Olbramovice

Obec

8 výtluků

  • 3 / 38 % Kritická závažnost
  • 3 / 38 % Nízká závažnost
  • 2 / 25 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7103

Úsek silnice I/3 v extravilánu, protisměrné oblouky menšího poloměru, dlouhé přímé úseky v klesání, max. rychlost 60 kmh-1 , zákaz předjíždění, vodící tabule v obloucích, zvýrazněné SDZ.

Rizikovost místa

Neodpovídající směrové vedení, horší rozpoznatelnost místa (horizont, vegetace).

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 2, TZ 3, LZ 14, HŠ 9)

Socioekonomická ztráta

65 393 000 Kč

Vývoj místa

10/2016

Myšlenka, že by se tento úsek narovnal je již asi nereálná, protože se připravuje obchvat Olbramovic. V úseku bylo obnoveno VDZ a SDZ Z3 byly osazeny v retroreflexní úpravě. K obchvatu Olbramovic je již hotova dokumentace k územnímu řízení a zpracovává se dokumentace ke stavebnímu povolení. Problémy zde jsou ale s výkupy potřebných pozemků. V roce 2017 se předpokládá soutěž na dodavatele stavby obchvatu Olbramovic. Stále se na místě stávají těžké dopravní nehody (v období 01/2015 – 09/2016, 5 nehod s následky 3 úmrtí, 8 lehkých zranění).

Více