Editace profilu Ondřej Boháč

Ondřej Boháč

Poslední aktivity

CZ4467, Skuteč, silnice č.305

27.2.17 19:29

Aktivita: Opraven výtluk CZ4467

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ4467

CZ1259, Chrudim, silnice Československé armády

27.2.17 19:25

Aktivita: Opraven výtluk CZ1259

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ1259

Úsek opraven

CZ6975, Chrudim, silnice Vrchovská

27.2.17 19:23

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ6975

Aktuální stav / rozsah:

2
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ6975

Pořád stejné. Sice se jedná o krátký úsek, ale zvlnění je tam znát.

CZ6477, Močovice, silnice č.33722

27.2.17 19:17

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ6477

Aktuální stav / rozsah:

3
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ6477

Stále aktuální.

CZ7284, Smrček, silnice č.35817

27.2.17 19:12

Aktivita: Přidán výtluk CZ7284

Aktuální stav / rozsah:

3
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ7284

Silnice číslo 35817 v lese z Miřetic na Žumberk je v dezolátním stavu a bylo by zapotřebí natáhnout na ni nový koberec místo lepení aktuálních děr jako doposud. Sice se jedná o silnici III. třídy, a i když je silnice označena v některých úsecích značkou velbloud, tak si myslím, že to stejně ničemu nepomáhá.

CZ5314, Prosetín, silnice č.306

28.1.16 16:13

Aktivita: Opraven výtluk CZ5314

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ5314

Úsek již opraven i když zbytek úseku od Dřeveše po odbočku na Kvasín stále čeká na opravu.

CZ5315, Horka, silnice č.355

28.1.16 16:11

Aktivita: Opraven výtluk CZ5315

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ5315

Úsek již opraven.

CZ5315, Horka, silnice č.355

18.5.15 12:31

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ5315

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ5315

Zajájena oprava vozovky z vesnice Silnice až do Dřeveše.

CZ4467, Skuteč, silnice č.305

3.5.15 18:55

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ4467

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ4467

CZ5314, Prosetín, silnice č.306

3.5.15 18:53

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ5314

Aktuální stav / rozsah:

4
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ5314