Děčín (Obec)

Celkem 17 výtluků

  • 8 / 47 % Kritické výtluky
  • 6 / 35 % Méně závažné výtluky
  • 3 / 18 % Opravené výtluky