Editace profilu Dispečink Hodonín

Dispečink  Hodonín

Poslední aktivity

CZ1487, Žeravice, silnice č.4225

7.3.17 12:04

Aktivita: Opraven výtluk CZ1487

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ1487

Opraveno 2015, foto 2017