Editace profilu Jakub Blaha

Jakub Blaha

Poslední aktivity

CZ2694, Šebetov, silnice č.37354

6.10.14 14:36

Aktivita: Opraven výtluk CZ2694

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ2694