Nebezpečný úsek CZ7127

Obec: Lanškroun

Okres: Ústí nad Orlicí

Kraj: Pardubický kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 18.2.16 10:20

Poslední kontrola: 18.2.16 10:20

GPS: 49.90992701, 16.61270839

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Jedná se o dlouhý přechod pro chodce přes silnici I/43, který spojuje centrum města s rezidenční oblastí. Přilehlé plochy pro chodce jsou neodpovídající. V blízkosti se nachází střední odborná škola.

Rizikovost místa

Delší doba pobytu chodce na vozovce, možnost objetí vozidla dávající přednost chodci, blízkost školského zařízení, chybějící úpravy pro osoby se zhoršenou schopností orientace, neodpovídající přilehlé plochy, živý plot

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 5 (Ú 0, TZ 2, LZ 3, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

11 465 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

ŘSD momentálně zpracovává studii na celý průtah města Lanškroun a opatření by měla vyplynout hlavně z projednání s odborem služby dopravní policie. V rámci průtahu by měl být řešen i tento přechod pro chodce. Města Lanškroun mělo na vlastní náklady zpracovanou bezpečnostní inspekci, kde u tohoto místa byl navržen menší kruhový objezd a samo město neví, jakou představu má ŘSD.

03/2016

Zpracovává se studie na úpravu problematických křižovatek v Lanškrouně. Posléze se zadá zpracování projektové dokumentace, ve které bude samostatným objektem řešen i tento přechod pro chodce.

04/2016

Zástupce města Lanškroun na Dopravní snídani poznamenal, že u tohoto přechodu by měla vzniknout okružní křižovatka. Hledají se finanční prostředky na realizaci okružní křižovatky a pravděpodobně to ještě nějakou dobu potrvá, než se zde okružní křižovatka vybuduje.

01/2017

Dle vyjádření města Lanškroun, Odboru dopravy a silničního hospodářství, ŘSD v letošním roce plánuje obnovu živičného krytu silnice I/43 na průtahu městem. Úsek od okružní křižovatky po křižovatku s ul. Dukelských hrdinů je z projektu vyjmut a bude zpracována (bylo přislíbeno na jednání vedení města a ŘSD) samostatná projektová dokumentace, jejíž součástí má být navržena okružní křižovatka v prostoru křižovatky s ul. Lidická a předmětným přechodem pro chodce. Zda již ŘSD projekt zadalo ke zpracování Město Lanškroun aktuálně neví.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 18.2.16 10:20

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Jedná se o dlouhý přechod pro chodce přes silnici I/43, který spojuje centrum města s rezidenční oblastí. Přilehlé plochy pro chodce jsou neodpovídající. V blízkosti se nachází střední odborná škola.

Rizikovost místa

Delší doba pobytu chodce na vozovce, možnost objetí vozidla dávající přednost chodci, blízkost školského zařízení, chybějící úpravy pro osoby se zhoršenou schopností orientace, neodpovídající přilehlé plochy, živý plot

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 5 (Ú 0, TZ 2, LZ 3, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

11 465 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

ŘSD momentálně zpracovává studii na celý průtah města Lanškroun a opatření by měla vyplynout hlavně z projednání s odborem služby dopravní policie. V rámci průtahu by měl být řešen i tento přechod pro chodce. Města Lanškroun mělo na vlastní náklady zpracovanou bezpečnostní inspekci, kde u tohoto místa byl navržen menší kruhový objezd a samo město neví, jakou představu má ŘSD.

03/2016

Zpracovává se studie na úpravu problematických křižovatek v Lanškrouně. Posléze se zadá zpracování projektové dokumentace, ve které bude samostatným objektem řešen i tento přechod pro chodce.

04/2016

Zástupce města Lanškroun na Dopravní snídani poznamenal, že u tohoto přechodu by měla vzniknout okružní křižovatka. Hledají se finanční prostředky na realizaci okružní křižovatky a pravděpodobně to ještě nějakou dobu potrvá, než se zde okružní křižovatka vybuduje.

01/2017

Dle vyjádření města Lanškroun, Odboru dopravy a silničního hospodářství, ŘSD v letošním roce plánuje obnovu živičného krytu silnice I/43 na průtahu městem. Úsek od okružní křižovatky po křižovatku s ul. Dukelských hrdinů je z projektu vyjmut a bude zpracována (bylo přislíbeno na jednání vedení města a ŘSD) samostatná projektová dokumentace, jejíž součástí má být navržena okružní křižovatka v prostoru křižovatky s ul. Lidická a předmětným přechodem pro chodce. Zda již ŘSD projekt zadalo ke zpracování Město Lanškroun aktuálně neví.