Nebezpečný úsek CZ7075

Obec: Jablonné v Podještědí

Okres: Liberec

Kraj: Liberecký kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 12:18

Poslední kontrola: 17.2.16 12:18

GPS: 50.77406193, 14.76875109

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Průsečná křižovatka I/13 a II/270 v extravilánu, Rozlehlá s ostrým úhlem napojení, přednost upravena DZ P4, levé odbočovací pruhy. Rychlost neomezena, omezen je vjezd NA na vedlejší větve křižovatky.

Rizikovost místa

Ostrý úhel křížení s omezenými rozhledy, překračování rychlosti na hl. komunikaci, přecházení chodců přes komunikaci.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 2, TZ 1, LZ 10, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

51 403 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Dle zjištěných informací zde proběhla inspekce, byly odstraněny náletové dřeviny v rozhledech, byla snížena maximální dovolená rychlost na 70 km/h a zvýraznění dopravních stínů balisetami. Z inspekce vyplynul návrh na stezku pro pěší a cyklisty mimo křižovatku, pod silnicí I/13.

02/2016

Dle Ing. Čápa, vedoucího odbru dopravu Krajský úřad pro Liberecký kraj tak u tohoto místa byla provedena všechna opatření, která se dala provést rychle, tzn. instalace a obnova SDZ a VDZ, instalace baliset. Krajský úřad plánuje silnici II/270 od této křižovatky ve směru do centra města až k železničnímu přejezdu kompletně celou rekonstruovat v roce 2016. Bude na ní uděán nový zesílený povrch, bude trošku rozšířená, bude obnoveno VDZ a SDZ.

02/2016

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Libereckého kraje sdělil, že v roce 2015 byly vykáceny náletové dřeviny v rozhledovém poli křižovatky. U čerpací stanice PH byly do VDZ V13 proti levým odbočovacím pruhům, osazeny zelené směrové sloupky (balisety). Před křižovatkou byly osazeny dopr. značky B 20a (70 km/h).

09/2016

Policie ČR navrhovala vybudování cyklostezky v jiném místě, než u této křižovatky. Ovšem cyklostezku musí vybudovat město. Na silnici od Petrovic bude v rámci rekonstrukce umístěno VDZ P6 "STOP" a V5 "Příčná čára souvislá". Rekonstrukce silnice II/270 již začala. Policie ČR dále požaduje odstranění zeleně ve vyšší míře, tak aby byly dodrženy rozhledové poměry. Dle Policie ČR by zde byla jediná možná stavební úprava a to přestavba na mimoúrovňovou křižovatku, což asi není reálné. Okružní křižovatka by zde dle Policie ČR nebyla vhodná. Policie ČR ješte navrhuje umístění proměnlivého dopravního značení - omezení rychlosti alespoň ve směru od České Lípy. Dle ŘSD se na toto již připravuje projektová dokumentace.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 12:18

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Průsečná křižovatka I/13 a II/270 v extravilánu, Rozlehlá s ostrým úhlem napojení, přednost upravena DZ P4, levé odbočovací pruhy. Rychlost neomezena, omezen je vjezd NA na vedlejší větve křižovatky.

Rizikovost místa

Ostrý úhel křížení s omezenými rozhledy, překračování rychlosti na hl. komunikaci, přecházení chodců přes komunikaci.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 2, TZ 1, LZ 10, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

51 403 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Dle zjištěných informací zde proběhla inspekce, byly odstraněny náletové dřeviny v rozhledech, byla snížena maximální dovolená rychlost na 70 km/h a zvýraznění dopravních stínů balisetami. Z inspekce vyplynul návrh na stezku pro pěší a cyklisty mimo křižovatku, pod silnicí I/13.

02/2016

Dle Ing. Čápa, vedoucího odbru dopravu Krajský úřad pro Liberecký kraj tak u tohoto místa byla provedena všechna opatření, která se dala provést rychle, tzn. instalace a obnova SDZ a VDZ, instalace baliset. Krajský úřad plánuje silnici II/270 od této křižovatky ve směru do centra města až k železničnímu přejezdu kompletně celou rekonstruovat v roce 2016. Bude na ní uděán nový zesílený povrch, bude trošku rozšířená, bude obnoveno VDZ a SDZ.

02/2016

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Libereckého kraje sdělil, že v roce 2015 byly vykáceny náletové dřeviny v rozhledovém poli křižovatky. U čerpací stanice PH byly do VDZ V13 proti levým odbočovacím pruhům, osazeny zelené směrové sloupky (balisety). Před křižovatkou byly osazeny dopr. značky B 20a (70 km/h).

09/2016

Policie ČR navrhovala vybudování cyklostezky v jiném místě, než u této křižovatky. Ovšem cyklostezku musí vybudovat město. Na silnici od Petrovic bude v rámci rekonstrukce umístěno VDZ P6 "STOP" a V5 "Příčná čára souvislá". Rekonstrukce silnice II/270 již začala. Policie ČR dále požaduje odstranění zeleně ve vyšší míře, tak aby byly dodrženy rozhledové poměry. Dle Policie ČR by zde byla jediná možná stavební úprava a to přestavba na mimoúrovňovou křižovatku, což asi není reálné. Okružní křižovatka by zde dle Policie ČR nebyla vhodná. Policie ČR ješte navrhuje umístění proměnlivého dopravního značení - omezení rychlosti alespoň ve směru od České Lípy. Dle ŘSD se na toto již připravuje projektová dokumentace.

Mapa