Mladá Boleslav

Okres

382 výtluků

  • 44 / 12 % Kritická závažnost
  • 162 / 42 % Nízká závažnost
  • 176 / 46 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ11450

Hluboké díry ve velkém rozsahu na sjezdu z dálnice D10, exit 33 Brodce, směr od MB na Prahu na silnici 275 před křižovatkou (vlevo Benátky, rovně Horky, vpravo Brodce). Rozsah velkých a hlubokých děr na úseku asi 60 m před touto frekventovanou křižovatkou.

CZ11320
4
Jednotlivý výtluk

Kněžmost,Drhleny 26. Výtluk na poměrně úzké silnici hned za zatáčkou. Je zde malo prostoru pro rakci a vyhnuti, když se míjí dvě auta je nemožné. Silnice je na vyhledávané cyklotrase a nejeden cyklista měl problem vybalancovat pád když v nepozornosti do díry vjel. Naštěstí ,pokud vím k žádnému pádu nedošlo .

CZ11295

Dost veliký a hluboký výmol před zatáčkou v obci Spikaly okr. Mladá Boleslav. Je jich tam víc. Chtělo by to zkontrolovat celou příjezdovou silnici z obce Katusice na Spikaly.

CZ11067

Silnice vzhledem ke své vytíženosti v katastrofálním stavu od začátku obce luštěnice až téměř po křižovatku s Mladoboleslavskou ulicí. Kraj neřeší , každý rok jen oprava zápatami během jara ale před koncem roku je silnice opět napadrť a po novém roce to vypadá takto . Na generální opravu prý nejsou peníze tak se bude radši rok co rok látat kdy oprava nevydrží ani půl roku.

Více
CZ7088

Úsek silnice I/16 v km 84 - 85 - průtah obcí Jizerní Vtelno, serpentinové vedení komunikace, stoupání, nevyhovující poloměry směrových oblouků, lokálně nedostatečná šířka komunikace, snížena nejvyšší dovolená rychlost, asfaltový povrch bez výrazných poruch. Silnice I/16 je bezalternativní spojnicí Mladé Boleslavi a Mělníka, je silně zatížena transitní nákladní dopravou, má návaznost na silnici pro motorová vozidla R10. Jde o dvoupruhovou komunikaci s proměnnou šířkou jízdních pruhů i zpevněné krajnice - lokálně bez zpevněné krajnice, záchytné systémy jsou umístěny pouze lokálně. Silná intenzita dopravy - podle sčítání dopravy ŘSD v roce 2010: 2975 vozidel za den z toho 734 těžkých motorových vozidel.

Rizikovost místa

Nebezpečnými vlivy zde jsou vzhledem k trasování komunikace, jízda vozidel v protisměru, poškozování sousedních nemovitostí, jízda nezpevněnou krajnicí či silničním příkopem.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 46 (Ú 0, TZ 1, LZ 14, HŠ 37)

Socioekonomická ztráta

20 789 000 Kč

Vývoj místa

10/2015

Dle písemného vyjádření Ing. Karla Přibyla z ŘSD má být úsek řešen jako přeložka silnice I/16 ve formě obchvatu obce Jizerní Vtelno, na přeložce se počítá s vybudováním tunelu o délce 214,00 m, který bude tvořen jedním tubusem. Vjezd a výjezd z obce bude jen jeden, druhý výjezd bude zaslepen. Stavba je v souladu s územním plánem obce, je vypracována EIA, akce je odsouhlasena v Centrální komisi, je zadáno zpracování předběžného geologického průzkumu a v této době se připravují podklady k vypracování dokumentace ve stupni DÚR + IČ k DÚR formou rámcové smlouvy. Předpokládané celkové náklady pro tuto akci (příprava + inženýrská činnost + posudek + výkupy + stavba) jsou odhadovány ve výši cca 660 mil. Kč. Samozřejmě nejbolavějším místem celé přípravy jsou vždy majetkoprávní věci. Zahájení stavby je v této době plánováno do poloviny roku 2019.

02/2016

Dle starostky obce Jizerní Vtelno stále probíhají geologické průzkumy v rámci přeložky silnice I/16. Předpokládané zahájení stavebních prací se stále plánuje na rok 2019. Na původní komunikaci vedoucí obcí se žádná opatření nerealizovala . Obci byl zamítnut jak zpomalovací semafor, tak jednosměrný provoz řízený SSZ.

Renata Holanová

Hluboké díry ve velkém rozsahu na sjezdu z dálnice D10, exit 33 Brodce, směr od MB na Prahu na silnici 275 před křižovatkou (vlevo Benátky, rovně Horky, vpravo Brodce). Rozsah velkých a hlubokých děr na úseku asi 60 m před touto frekventovanou křižovatkou.

Marek Vlček

Kněžmost,Drhleny 26. Výtluk na poměrně úzké silnici hned za zatáčkou. Je zde malo prostoru pro rakci a vyhnuti, když se míjí dvě auta je nemožné. Silnice je na vyhledávané cyklotrase a nejeden cyklista měl problem vybalancovat pád když v nepozornosti do díry vjel. Naštěstí ,pokud vím k žádnému pádu nedošlo .

Lenka  Sýkorová

Dost veliký a hluboký výmol před zatáčkou v obci Spikaly okr. Mladá Boleslav. Je jich tam víc. Chtělo by to zkontrolovat celou příjezdovou silnici z obce Katusice na Spikaly.

Jiří Válek

Silnice vzhledem ke své vytíženosti v katastrofálním stavu od začátku obce luštěnice až téměř po křižovatku s Mladoboleslavskou ulicí. Kraj neřeší , každý rok jen oprava zápatami během jara ale před koncem roku je silnice opět napadrť a po novém roce to vypadá takto . Na generální opravu prý nejsou peníze tak se bude radši rok co rok látat kdy oprava nevydrží ani půl roku.

Jiří Válek
Jiří Válek 10.3.23

CZ6352, Luštěnice, silnice Brodecká

Aktivita: Okomentován
CZ6352

Silnice vzhledem ke své vytíženosti v katastrofálním stavu od začátku obce luštěnice až téměř po křižovatku s Mladoboleslavskou ulicí. Kraj neřeší , každý rok jen oprava zápatami během jara ale před koncem roku je silnice opět napadrť a po novém roce to vypadá takto . Na generální opravu prý nejsou peníze tak se bude radši rok co rok látat kdy oprava nevydrží ani půl roku.

Více