Hosín

Obec

výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7053

Křižovatka silnic II/603 a II/146 v extravilánu Bez odbočovacích pruhů, max. rychlost 70km/h, rozhledy zajištěny pomocí zrcadel, křižovatka cyklotras.
Silnice II/603 souběžná s silnicí I/3 propojení obcí podél I/3 s Č. Budějovicemi.
Silnice II/146 tvoří spojnici města Hluboká n.V. se silnicí I/3 (Praha – ČB), a dále městem Lišov; po dostavbě D3, přivaděč na dálnici.

Rizikovost místa

Křižovatka u výškového oblouku, v lese, úhly napojení větví, autobusová zastávka u křižovatky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 2, LZ 12, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

15 588 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Ing. Štichy ze SÚS provedena obnova a doplnění VDZ s vyznačením symbolu SDZ P6 na vozovce přípojné silnice II/146 v obou směrech.

04/2016

Tato křižovatka bude zařazena do "Bílé knihy", kterou zpracovává odbor dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nehodovost se bude u této křižovatky nadále sledovat. Policie ČR se stále přiklání k řešení této křižovatky výstavbou okružní křižovatky i vzhledem k tomu, že se připravuje zprovoznění dálnice (2019?), která by měla u této křižovatky snížit intenzity dopravy.

Echopix Echopix

Křižovatka silnic II/603 a II/146 v extravilánu Bez odbočovacích pruhů, max. rychlost 70km/h, rozhledy zajištěny pomocí zrcadel, křižovatka cyklotras.
Silnice II/603 souběžná s silnicí I/3 propojení obcí podél I/3 s Č. Budějovicemi.
Silnice II/146 tvoří spojnici města Hluboká n.V. se silnicí I/3 (Praha – ČB), a dále městem Lišov; po dostavbě D3, přivaděč na dálnici.

Rizikovost místa

Křižovatka u výškového oblouku, v lese, úhly napojení větví, autobusová zastávka u křižovatky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 2, LZ 12, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

15 588 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Ing. Štichy ze SÚS provedena obnova a doplnění VDZ s vyznačením symbolu SDZ P6 na vozovce přípojné silnice II/146 v obou směrech.

04/2016

Tato křižovatka bude zařazena do "Bílé knihy", kterou zpracovává odbor dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nehodovost se bude u této křižovatky nadále sledovat. Policie ČR se stále přiklání k řešení této křižovatky výstavbou okružní křižovatky i vzhledem k tomu, že se připravuje zprovoznění dálnice (2019?), která by měla u této křižovatky snížit intenzity dopravy.