Ústí nad Labem

Obec

99 výtluků

  • 46 / 46 % Kritická závažnost
  • 36 / 36 % Nízká závažnost
  • 17 / 17 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ10185

Dobrý den, rád bych upozornil na tyto výtluky (viz popis + foto níže). Hornická ulice - směrem od Celní správy (Hornická 3130/39). při odbočení doleva je vjezd do garážového dvora. Ulice má parcelní číslo 4922/3. Výtluky se samozřejmě stále více zvětšují. Tato komunikace je hojně využívaná. Pokud se chce řidič výtlukům vyhnout, musí zajet do trávníku. GPS poloha: 50.6738211N, 14.0312850E Věřím, že se majitelé i nájemníci garáží brzy dočkají tolik potřebné opravy této komunikace. Děkuji, Ing. Jan Chomistek

CZ7409

Dobrý den, zasílám vám foto výmolů na vozovce Strážky Ústí nad Labem, již zde byli výmoly opraveny ale již po několikáté se vytvořily na stejném místě, bylo by dobré se zamyslet a opravu provést důkladněji....děkuji za pochopení

Více
CZ7614

Všebořická ulice v centru Ústí n/Labem se řadí mezi nejrizikovější úseky v celém kraji. Rovný úsek zde svádí řidiče k nebezpečně rychlé jízdě a počet dopravních nehod se tak vyšplhal až na číslo 22 se 4 těžce zraněnými. Zdroj: ředitelství služby dopravní policie

CZ7090

Jedná se o krátký dvoupruhový úsek mezi silnicí I/30 a okružní křižovatkou (cca 90m), kde si řidiči vynucují zařazení do příslušného jízdního pruhu.

Rizikovost místa

Nejčastější příčinou dopravních nehod je zde nedání přednosti v jízdě při přejíždění z jednoho pruhu do druhého. V roce 2014 zde došlo k 31 dopravním nehodám řešeným Policií ČR, při nich naštěstí došlo jen ke 2 lehkým zraněním. K častým dopravním nehodám zde taktéž přispívá intenzita a skladba dopravy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 128 (Ú 0, TZ 0, LZ 4, HŠ 125)

Socioekonomická ztráta

34 466 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle vyjádření Správy a údržby silnic SÚS Ústeckého kraje konkrétně Ing. Macholdy, toto místo zatím SÚS neřeší. Impuls k řešení by musel přijít nejdříve od vlastníka, kterým je Ústecký kraj a ten zatím nepřišel.

Dle Ing. Fraňka, vedoucího odboru vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje v minulosti proběhlo již několik šetření, jednání s následných opatření s cílem eliminovat zvýšenou nehodovost na předmětném velmi exponovaném úseku této komunikace, spojujícím hlavní silniční průtah městem podél řeky Labe s napojením na dálnici D8 či odbočením do centra města, z aktuálních upozornění Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie ČR Ústí n.L. a statistiky nehodovosti vyplývá, že doposud přijatá opatření bohužel nepomáhají. K uvedené problematice proto Krajský úřad Ústeckého kraje svolal 5. 1. 2016 společné jednání s přizváním zástupců majetkových správců jednotlivých komunikací, Policie ČR, odboru dopravy Magistrátu města Ústí n.L. ad. Na uvedeném jednání se kromě jiného zabývali zmíněným návrhem Policie ČR na fyzické oddělení souběžných jízdních pruhů na úseku komunikace mezi světelnou křižovatkou se silnicí č. I/30 a kruhovým objezdem Pod Větruší osazením např. vyvýšených obrubníků či retardérů. Po výrazně negativních zkušenostech s podobným fyzickým oddělením jízdních pruhů z jiných podobných lokalit (např. úsek stejné silnice č. II/613 v ul. Žižkova v opačném směru před vjezdem na kruhový objezd) však účastníci jednání předmětné úpravy nedoporučili a přiklonili se spíše k řešení formou úprav režimu světelného signalizačního zařízení v křižovatce na silnici č. I/30 a z toho vyplývající oddělení dopravních toků z jednotlivých směrů. Jelikož ale je k této záležitosti nutno zjistit technické možnosti řídící jednotky předmětného světelného signalizačního zařízení, nelze nyní s určitostí konstatovat, zda je navržená varianta vůbec reálná. Bohužel se k jednání nedostavil pozvaný zástupce Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie ČR Ústí n.L., takže v této chvíli není ani zřejmé, jak se k výstupům z uvedeného jednání bude Policie ČR stavět. Dále se blíží razantní krok ke zvýšení bezpečnosti na silnici č. I/30 v průtahu městem Ústí nad Labem, a to slibovaným dokončením a zprovozněním posledního úseku dálnice D8 ke konci roku 2016, což by mělo přinést výrazné snížení počtu vozidel projíždějících předmětnými lokalitami a celkové zklidnění dopravy ve městě Ústí nad Labem.

04/2016

Navrhlo se řešení úpravy režimu SSZ v křižovatce na silnici č. I/30 - oddělení dopravních toků z jednotlivých směrů. Prověřují se technické možnosti řídící jednotky SSZ. Zatím se neví, zda je navržená varianta reálná.

Ve směru od Děčína bude na silnici I/30 doplněno DZ pro odbočující řidiče, upozorňující na riziko přejíždění nákladních vozidel do pravého jízdního pruhu.

Zprovoznění posledního úseku dálnice D8 ke konci roku 2016, což by mělo přinést výrazné snížení počtu projíždějících vozidel v tomto místě.

Čeká se na zprovoznění dálnice a následně se toto místo znovu vyhodnotí. Současně by se dle Policie ČR měla stále připravovat možnost úpravy režimu SSZ – oddělení dopravních toků.

Jan Chomistek

Dobrý den, rád bych upozornil na tyto výtluky (viz popis + foto níže). Hornická ulice - směrem od Celní správy (Hornická 3130/39). při odbočení doleva je vjezd do garážového dvora. Ulice má parcelní číslo 4922/3. Výtluky se samozřejmě stále více zvětšují. Tato komunikace je hojně využívaná. Pokud se chce řidič výtlukům vyhnout, musí zajet do trávníku. GPS poloha: 50.6738211N, 14.0312850E Věřím, že se majitelé i nájemníci garáží brzy dočkají tolik potřebné opravy této komunikace. Děkuji, Ing. Jan Chomistek

Josh Sklepní

Stav ulice se stále zhoršuje! Hrby asfaltu od křižovatky s ulicí Jeseninova jsou již velmi vysoké, hrozí poškození prahů vozidel s nižším podvozkem. Velmi nebezpečné i pro cyklisty. Kritický je také úsek od Novosedlického náměstí k odbočce do ulic Rozkošná a Puškinova, kde zároveň chybí jakýkoli přechod pro chodce. Ostatní přechody jsou vzdálené více jak 300 metrů a jsou již téměř neviditelné! Nevím jak dlouho tento zhoršující se stav ještě potrvá, radnice Střekova nefunguje. Doporučuji pořídit vozidla typu offroad!!!

Více