Plzeň (Obec)

Celkem 37 výtluků

  • 16 / 43 % Kritické výtluky
  • 9 / 24 % Méně závažné výtluky
  • 12 / 32 % Opravené výtluky