Struhařov

Obec

1 výtluk

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 1 / 100 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7101

Průsečná křižovatka II/111 a II/112 v extravilánu, rychlost neomezena, v rozhled. polích autobusové zastávky v jízdních pruzích, vedle komunikace: pěší: spojení bus a žel zastávek s obcí. Hlavní komunikace je dlouhá přímá, vedl. lom nivelety, přednost upravena DZ P6, bez odbočovacích pruhů.

Rizikovost místa

Zhoršený vjezd do křižovatky od Struhařova, nepřehledné levé odbočení od Benešova, Bus zastávky, neřešený pohyb pěších.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 29 (Ú 1, TZ 0, LZ 33, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

36 872 000 Kč

Vývoj místa

10/2015

Dle zjištění tak od loňského roku zde dochází k výstavbě chodníku podél silnice II/111, k výstavbě nových autobusových zastávek a předpokládá se zde zřízení místa pro přecházení. Samotné uspořádání křižovatky se však nemění a tím některé nebezpečné vlivy tohoto místa přetrvají.

Podle vyjádření Mgr. Lukáše Kopřivy, vedoucího odboru dopravy Středočeského kraje je v procesu zpracování křižovatky na kruhový objezd. Brzdí to ovšem problémy s pozemky a konkrétně vlastnící pozemků, kteří pozemky nechtějí prodat. Financování by mělo proběhnout z Integrovaného operačního programu IROP. Předpoklad zahájení stavby je v roce 2017.

02/2016

Dle Mgr. Kopřivy, vedoucího odboru dopravy Středočeského kraje tak VDZ se doplní v klimaticky vhodných podmínkách – viz vyjádření Krajské správy a údržby silnic (KSÚS). Zatím se ale neví, jestli se dle norem na komunikaci „vejde“ i středová (plná) čára. Krajní čáry se samozřejmě doplní z provozních prostředků KSÚS.

10/2016

Na podzim 2016 probíhá výkup potřebných pozemků pro přestavbu na okružní křižovatku.

Echopix Echopix

Průsečná křižovatka II/111 a II/112 v extravilánu, rychlost neomezena, v rozhled. polích autobusové zastávky v jízdních pruzích, vedle komunikace: pěší: spojení bus a žel zastávek s obcí. Hlavní komunikace je dlouhá přímá, vedl. lom nivelety, přednost upravena DZ P6, bez odbočovacích pruhů.

Rizikovost místa

Zhoršený vjezd do křižovatky od Struhařova, nepřehledné levé odbočení od Benešova, Bus zastávky, neřešený pohyb pěších.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 29 (Ú 1, TZ 0, LZ 33, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

36 872 000 Kč

Vývoj místa

10/2015

Dle zjištění tak od loňského roku zde dochází k výstavbě chodníku podél silnice II/111, k výstavbě nových autobusových zastávek a předpokládá se zde zřízení místa pro přecházení. Samotné uspořádání křižovatky se však nemění a tím některé nebezpečné vlivy tohoto místa přetrvají.

Podle vyjádření Mgr. Lukáše Kopřivy, vedoucího odboru dopravy Středočeského kraje je v procesu zpracování křižovatky na kruhový objezd. Brzdí to ovšem problémy s pozemky a konkrétně vlastnící pozemků, kteří pozemky nechtějí prodat. Financování by mělo proběhnout z Integrovaného operačního programu IROP. Předpoklad zahájení stavby je v roce 2017.

02/2016

Dle Mgr. Kopřivy, vedoucího odboru dopravy Středočeského kraje tak VDZ se doplní v klimaticky vhodných podmínkách – viz vyjádření Krajské správy a údržby silnic (KSÚS). Zatím se ale neví, jestli se dle norem na komunikaci „vejde“ i středová (plná) čára. Krajní čáry se samozřejmě doplní z provozních prostředků KSÚS.

10/2016

Na podzim 2016 probíhá výkup potřebných pozemků pro přestavbu na okružní křižovatku.