Stružinec (Obec)

Celkem 9 výtluků

  • 0 / 0 % Kritické výtluky
  • 0 / 0 % Méně závažné výtluky
  • 9 / 100 % Opravené výtluky