Most (Obec)

Celkem 52 výtluků

  • 24 / 46 % Kritické výtluky
  • 19 / 37 % Méně závažné výtluky
  • 9 / 17 % Opravené výtluky