Editace profilu St. Turek

St. Turek

Poslední aktivity

CZ4375, Zlaté Hory, silnice

18.2.14 15:42

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ4375

Aktuální stav / rozsah:

3
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ4375

stále neopraveno, stav se postupně horší

CZ4375, Zlaté Hory, silnice

13.2.14 15:32

Aktivita: Přidán výtluk CZ4375

Aktuální stav / rozsah:

3
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ4375

Místní komunikace Rejvíz (Jeseníky) v majetku města Zlaté Hory. Přes řadu jednání s vlastníkem je silnice dlouhodobě v katastrofálním a takřka nesjízdném stavu. Několik místních trvale žijících obyvatel a hodně turistů musí tuto lahůdku každý den absolvovat.