Šternberk

Obec

5 výtluků

  • 1 / 20 % Kritická závažnost
  • 4 / 80 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7064

Jde o odsazenou křižovatku silnic I/46, III/4468 a účelové komunikace. Odsazení je z důvodu vodního toku a jeho přemostění na silnici I/46. V roce 2013 zde došlo k opravě mostu a osazení nového záchytného systému – zábradlí mostu, které nyní brání rozhledovým poměrům. Po opravě mostu zde došlo v roce 2014 ke 2 nehodám s 1 těžkým zraněním a 3 lehkým zraněním. Nebezpečnými vlivy jsou zde osazení zábradelního svodidla po rekonstrukci mostu a případně náletový porost, který také snižuje rozhledové poměry.

Rizikovost místa

Rozhledové poměry.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 15 (Ú 0, TZ 2, LZ 10, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

16 302 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle pana Jemelky z ŘSD k rizikovému místu proběhlo jednání se správcem sil. III/4468 Správou silnic Olomouckého kraje (SSOK). SSOK uvedla, že bude provádět pravděpodobně v letošním roce 2016 z EU peněz rekonstrukci vozovky včetně napojení na sil. I/46. Další úpravy jsou v jednání. ŘSD pravděpodobně svolá další jednání za účasti Policie ČR, SSOK, Krajského úřadu olomouckého kraje a ŘSD k řešení dalšího opatření u této křižovatky.

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje bude v letošním roce provedena oprava povrchu silnice III/4468.

03/2016

Ve směru od Štarnova po silnici I. třídy dojde v letošním roce na vedlejší větvi křižovatky k navýšení nivelety komunikace, aby se řidiči nerozjížděli do křižovatky do kopce. V rámci toho se doplní VDZ - Příčná čára souvislá. Zvýšením nivelety komunikace by mělo dojít i ke zlepšení rozhledových poměrů přes sousední zábradelní svodidlo. Na vedlejší větvi pravděpodobně nebude "STOPka", ale zůstane tam SDZ - Dej přednost v jízdě.

Echopix Echopix

Jde o odsazenou křižovatku silnic I/46, III/4468 a účelové komunikace. Odsazení je z důvodu vodního toku a jeho přemostění na silnici I/46. V roce 2013 zde došlo k opravě mostu a osazení nového záchytného systému – zábradlí mostu, které nyní brání rozhledovým poměrům. Po opravě mostu zde došlo v roce 2014 ke 2 nehodám s 1 těžkým zraněním a 3 lehkým zraněním. Nebezpečnými vlivy jsou zde osazení zábradelního svodidla po rekonstrukci mostu a případně náletový porost, který také snižuje rozhledové poměry.

Rizikovost místa

Rozhledové poměry.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 15 (Ú 0, TZ 2, LZ 10, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

16 302 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle pana Jemelky z ŘSD k rizikovému místu proběhlo jednání se správcem sil. III/4468 Správou silnic Olomouckého kraje (SSOK). SSOK uvedla, že bude provádět pravděpodobně v letošním roce 2016 z EU peněz rekonstrukci vozovky včetně napojení na sil. I/46. Další úpravy jsou v jednání. ŘSD pravděpodobně svolá další jednání za účasti Policie ČR, SSOK, Krajského úřadu olomouckého kraje a ŘSD k řešení dalšího opatření u této křižovatky.

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje bude v letošním roce provedena oprava povrchu silnice III/4468.

03/2016

Ve směru od Štarnova po silnici I. třídy dojde v letošním roce na vedlejší větvi křižovatky k navýšení nivelety komunikace, aby se řidiči nerozjížděli do křižovatky do kopce. V rámci toho se doplní VDZ - Příčná čára souvislá. Zvýšením nivelety komunikace by mělo dojít i ke zlepšení rozhledových poměrů přes sousední zábradelní svodidlo. Na vedlejší větvi pravděpodobně nebude "STOPka", ale zůstane tam SDZ - Dej přednost v jízdě.

Více