Pravidla soutěže

Podrobná pravidla soutěží projektu Výmoly.cz platná v roce 2018

Pravidla soutěže „Nejhorší díra v České republice 2018", "Nejaktivnější výmolář", "Nejaktivnější výmolář z řad zpravodajů Zelené vlny" a "Nejaktivnější kraj".

Organizátor soutěže

Organizátor soutěže je Výmoly.cz, z.ú., se sídlem Záhumenní 1161/3A, 742 21 Kopřivnice, IČ: 04919815, jehož zakladatelskou společností je Plus Design & Marketing s.r.o., se sídlem Záhumenní 1161/3a, 742 21 Kopřivnice, Česká republika, IČ: 27776344.

Soutěžní období

Soutěž "Nejhorší díra v České republice 2018" probíhá v období od 16. dubna 2018 do 31. července 2018.

Soutěž "Nejaktivnější výmolář", "Nejaktivnější výmolář z řad zpravodajů Zelené vlny" a "Nejaktivnější kraj" probíhá od 16. dubna 2018 do 31. prosince 2018.

Pravidla a podmínky soutěže

Pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce pravidla soutěže. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Registrací na portál Výmoly.cz prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace uživatel výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže, Výmoly.cz, z.ú., se sídlem Záhumenní 1161/3A, 742 21 Kopřivnice, IČ: 04919815 a společnost Plus Design & Marketing s.r.o., Záhumenní 1161/3a, 742 21 Kopřivnice, Česká republika, IČ: 27776344 a generální sponzor projektu, zřizovatel Nadace pojišťovny Generali, společnost Generali Pojišťovna, a.s., Bělehradská 299/132, 120 84 Praha 2 Vinohrady, IČ: 61859869 může využít poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail k obchodním a marketingovým nabídkám. Tento souhlas je možné odvolat písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@vymoly.cz.

Režim poskytování osobních údajů se řídí aktuálním zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Po doručení písemného odmítnutí přestanou být s okamžitou platností zasílány obchodní a marketingové nabídky.

Tyto soutěže jsou určeny pro fyzické osoby starší 18 let. Každý soutěžící smí vložit fotografii nebo videonahrávku výmolu jen jednou (opakované vložení stejné fotografie/videa výmolu se do soutěže započítává pouze jednou).

Vznikne-li podezření, že došlo k nekalému ovliv­nění výsledků hlasování odporujícímu uvedeným pravidlům nebo dobrým mravům, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a případně tímto způsobem zvýhodněnou fotografii výmolu ze soutěže vyřadit.

Body nebudou přičteny za výtluky, které jsou nahlášeny na stejném místě opakovaně jako nové výtluky (tzv. duplikáty), místo aby byla provedena aktualizace stávajícího stavu již náhlášeného výtluku. Duplikáty budou administrátory sloučeny do dříve nahlášeného výtluku a body za něj budou z účtu soutěžícího zpětně strženy.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora Výmoly.cz, z.ú. se sídlem Záhumenní 1161/3A, 742 21 Kopřivnice, IČ: 04919815 a společnosti Plus Design & Marketing s.r.o., Záhumenní 1161/3a, 742 21 Kopřivnice, Česká republika, IČ: 27776344 i jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost, a nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117, Zákon č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Ceny v soutěžích

Do soutěží byly generálním sponzorem projektu Nadací pojišťovny Generali a dalšími partnery či pořadatelem soutěže vloženy následující ceny:

Soutěž Soutěžní období Cena
Nejaktivnější výmolář měsíce (1.-3. místo) 1.5. - 31.10. 2018 Cena v hodnotě 500 Kč pro 1., 2. a 3. výherce měsíčně
Nejaktivnější výmolář (celoroční) - 1. místo 16.4. - 31.12.2018 Cena v hodnotě 3.000 Kč
Nejaktivnější výmolář (celoroční) - 2. místo 16.4. - 31.12.2018 Cena v hodnotě 2.000 Kč
Nejaktivnější výmolář (celoroční) - 3. místo 16.4. - 31.12.2018 Cena v hodnotě 1.000 Kč
Nejaktivnější výmoláři z řad zpravodajů Zelené vlny (1. místo) 16.4. - 31.12.2018 Cena v hodnotě 1.000 Kč pro 1. místo
Nejaktivnější kraj 16.4. - 31.12.2018 Vyhlášení Nejaktivnějšího kraje v rámci tiskové konference

Určení výherců

Výherci budou určeni organizátory soutěže podle následujícího klíče.

Způsob vyhodnocení Nejhorší díry

Nejhorší díra bude vyhodnocena dle konečného počtu získaných bodů. Vítězným výmolem se stane neopravený výtluk (respektive výtluk opravený nejpozději měsíc před koncem soutěže), jehož profil obdrží nejvyšší počet bodů podle vzorce:

Vzorec vyhodnocení Nejhorší díry:

B (celkový počet bodů)

H (celkový počet hodnocení/hlasů)

M (maximální počet hodnocení v databázi soutěže)

Výsledek: (B/H) × (H/M)

Způsob vyhodnocení Nejaktivnějších výmolářů

Každý výmolář obdrží za svou aktivitu po přihlášení na portále www.vymoly.cz body podle následujícího klíče:

  • Přidání výmolu - 10 bodů
  • Kontrola (změna stavu) výmolu - 5 bodů
  • Komentář k výmolu bez změny aktuálního stavu - 3 body

Nejaktivnější výmoláři budou určeni podle nejvyššího počtu dosažených bodů ve výše uvedených soutěžních obdobích měsíčně (1.-3. místo) a celoročně (1. - 3. místo z řad výmolářů a 1. místo z řad zpravodajů Zelené vlny), viz tabulka.

Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailu, který uvedli při registraci na Výmoly.cz. Jména výherců měsíčních soutěží budou zveřejněna vždy do 20. následujícího měsíce v příspěvku na Výmoly.cz/Aktuality. Jména výherců celoročních soutěží budou zveřejněna tamtéž v průběhu ledna 2018.

Pravidla pro opětovné či vícenásobné výhry

V soutěži Nejaktivnější výmolář měsíce je možné stát se vítězem opětovně až po proběhnutí dalšího soutěžního měsíce (tzn., že např. vítěz měsíce června se může opětovně stát vítězem nejdříve v měsíci srpnu). V soutěži Nejaktivnější výmolář roku je možné vyhrát pouze jednu ze šesti avizovaných cen. V případě, že nejúspěšnější zpravodaj Zelené vlny získá zároveň např. 1. místo mezi všemi výmoláři, odnese si pouze cenu v hodnotě 3.000 Kč (1. místo, výmolář) a na jeho místo v soutěži zpravodajů Zelené vlny postoupí další soutěžící v pořadí, dle získaných bodů.

Se začátkem každého soutěžního ročníku jsou veškeré body dosažené výmoláři a výtluky za minulé soutěžní období vynulovány a dosavadní výsledky jsou zařazeny do jejich profilů. Poslední vynulování bodů proběhlo k 16. dubnu 2018, 12:00 hodin.

Pro opětovné zařazení stávajících výmolů do soutěže je zapotřebí provést v průběhu soutěžního období jejich aktualizaci.

Způsob vyhodnocení Nejaktivnějšího a Nejpomalejšího kraje

Nejaktivnější kraj bude určen na základě rychlosti s jakou reaguje na vznesené podněty motoristů.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo změnit uvedené a použité algoritmy pro adekvátnější vyhodnocování dat a výstupů pro správce silnic.

Soutěžní pravidla jsou jako Příloha č. 3 součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 15.4.2018