Nebezpečný úsek CZ7145

Okres: Karviná

Kraj: Moravskoslezský kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 3.1.17 12:04

Poslední kontrola: 3.1.17 12:04

GPS: 49.787565, 18.400534

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic I/11, II/479 a místní komunikace za dopravním značením IZ4a (začátek obce) ale v extravilánu. Silnice I/11 je spojnice Ostrava – Havířov, Český Těšín, napojení na D1. Silnice II/479 je spojnice Slezské Ostravy, Šenova s Havířovem. Místní komunikace je příjezdem k ČOV.

Na silnici I/11 je směrově rozdělený čtyřpruh a přídatné pruhy pro odbočení. Silnice II/479 je dvoupruhová se samostatnými vjezdy a výjezdy na silnici I/11. Místní komunikace má směrově oddělený vjezd a výjezd na silnici I/11.

Rychlost na silnici I/11 je omezena na 50km/hod, dva průběžné přímé pruhy v obou směrech, přednost na křižovatce je upravena pomocí dopravního značení P4 (Dej přednost).

Je zde i napojení zpevněných odstavných ploch, napojení překladiště logistických firem, zázemí ČSAD, areál drobného průmyslu.

Rizikovost místa

Levé odbočování ze všech větví křižovatky, přímý průjezd z vedlejších větví, umístění na začátku obce, intenzita na hlavní komunikaci.

Nehodovost místa 01/2010-02/2016

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 1, TZ 5, LZ 11, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

51 045 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

Mgr. Michaela Slezáková za ŘSD dodala, že ŘSD v současné době nechává zpracovat bezpečnostní inspekci v tomto úseku a na základě výsledků této inspekce budou provedena opatření. Proběhlo jednání i s městem Šenov, které vzneslo nějaké požadavky, které souvisí s bezpečností. Byly i požadavky na vybudování protihlukové stěny.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 3.1.17 12:04

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Problematika nedávno zprovozněného propojení nové rychlostní silnice R48 na stávající silnici I/48 u Frýdku-Místku způsobuje náhlá změna parametrů komunikace z pohledu řidiče jedoucího po rychlostní silnici R48 k Frýdku-Místku od Příbora. Propojení je tvořeno úzkou komunikací s malými poloměry směrových oblouků a při otevření obchvatu Frýdku-Místku bude zrušeno. Příjezd na provizorní napojení je tvořen obloukem s optimální rychlostí průjezdu 30 km/h. A právě v těchto místech dochází k problémům a nehodám z důvodu nerespektování dopravního značení předcházející tomuto místu s následným střetem s vodící stěnou případně vozidly v protisměru.

Rizikovost místa

Náhlá změna parametrů komunikace z pohledu řidiče jedoucího po rychlostní silnici R48 k Frýdku-Místku od Příbora.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 35 (Ú 0, TZ 6, LZ 9, HŠ 27)

Socioekonomická ztráta

41 469 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle informací z ŘSD bylo místo vyřešeno obdobným návrhem z Dopravní snídaně.

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 10:01

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic I/11, II/479 a místní komunikace za dopravním značením IZ4a (začátek obce) ale v extravilánu. Silnice I/11 je spojnice Ostrava – Havířov, Český Těšín, napojení na D1. Silnice II/479 je spojnice Slezské Ostravy, Šenova s Havířovem. Místní komunikace je příjezdem k ČOV.

Na silnici I/11 je směrově rozdělený čtyřpruh a přídatné pruhy pro odbočení. Silnice II/479 je dvoupruhová se samostatnými vjezdy a výjezdy na silnici I/11. Místní komunikace má směrově oddělený vjezd a výjezd na silnici I/11.

Rychlost na silnici I/11 je omezena na 50km/hod, dva průběžné přímé pruhy v obou směrech, přednost na křižovatce je upravena pomocí dopravního značení P4 (Dej přednost).

Je zde i napojení zpevněných odstavných ploch, napojení překladiště logistických firem, zázemí ČSAD, areál drobného průmyslu.

Rizikovost místa

Levé odbočování ze všech větví křižovatky, přímý průjezd z vedlejších větví, umístění na začátku obce, intenzita na hlavní komunikaci.

Nehodovost místa 01/2010-02/2016

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 1, TZ 5, LZ 11, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

51 045 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

Mgr. Michaela Slezáková za ŘSD dodala, že ŘSD v současné době nechává zpracovat bezpečnostní inspekci v tomto úseku a na základě výsledků této inspekce budou provedena opatření. Proběhlo jednání i s městem Šenov, které vzneslo nějaké požadavky, které souvisí s bezpečností. Byly i požadavky na vybudování protihlukové stěny.