I/27 v úseku Žiželice – MÚK R6 Kolešov z roku 2007. Společný obchvat Sýrovic a Pšova je veden jihovýchodně od těchto obcí. Aktuálně jsou podle správce komunikace pro výstavbu silnic I. tříd v Ústeckém kraji určeny jiné priority.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak nad rámec opatření je aktuálně v zadání zpracování projektu pokládky protismykového povrchu. Předpoklad realizace – 2016/2017.

04/2016

Zatáčka je zařazena mezi úseky, na které bude zpracován posudek s možností položení protismykového koberce.

05/2016

Npor. Bc. Jiří Král, vedoucí dopravního inspektorátu Louny na Dopravní snídani řekl, že toto místo je neproblémovější místo na komunikacích v okresu Louny. Je zde velký počet dopravních nehod souvisejících i s následky dopravních nehod, neboť za vnějším obloukem komunikace je hluboký sráz. Policie ČR zde jednala o spoustě opatření. Byl zde pokus umístit i na vnější oblouk zatáčky ocelové svodidlo. Bohužel tomu ale zabránily majetkové poměry a vyústění účelové komunikace, což byl velký problém a nepodařilo se najít náhradní řešení. Proto bylo místo vyřešeno úpravou VDZ, umístěním baliset a směrových tabulí. Ve větší vzdálenosti od směrového oblouku jsou opticko-psychologické brzdy a snížená dovolená rychlost SDZ postupně až na 30 km/hod. Definitivním řešením by byl obchvat Pšova nebo narovnání tohoto úseku, což je ale v nedohlednu. Npor. Bc. Jiří Král ještě apeloval na správce komunikace, aby se zde podařilo realizovat zdrsňující úpravu povrchu komunikace v oblouku zatáčky co nejdříve, protože v zatáčce jsou nevýhodné jak podélné, tak příčné sklony.