Nymburk

Okres

23 výtluků

  • 3 / 13 % Kritická závažnost
  • 15 / 65 % Nízká závažnost
  • 5 / 22 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
Více
CZ9522

Ulice Poděbradova Lysá nad Labem, téměř celá. Problém je že se stala objízdnou trasou v době opravy železničního nadjezdu. Propadající se vozovka a vytlučené kanály. Silnice z Lysé nad Labem do obce Stratov plná výtluků. Výtluky dělají vozidla nad 3,5 t kterým je zde vjezd zakázán.

CZ7099

Úsek dvoupruhové silnice II/272 v extravilánu, dva směrové oblouky, různého poloměru, navazující přímé, neodpovídající příčný sklon, max. rychlost 50km/h. DZ: zvýrazněné SDZ (Z3), směrové sloupky modré barvy, vodorovné značení V18 (opt.-psych. brzda). II/272 spojnice menších měst kraje, napojení na R10.

Rizikovost místa

Nepřiměřený příčný sklon; kombinace dvou směrových oblouků stejné orientace, ale různých poloměrů; zvýšený vliv povětrnostních podmínek.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 61 (Ú 0, TZ 5, LZ 44, HŠ 32)

Socioekonomická ztráta

52 705 000 Kč

Vývoj místa

10/2015

Dle vyjádření správy a údržby silnic v příštím roce 2016 má v úseku dojít k úpravě povrchu a spádových poměrů vozovky. Měl by se upravit úsek v délce asi 3,5 km

02/2016

Dle Mgr. Kopřivy, vedoucího odboru dopravy Středočeského kraje tak VDZ se doplní v klimaticky vhodných podmínkách – viz vyjádření Krajské správy a údržby silnic (KSÚS). Zatím se ale neví, jestli se dle norem na komunikaci „vejde“ i středová (plná) čára. Krajní čáry se samozřejmě doplní z provozních prostředků KSÚS.

10/2016

VDZ bylo vúseku obnoveno, SDZ Z3 doplněno do reflexního límce. V roce 2017 by mělo být dokončeno zpracování projektu na přestavbu úseku, směrový oblouk by se měl narovnat.

11/2016

Dle Krajské správy silnic jsou zde problémy s majitelem sousedních pozemků. Bude zde tedy zmírnění oblouku. Majitel sousedních pozemků svolil k částečnému uvolnění svých pozemků, proto zde nedojde k úplnému narovnání oblouku, se kterým majitel pozemků nesouhlasí. Nicméně Krajská správa silnic si myslí, že jakékoliv zmírnění směrového oblouku bude mít pozitivní vliv na nehodovost v tomto místě. Sklon zde bude také upraven na návrhovou rychlost.

Karel Báča

Ulice Poděbradova Lysá nad Labem, téměř celá. Problém je že se stala objízdnou trasou v době opravy železničního nadjezdu. Propadající se vozovka a vytlučené kanály. Silnice z Lysé nad Labem do obce Stratov plná výtluků. Výtluky dělají vozidla nad 3,5 t kterým je zde vjezd zakázán.

Milan Husák
Milan Husák 2.10.17

CZ7473, Hradištko, silnice č.2722

Aktivita: Zkontrolován

stále se nic neděje, silničáři jsou liknaví a lhostejní k životům účastníků silničního provozu. díra je stále větší a větší a díky padajícímu listí nebezpečnější

Více