Editace profilu Ladislav Pištělák

Ladislav Pištělák

Poslední aktivity

CZ3018, Částkov, silnice č.19853

9.8.14 19:56

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ3018

Aktuální stav / rozsah:

1
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ3018

Největší výtluky odstraněny, nerovnost silnice zůstává. Teď by pomohl jen nový koberec

CZ3263, Částkov, silnice č.19853

9.8.14 13:44

Aktivita: Opraven výtluk CZ3263

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ3263

Opraveno v měsíci červen 2014