Nebezpečný úsek CZ7102

Obec: Teplice

Okres: Teplice

Kraj: Ústecký kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 18.2.16 7:59

Poslední kontrola: 18.2.16 7:59

GPS: 50.62973285, 13.82703353

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Mimoúrovňová křižovatka silnic I/8 a I/13 částečně v obci Teplice. Do čtyřpruhové směrově dělené silnice I/13 připojena silnice I/8 ve dvoupruhovém uspořádání. Silnice I/13 je významnou radiální silnicí I. třídy spojující Karlovarský kraj a Liberecký kraj. Silnice I/8 spojuje stávající konec dálnice D8 u Bílinky (exit 52) a SRN přes hraniční přechod Cínovec. V inkriminované křižovatce se spojují proudy vozidel přijíždějících do města Teplice od jihu a západu. Celá křižovatka se nachází v extravilánu obec intravilán začíná - končí těsně před křižovatkou. Nicméně i přes skutečnost, že je obec vyznačena, nevede v blízkosti křižovatky průtah silnice v zastavěném území.

Rizikovost místa

Chybějící připojovací pruhy, nevhodný úhel napojení větví na hl. komunikaci, opotřebovaný povrch vozovky v obloucích ramp

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 79 (Ú 0, TZ 6, LZ 21, HŠ 59)

Socioekonomická ztráta

55 001 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

U mimoúrovňové křižovatky silnic I/8 a I/13 u Teplic se situace vyvíjí tak, že pro danou lokalitu zatím nebyla určena priorita mimo jiné i v souvislosti s probíhající opravou mostu 8-052 a především také z důvodu plánované opravy dilatačních závěrů mostů 8-049 a 8-050 v roce 2016 a 2017 (aktuálně v projektové přípravě), u kterých se předpokládá též obnova povrchu komunikace a příslušenství.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak v letošním roce bude vypsána soutěž na opravy mostů 8-049 a 8-050 (dokončuje se příprava zakázky), součástí jsou i opravy povrchů. S PČR Teplice řešen sjezd z I/13 na I/8 ve směru od Teplic, bylo stanoveno SDZ a VDZ, vykáceny nálety. (Poz. mimo jiné je u konce výběrového řízení na zhotovitele oprava mostu 8-053, která v průběhu tohoto roku omezí dopravu v Teplicích).

04/2016

Dle ŘSD na výše jmenovaných mostech proběhne rekonstrukce. Úsek na silnici I/8 (příjezd od Ústí n. L.) bude posouzen dopravním inženýrem a ve spolupráci s PČR Dopravní inspektorát Teplice bude navrženo řešení.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 18.2.16 7:59

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Mimoúrovňová křižovatka silnic I/8 a I/13 částečně v obci Teplice. Do čtyřpruhové směrově dělené silnice I/13 připojena silnice I/8 ve dvoupruhovém uspořádání. Silnice I/13 je významnou radiální silnicí I. třídy spojující Karlovarský kraj a Liberecký kraj. Silnice I/8 spojuje stávající konec dálnice D8 u Bílinky (exit 52) a SRN přes hraniční přechod Cínovec. V inkriminované křižovatce se spojují proudy vozidel přijíždějících do města Teplice od jihu a západu. Celá křižovatka se nachází v extravilánu obec intravilán začíná - končí těsně před křižovatkou. Nicméně i přes skutečnost, že je obec vyznačena, nevede v blízkosti křižovatky průtah silnice v zastavěném území.

Rizikovost místa

Chybějící připojovací pruhy, nevhodný úhel napojení větví na hl. komunikaci, opotřebovaný povrch vozovky v obloucích ramp

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 79 (Ú 0, TZ 6, LZ 21, HŠ 59)

Socioekonomická ztráta

55 001 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

U mimoúrovňové křižovatky silnic I/8 a I/13 u Teplic se situace vyvíjí tak, že pro danou lokalitu zatím nebyla určena priorita mimo jiné i v souvislosti s probíhající opravou mostu 8-052 a především také z důvodu plánované opravy dilatačních závěrů mostů 8-049 a 8-050 v roce 2016 a 2017 (aktuálně v projektové přípravě), u kterých se předpokládá též obnova povrchu komunikace a příslušenství.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak v letošním roce bude vypsána soutěž na opravy mostů 8-049 a 8-050 (dokončuje se příprava zakázky), součástí jsou i opravy povrchů. S PČR Teplice řešen sjezd z I/13 na I/8 ve směru od Teplic, bylo stanoveno SDZ a VDZ, vykáceny nálety. (Poz. mimo jiné je u konce výběrového řízení na zhotovitele oprava mostu 8-053, která v průběhu tohoto roku omezí dopravu v Teplicích).

04/2016

Dle ŘSD na výše jmenovaných mostech proběhne rekonstrukce. Úsek na silnici I/8 (příjezd od Ústí n. L.) bude posouzen dopravním inženýrem a ve spolupráci s PČR Dopravní inspektorát Teplice bude navrženo řešení.