Nebezpečný úsek CZ7139

Obec: Janovice nad Úhlavou

Okres: Klatovy

Kraj: Plzeňský kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 18.2.16 12:46

Poslední kontrola: 18.2.16 12:46

GPS: 49.34032339, 13.21069319

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Křižovatka silnic II/191 a II/171 v extravilánu bez odbočovacích pruhů, silnice II/171 vede k nové rozvojové zóně (bydlení, lehký průmysl), silnice II/191 spojuje města Klatovy a Nýrsko, a dále pak do Německa.

Rizikovost místa

Nevhodný úhel napojení vedl. větví, chybějící odbočovací pruhy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 6 (Ú 0, TZ 2, LZ 4, HŠ 2)

Socioekonomická ztráta

12 418 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Mgr. Dušana Pakandla z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje obec zadala zpracování projektové dokumentace na okružní křižovatku (rok 2014). Nakonec se od vybudování okružní křižovatky upustilo (rok 2015 – problém s výkupy pozemků). V současné době SÚS Plzeňského kraje připravuje zadání zpracování projektové dokumentace na stykovou křižovatku a na zřízení odbočovacího pruhu.

05/2016

Zpracování dokumentace pro DÚR v roce 2016.

Do konce roku 2016 chce SÚS požádat o vydání územního rozhodnutí.

Bude se řešit na sil. II/191 i úprava povrchu z Klatov do Nýrska a odbočení k prům. areálu v blízkosti této křižovatky.

01/2017

Vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje: Byla provedena úprava prostoru křižovatky II/171 s II/191 zúžením prostoru osazením CITY bloků a následným provedením VDZ na základě odsouhlasené situace Policií ČR. V současné době je zpracována projektová dokumentace DSP a probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. PD „II/191 Janovice – Nýrsko“, která řeší:
- úpravu křižovatky sil. II/191 a II/171 (přestavba na okružní křižovatku)
- vybudování odbočovacího pruhu resp. rozšíření jízdního pruhu pro objíždění vozidla odbočujícího vlevo do průmyslového areálu v blízkosti křižovatky sil. II/191 a II/171
- rekonstrukce mostu ev.č. 191-018 a mostu přes trať ČD ev.č. 191-019
- opravu povrchu vozovky sil. II/191 v úseku Janovice – Nýrsko vč. obnovy vodorovného dopravního značení.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 18.2.16 12:46

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Křižovatka silnic II/191 a II/171 v extravilánu bez odbočovacích pruhů, silnice II/171 vede k nové rozvojové zóně (bydlení, lehký průmysl), silnice II/191 spojuje města Klatovy a Nýrsko, a dále pak do Německa.

Rizikovost místa

Nevhodný úhel napojení vedl. větví, chybějící odbočovací pruhy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 6 (Ú 0, TZ 2, LZ 4, HŠ 2)

Socioekonomická ztráta

12 418 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Mgr. Dušana Pakandla z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje obec zadala zpracování projektové dokumentace na okružní křižovatku (rok 2014). Nakonec se od vybudování okružní křižovatky upustilo (rok 2015 – problém s výkupy pozemků). V současné době SÚS Plzeňského kraje připravuje zadání zpracování projektové dokumentace na stykovou křižovatku a na zřízení odbočovacího pruhu.

05/2016

Zpracování dokumentace pro DÚR v roce 2016.

Do konce roku 2016 chce SÚS požádat o vydání územního rozhodnutí.

Bude se řešit na sil. II/191 i úprava povrchu z Klatov do Nýrska a odbočení k prům. areálu v blízkosti této křižovatky.

01/2017

Vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje: Byla provedena úprava prostoru křižovatky II/171 s II/191 zúžením prostoru osazením CITY bloků a následným provedením VDZ na základě odsouhlasené situace Policií ČR. V současné době je zpracována projektová dokumentace DSP a probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. PD „II/191 Janovice – Nýrsko“, která řeší:
- úpravu křižovatky sil. II/191 a II/171 (přestavba na okružní křižovatku)
- vybudování odbočovacího pruhu resp. rozšíření jízdního pruhu pro objíždění vozidla odbočujícího vlevo do průmyslového areálu v blízkosti křižovatky sil. II/191 a II/171
- rekonstrukce mostu ev.č. 191-018 a mostu přes trať ČD ev.č. 191-019
- opravu povrchu vozovky sil. II/191 v úseku Janovice – Nýrsko vč. obnovy vodorovného dopravního značení.