Teplice

Okres

26 výtluků

  • 12 / 46 % Kritická závažnost
  • 11 / 42 % Nízká závažnost
  • 3 / 12 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ11614

Hlásím poškození vozovky (výtluky), přes které se už v podstatě nedá normálně přejet a mnoho řidičů to řeší objížděním přes levou stranu vozovky. Jde o výjezd z křižovatky, o zatáčku směrem od Novosedlic na Bystřici. Místo je těsně za křižovatkou. Jde o skupinu výmolů napříč celým jízdním pruhem, od krajnice až po střed vozovky.

CZ11609
4
Jednotlivý výtluk

Vyfrézovaná část kolem kanálu - výtluk. Roh kanálu je extrémně nebezpečný - hrozí proražení gumy. Odbočka z ulice Tyršova do ulice Hrdlovská (Osek, okr. Teplice).

CZ10987
5
Jednotlivý výtluk

Na urovni autobusove zastavky na I/13 v obci Srbice smerem z Usti nad Labem do Teplic vymol blizko stredove cary hloubky cca 15 cm. Dnes nove oznacen sprejem po dvou nehodach. Znacka upozornujici na nerovnosti na silnici je az za vymolem. Pred i za jsou dalsi mensi vymoly.

CZ10745
4
Jednotlivý výtluk

Výtluk je na sjezdu ze silnice I/8 směrem do centra Teplic. Při mokré silnici není vidět označení a výtluk je přímo v oblasti levého kola. I při nízké rychlosti kolem 30 km/h přijde silná rána a možnost poškození. Bohužel nikdo s tím nic nedělá již dlouhou dobu (znatelné i z foto).

Více
CZ7617

Bořislav - nebezpečným úsekem s častými dopravními nehodami patří silnice I/8 u Bořislavi. Pěkný rovnější úsek silnice svádí k rychlejší jízdě. Na silnici, která není zrovna nejširší a k tomu z obou stran zalesněná, tak došlo již i ke smrtelným dopravním nehodám. Zdroj: ředitelství služby dopravní policie

CZ7110

Jedná se o dlouhý přechod pro chodce přimknutý ke křižovatce v rezidenční oblast města, přístup k zastávkám MHD.

Rizikovost místa

Přechod ovlivňuje průjezd křižovatkou (delší přechod, delší doba k přejití)

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 0, TZ 1, LZ 6, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

7 663 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

Pro přechod pro chodce na silnici I/13 v Teplicích byla již podle vyjádření zástupců města Teplice zpracována projektová dokumentace a předpokládá se letošní realizace dělícího ostrůvku v podobném duchu, v jakém byl prezentován v minulém ročníku Dopravní snídaně s BESIPEM.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak město Teplice zpracovává projektovou dokumentaci, aktuálně je ve stavu připomínkování a řešení majetkoprávní problematiky budoucího stavu.

04/2016

Dle nejnovějších informací z ŘSD, tak v tomto místě se úprava přechodu pro chodce nechystá. Úpravy přechodů pro chodce probíhají dále ve směru na Ústí nad Labem. Čekáme na vyjádření města Teplice.

05/2016

Město Teplice se vyjádřilo, že projektovou dokumentaci na přechod pro chodce na silnici I/13 nechalo zpracovat ŘSD, které je vlastníkem komunikace. ŘSD tuto informaci na Dopravní snídani s BESIPEM vyvrátilo.

CZ7102

Mimoúrovňová křižovatka silnic I/8 a I/13 částečně v obci Teplice. Do čtyřpruhové směrově dělené silnice I/13 připojena silnice I/8 ve dvoupruhovém uspořádání. Silnice I/13 je významnou radiální silnicí I. třídy spojující Karlovarský kraj a Liberecký kraj. Silnice I/8 spojuje stávající konec dálnice D8 u Bílinky (exit 52) a SRN přes hraniční přechod Cínovec. V inkriminované křižovatce se spojují proudy vozidel přijíždějících do města Teplice od jihu a západu. Celá křižovatka se nachází v extravilánu obec intravilán začíná - končí těsně před křižovatkou. Nicméně i přes skutečnost, že je obec vyznačena, nevede v blízkosti křižovatky průtah silnice v zastavěném území.

Rizikovost místa

Chybějící připojovací pruhy, nevhodný úhel napojení větví na hl. komunikaci, opotřebovaný povrch vozovky v obloucích ramp

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 79 (Ú 0, TZ 6, LZ 21, HŠ 59)

Socioekonomická ztráta

55 001 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

U mimoúrovňové křižovatky silnic I/8 a I/13 u Teplic se situace vyvíjí tak, že pro danou lokalitu zatím nebyla určena priorita mimo jiné i v souvislosti s probíhající opravou mostu 8-052 a především také z důvodu plánované opravy dilatačních závěrů mostů 8-049 a 8-050 v roce 2016 a 2017 (aktuálně v projektové přípravě), u kterých se předpokládá též obnova povrchu komunikace a příslušenství.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak v letošním roce bude vypsána soutěž na opravy mostů 8-049 a 8-050 (dokončuje se příprava zakázky), součástí jsou i opravy povrchů. S PČR Teplice řešen sjezd z I/13 na I/8 ve směru od Teplic, bylo stanoveno SDZ a VDZ, vykáceny nálety. (Poz. mimo jiné je u konce výběrového řízení na zhotovitele oprava mostu 8-053, která v průběhu tohoto roku omezí dopravu v Teplicích).

04/2016

Dle ŘSD na výše jmenovaných mostech proběhne rekonstrukce. Úsek na silnici I/8 (příjezd od Ústí n. L.) bude posouzen dopravním inženýrem a ve spolupráci s PČR Dopravní inspektorát Teplice bude navrženo řešení.

CZ7091

Jedná se o tříramennou křižovatku na silnici I/13 ulic Okružní a Masarykovy. Křižovatka je řízena světelným signalizačním zařízením.

Rizikovost místa

Jako hlavní vliv vedoucí k dopravním nehodám je zde označena změna směrového vedení ulice Okružní. Při vypnutém signalizačním zařízení zde dochází k dopravním nehodám. Dále zde řidiči nerespektují červený signál světelného signalizačního zařízení a z ulice Okružní najíždějí do křižovatky. Výsledkem je pak ucpání křižovatky a kolizní situace. To má za následek zranění osob a velké hmotné škody.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 48 (Ú 0, TZ 0, LZ 11, HŠ 39)

Socioekonomická ztráta

14 937 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak město Teplice zpracovává projektovou dokumentaci, která je aktuálně ve stavu připomínkování a řešení majetkoprávní problematiky budoucího stavu.

04/2016

V současné době město Teplice neuvažuje se zpracováním projektové dokumentace na výstavbu okružní křižovatky.

V letošním roce 2016 ale město Teplice zvažuje úpravu mezičasů a intervalů na světelném signalizačním zařízení na této křižovatce ulic Okružní a Masarykovy třídy.

05/2016

Pan Štěpán Kocourek, velitel dopravní služby Městské policie Teplice na Dopravní snídani řekl, že město Teplice řešilo návrh na okružní křižovatku, ale došlo ke shodě názorů, že okružní křižovatka by zde kapacitně nezvládla intenzitu dopravy, která u této křižovatky je. Proto zde musí zůstat světelná signalizace, která běží 24 hodin denně. Obchvat, který by tuto křižovatku vyřešil, je v nedohlednu.

Policie ČR k tomuto místu ještě doplnila, že zde opravdu dochází k nehodám při vypnutém signalizačním zařízení. Na Dopravní snídani tak zazněl rozpor s předchozím vyjádřením, že světelná signalizace zde běží 24 hodin denně.

CZ7155

Jde o úsek silnice č. I/8 (km 25 - 24), extravilán, levotočivé vedení v kombinaci s klesáním, asfaltová vozovka.

Silnice č. I/8 má celorepublikový význam. Je to hlavní komunikace z SRN přes Dubí, Teplice na Prahu.

Komunikace je zde dvoupruhová, šířka pruhů v oblouku 2 x 5,5 m, poté přechází v šířku 2 x 3,5 m, zpevněná krajnice 2-3 m. Odvodnění řešeno příčným sklonem vozovky.

Nebezpečné vlivy jsou zde změna levotočivého vedení na rovný úsek se střídáním mokrého povrchu na suchý (přemostění) a zpět na mokrý, nevhodný příčný sklon komunikace v levotočivém vedení. Jedná se o nehodový úsek.

Rizikovost místa

Směrový oblouk v klesání, změna vlastností povrchu vozovky za mokra (sušší úsek pod mostem), pevná překážka (opěra mostu).

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 0, TZ 1, LZ 10, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

9 379 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Pan Melzer z ŘSD k tomuto místu řekl, že záchytný systém je zde již ve fázi projektování. ŘSD zde chce v letošním roce minimálně umístit alespoň záchytný systém. K balisetám se pan Melzer vyjádřil s pochybnostmi v rámci zimní údržby, kdy by v zimě mohly údržbě vadit. Úpravu povrch v tomto úseku zatím ŘSD ke zpracování nezadalo. ŘSD přislíbilo, že zde jako první krok nechá prověřit protismykové vlastnosti vozovky.

Jiří Steigenhöfer

Hlásím poškození vozovky (výtluky), přes které se už v podstatě nedá normálně přejet a mnoho řidičů to řeší objížděním přes levou stranu vozovky. Jde o výjezd z křižovatky, o zatáčku směrem od Novosedlic na Bystřici. Místo je těsně za křižovatkou. Jde o skupinu výmolů napříč celým jízdním pruhem, od krajnice až po střed vozovky.

Ivana Šimánková

Vyfrézovaná část kolem kanálu - výtluk. Roh kanálu je extrémně nebezpečný - hrozí proražení gumy. Odbočka z ulice Tyršova do ulice Hrdlovská (Osek, okr. Teplice).

Miroslav Novotny
Miroslav Novotny 17.11.22

CZ10987, Srbice, silnice č.13

Aktivita: Přidán
CZ10987

Na urovni autobusove zastavky na I/13 v obci Srbice smerem z Usti nad Labem do Teplic vymol blizko stredove cary hloubky cca 15 cm. Dnes nove oznacen sprejem po dvou nehodach. Znacka upozornujici na nerovnosti na silnici je az za vymolem. Pred i za jsou dalsi mensi vymoly.

Ján Jedinák

Výtluk je na sjezdu ze silnice I/8 směrem do centra Teplic. Při mokré silnici není vidět označení a výtluk je přímo v oblasti levého kola. I při nízké rychlosti kolem 30 km/h přijde silná rána a možnost poškození. Bohužel nikdo s tím nic nedělá již dlouhou dobu (znatelné i z foto).

Michael Uhlář

Bořislav - nebezpečným úsekem s častými dopravními nehodami patří silnice I/8 u Bořislavi. Pěkný rovnější úsek silnice svádí k rychlejší jízdě. Na silnici, která není zrovna nejširší a k tomu z obou stran zalesněná, tak došlo již i ke smrtelným dopravním nehodám. Zdroj: ředitelství služby dopravní policie

Michael Uhlář

K častým dopravním nehodám docházi v Teplicích na Ústecku na silnici I/13 na Masyrykově ulici. Řidiči v centu města spěchají a bezohledně kličkují mezi auty a trolejbusy. Zdroj: ředitelství služby dopravní policie

Více