Hrdějovice

Obec

2 výtluky

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 2 / 100 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7161

Jde o jednokolejný přejezd přes silnici č. III/10578. Přejezd je se světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.

Přejezd je na železniční trati č. 220 - Č. Budějovice – Plzeň. Trať je celostátní (TEN-T), jednokolejná, elektrifikovaná, s maximální rychlostí vlaků 100 km/hod. V sousedství jsou výhybny.

Silnice č. III/10578 je spojnicí Českých Budějovic s Hrdějovicemi a je dvoupruhová. V blízkosti je napojení areálů firem.

Úhel křížení silnice a železniční tratě je 42°. V místě přejezdu je směrová úprava silnice.

Rizikovost místa

Úhel křížení komunikace a tratě.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 2 (Ú 2, TZ 1, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

46 851 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Pan Kunz ze SŽDC Oblastního ředitelství Plzeň na Dopravní snídani řekl k tomuto přejezdu, že to vypadá, že zde závory budou doplněny. Nyní je to ve fázi přípravné dokumentace, a pokud to legislativa dovolí a vše půjde dobře tak v roce 2017 by mělo dojít k realizaci doplnění závor a k úpravě zabezpečovacího zařízení za novější typ.

01/2017

Dle vyjádření SŽDC proběhne na konci ledna 2017 vstupní porada (svolává zhotovitel projektové dokumentace doplnění závor) k realizační dokumentaci úpravy přejezdového zabezpečovacího zařízení. Výsledkem této porady by měly být kompletní podklady pro projekt doplnění závor na tomto přejezdu.

Echopix Echopix

Jde o jednokolejný přejezd přes silnici č. III/10578. Přejezd je se světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.

Přejezd je na železniční trati č. 220 - Č. Budějovice – Plzeň. Trať je celostátní (TEN-T), jednokolejná, elektrifikovaná, s maximální rychlostí vlaků 100 km/hod. V sousedství jsou výhybny.

Silnice č. III/10578 je spojnicí Českých Budějovic s Hrdějovicemi a je dvoupruhová. V blízkosti je napojení areálů firem.

Úhel křížení silnice a železniční tratě je 42°. V místě přejezdu je směrová úprava silnice.

Rizikovost místa

Úhel křížení komunikace a tratě.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 2 (Ú 2, TZ 1, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

46 851 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Pan Kunz ze SŽDC Oblastního ředitelství Plzeň na Dopravní snídani řekl k tomuto přejezdu, že to vypadá, že zde závory budou doplněny. Nyní je to ve fázi přípravné dokumentace, a pokud to legislativa dovolí a vše půjde dobře tak v roce 2017 by mělo dojít k realizaci doplnění závor a k úpravě zabezpečovacího zařízení za novější typ.

01/2017

Dle vyjádření SŽDC proběhne na konci ledna 2017 vstupní porada (svolává zhotovitel projektové dokumentace doplnění závor) k realizační dokumentaci úpravy přejezdového zabezpečovacího zařízení. Výsledkem této porady by měly být kompletní podklady pro projekt doplnění závor na tomto přejezdu.