Mladá Boleslav

Okres

376 výtluků

  • 40 / 11 % Kritická závažnost
  • 161 / 43 % Nízká závažnost
  • 175 / 47 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
Více
CZ7088

Úsek silnice I/16 v km 84 - 85 - průtah obcí Jizerní Vtelno, serpentinové vedení komunikace, stoupání, nevyhovující poloměry směrových oblouků, lokálně nedostatečná šířka komunikace, snížena nejvyšší dovolená rychlost, asfaltový povrch bez výrazných poruch. Silnice I/16 je bezalternativní spojnicí Mladé Boleslavi a Mělníka, je silně zatížena transitní nákladní dopravou, má návaznost na silnici pro motorová vozidla R10. Jde o dvoupruhovou komunikaci s proměnnou šířkou jízdních pruhů i zpevněné krajnice - lokálně bez zpevněné krajnice, záchytné systémy jsou umístěny pouze lokálně. Silná intenzita dopravy - podle sčítání dopravy ŘSD v roce 2010: 2975 vozidel za den z toho 734 těžkých motorových vozidel.

Rizikovost místa

Nebezpečnými vlivy zde jsou vzhledem k trasování komunikace, jízda vozidel v protisměru, poškozování sousedních nemovitostí, jízda nezpevněnou krajnicí či silničním příkopem.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 46 (Ú 0, TZ 1, LZ 14, HŠ 37)

Socioekonomická ztráta

20 789 000 Kč

Vývoj místa

10/2015

Dle písemného vyjádření Ing. Karla Přibyla z ŘSD má být úsek řešen jako přeložka silnice I/16 ve formě obchvatu obce Jizerní Vtelno, na přeložce se počítá s vybudováním tunelu o délce 214,00 m, který bude tvořen jedním tubusem. Vjezd a výjezd z obce bude jen jeden, druhý výjezd bude zaslepen. Stavba je v souladu s územním plánem obce, je vypracována EIA, akce je odsouhlasena v Centrální komisi, je zadáno zpracování předběžného geologického průzkumu a v této době se připravují podklady k vypracování dokumentace ve stupni DÚR + IČ k DÚR formou rámcové smlouvy. Předpokládané celkové náklady pro tuto akci (příprava + inženýrská činnost + posudek + výkupy + stavba) jsou odhadovány ve výši cca 660 mil. Kč. Samozřejmě nejbolavějším místem celé přípravy jsou vždy majetkoprávní věci. Zahájení stavby je v této době plánováno do poloviny roku 2019.

02/2016

Dle starostky obce Jizerní Vtelno stále probíhají geologické průzkumy v rámci přeložky silnice I/16. Předpokládané zahájení stavebních prací se stále plánuje na rok 2019. Na původní komunikaci vedoucí obcí se žádná opatření nerealizovala . Obci byl zamítnut jak zpomalovací semafor, tak jednosměrný provoz řízený SSZ.

Martin Oczadly
Martin Oczadly 30.8.20

CZ4887, Chocnějovice, silnice č.2773

Aktivita: Zkontrolován

Stav stále trvá, kdo jede dále, tak před Oučemnje hranice Libereckého a Středočeského ráje, přesně na hranici se cesta změní v krásnou silnici. Neuvěřitelný kontrast...

Více