Most (Obec)

Celkem 25 výtluků

  • 7 / 28 % Kritické výtluky
  • 12 / 48 % Méně závažné výtluky
  • 6 / 24 % Opravené výtluky