Ústí nad Labem (Obec)

Celkem 101 výtluků

  • 46 / 46 % Kritické výtluky
  • 36 / 36 % Méně závažné výtluky
  • 19 / 19 % Opravené výtluky