Editace profilu Petr Vlach

Petr Vlach

Poslední aktivity

CZ9794, Letonice, silnice Pod Kopcem

27.9.19 5:55

Aktivita: Opraven výtluk CZ9794

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ9794