Editace profilu Václav Doležal

Václav Doležal

Poslední aktivity

CZ10028, Velatice, silnice č.3833

16.9.20 10:20

Aktivita: Opraven výtluk CZ10028

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Výtluk č. CZ10028

Nejhorší úsek byl opraven.