Turnov (Obec)

Celkem 24 výtluků

  • 0 / 0 % Kritické výtluky
  • 10 / 42 % Méně závažné výtluky
  • 14 / 58 % Opravené výtluky