Sedlec

Obec

výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7158

Jde o průsečnou křižovatku silnice č. I/20 se silnicí II/122 na "Nové Hospodě“, extravilánový úsek, mírné klesání za vrcholovým obloukem silnice č. I/20 ve směru České Budějovice – Vodňany.

Silnice č. I/20 je obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy jsou od sebe odděleny vodorovným dopravním značením. Šířky průběžných jízdních pruhů jsou cca 3,5m. Odbočovací pruhy zde nejsou zřízeny. Silnice č. II/122 je obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy od sebe nejsou odděleny vodorovným dopravním značením. Volná šířka komunikace mezi vodícími proužky je cca 6,0m. Záchytné systémy zde nejsou instalovány, odvodnění do silničních příkopů.

Rizikovost místa

Absence přídatných jízdních pruhů, ramena křižovatky tvořená silnicí č. II/122 jsou provedena s mírným odsazením a umělým nakolmením na silnici č. I/20, pevné překážky v blízkosti komunikace nechráněné silničními svodidly, které tvoří i překážky v rozhledu, reklamní zařízení kolem sinice č. I/20, sjezdy na sousední pozemky s kolmými čely propustků.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 0, TZ 1, LZ 5, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

7 234 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku ŘSD, Správa České Budějovice řekl, že tato křižovatka je v úseku kde se připravuje projekt rozšíření komunikace na počet pruhů 2+1 a v rámci tohoto úseku bude řešena i tato křižovatka. Projekt připravuje Pragoprojekt a pan Voráček osobně ještě tento projekt zatím neviděl. Výhled realizace se zatím nedá určit.

Echopix Echopix

Jde o průsečnou křižovatku silnice č. I/20 se silnicí II/122 na "Nové Hospodě“, extravilánový úsek, mírné klesání za vrcholovým obloukem silnice č. I/20 ve směru České Budějovice – Vodňany.

Silnice č. I/20 je obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy jsou od sebe odděleny vodorovným dopravním značením. Šířky průběžných jízdních pruhů jsou cca 3,5m. Odbočovací pruhy zde nejsou zřízeny. Silnice č. II/122 je obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy od sebe nejsou odděleny vodorovným dopravním značením. Volná šířka komunikace mezi vodícími proužky je cca 6,0m. Záchytné systémy zde nejsou instalovány, odvodnění do silničních příkopů.

Rizikovost místa

Absence přídatných jízdních pruhů, ramena křižovatky tvořená silnicí č. II/122 jsou provedena s mírným odsazením a umělým nakolmením na silnici č. I/20, pevné překážky v blízkosti komunikace nechráněné silničními svodidly, které tvoří i překážky v rozhledu, reklamní zařízení kolem sinice č. I/20, sjezdy na sousední pozemky s kolmými čely propustků.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 0, TZ 1, LZ 5, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

7 234 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku ŘSD, Správa České Budějovice řekl, že tato křižovatka je v úseku kde se připravuje projekt rozšíření komunikace na počet pruhů 2+1 a v rámci tohoto úseku bude řešena i tato křižovatka. Projekt připravuje Pragoprojekt a pan Voráček osobně ještě tento projekt zatím neviděl. Výhled realizace se zatím nedá určit.