Plzeň (Obec)

Celkem 34 výtluků

  • 15 / 44 % Kritické výtluky
  • 8 / 24 % Méně závažné výtluky
  • 11 / 32 % Opravené výtluky