Rokycany

Okres

14 výtluků

  • 1 / 7 % Kritická závažnost
  • 6 / 43 % Nízká závažnost
  • 7 / 50 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ6991

Průjezdní úsek silnice III/2328 obcí Volduchy, výtluky v celé délce komunikace v intravilánu, opakující se stav po každé zimě minimálně posledních 10 let + utržené, rozlámané a mizící kraje asfaltu (po realizaci plynovodu, vodovodu, kabelu O2...), šířka komunikace v některých místech není ani 4,5 m. Zákaz vjezdu vozidel nad 10 m nikdo nerespektuje, ani nikdo nevymáhá jeho dodržování. Stavu nepřidávají ani denně projíždějící desítky vozidel do přilehlých montoven (vyrostlých na zelené louce bez přímého napojení na dálnici, silnici I. třídy...)

CZ5832
1
Úsek do 50 m

Na silnici č.232 za obcí Osek. Asi před dvěma roky proběhla devastace silnice postřikem asfaltem (ano, to není oprava, to je devastace) a od té doby v létě silnice krásně teče a auta vrchní vsrtvu vytrhávají. Letos tomu není jinak a tak silnice je pernamentně sypána pískem a kamínky. Zajímalo by mě, který inteligent neustále prosazuje tuto stupidní technologii! Auto omlácený od kamínků, zaneřáděný od tekoucího asfaltu, prach kolem silnice, snížená rychlost kvůli posypu, mizerná trvanlivost povrchu... Tohle nemá obdoby, co SUS provádí!

CZ4672

Silnice III/11719 Těně - Cheznovice. Nyní se podívejme, jak se opravují silnice v okrese Rokycany. Všechen drahocenný asfalt se nasype na krajnici, kde se uválí. Dešťová voda to zde může začít rozrušovat. A skutečné výmoly jsou ponechány pneumatikám projíždějících řidičů. Takto by se silnice určitě opravovat neměli, zvlášť, když na jejich opravy po mírné zimě zbylo více peněz. Dodám jen, že silnice dál do Cheznovic je také poškozena

CZ3151
2
Jednotlivý výtluk

Silnice II 232 - těsně za obcí Březina ve směru na Osek. Pokud vím, tyto výmoly jsou zde pořád. Když je někdo zaflastruje, objeví se znovu,.Je zde výjezd zemědělské techniky a stoupání, kde kola kamionů musí hodně zabírat na rozteklém asfaltu (z předchozích oprav)

CZ3110

Silnice III 2342 úsek od křižovatky se silnicí II 234 do obce Plískov. Je zde pár nepříjemných výtluků jednak v zatáčce a další na horizontu před obcí Plískov, kryté stínem, vrhaným stromy.

CZ3013
1
Úsek do 50 m

Holoubkov. Na jaře proveden postřik a dnes to vypadá takto. Kdy už konečně přestanou devastovat silnice těmi postřiky? Vždyť taková oprava je k ničemu. Po "opravě" odlétávají kamínky, ničí lak karoserie, silnice je hrbatá až hrůza a v horku se rozteče. K tomu při mytí auta je třeba použít technický benzín, abych smyl asfalt. Ať táhnou do háje s takovými opravami!

CZ2958

Silnice II 233 průjezd obcí Zvíkovec na samém konci okresu Rokycany.Jedná se o dlouhodobě neřešený stav. Některé výtluky jsou pod stínem, vrhaným stromy, jen náhodou viditelné, jiné by zase člověk na jinak slušné silnici nepředpokládal.

Více
CZ7141

Směrový oblouk v extravilánu na II/605, dvupruhová komunikace o šířce 6m, silnice II/605 bývala hlavní komunikace Plzeň - Praha, dnes souběžná silnice s D5, spojující obce mezi Rokycany a Berounem. Směrový oblouk také ve vrcholovém oblouku.

Rizikovost místa

Kombinace směrového a vrcholového oblouku (náhlá změna), čelo propustku vjezdu na pole na vnější straně oblouku.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 11 (Ú 1, TZ 1, LZ 9, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

30 879 000 Kč

Vývoj místa

06/2015

Dle pana Bc. Ladislava Königsmarka, vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Rokycany, se v místě stávají často dopravní nehody. Místo zatím řešeno nebylo, ale pan Königsmark přislíbil, že se místem začnou zabývat.

02/2016

Dle Mgr. Dušana Pakandla z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje tak úprava čela propustku majitelem přilehlé nemovitosti zatím není řešena. Obnova VDZ a příp. zvýraznění SDZ upozorňujícího na směrový oblouk a osazení směrových sloupků bude řešeno v rámci běžné údržby provozním, resp. výrobním úsekem SÚS Plzeňského kraje.

05/2016

SÚS má již vlastní stroj na obnovu VDZ a zde by k obnově VDZ mělo dojít v průběhu roku 2016 nebo nejpozději začátkem roku 2017.

01/2017

Dle vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje byla na silnici II/605 provedena obnova vodících čar VDZ v úseku od hranice Plzeňského kraje po obec Ejpovice včetně tohoto rizikového místa. Zvýraznění SDZ bylo taktéž provedeno.

CZ7081

Uvedený úsek se nachází mezi obcemi Rokycany - Ejpovice. Ve směru od Ejpovice je mírná pravotočivá zatáčka. Je zde tříramenná styková křižovatka silnice II. třídy č. 605 Rokycany - Ejpovice a silnice III. třídy č. 2327 vedoucí do obce Klabava. V uvedeném úseku je komunikace zatížena kamionovou dopravou (z důvodu vyhýbání se placeným úsekům dálnice D5).

Rizikovost místa

Ze směru od Ejpovic je rovný úsek a řidiči zde překračují nejvyšší dovolenou rychlost. Při projíždění mírné pravotočivé zatáčky dostanou smyk a vyjedou do protisměru. Většinou zde dochází k dopravním nehodám při zhoršených povětrnostních podmínkách (déšť, namrzlá vozovka).

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 5 (Ú 1, TZ 0, LZ 3, HŠ 3)

Socioekonomická ztráta

22 954 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Mgr. Dušana Pakandla z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje bude obnova VDZ a příp. osazení SDZ upozorňujícího na směrový oblouk a osazení směrových sloupků řešeno v rámci běžné údržby provozním, resp. výrobním úsekem SÚS Plzeňského kraje.

05/2016

Letos by měla proběhnou údržba celé komunikace II/605. Starostové okolních obcí se spojili a připravuje se vypracování studie na vymezení tranzitní nákladní dopravy z této komunikace. Do budoucna se zde také počítá s obnovou krytu komunikace.

01/2017

Dle vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje byla zpracována projektová dokumentace na řešení VDZ v prostoru tříramenné stykové křižovatky II/605 a III/2327. Dále byla provedena obnova kompletního VDZ v úseku od hranice Plzeňského kraje po obec Ejpovice.

Ludvík Karafiát

Průjezdní úsek silnice III/2328 obcí Volduchy, výtluky v celé délce komunikace v intravilánu, opakující se stav po každé zimě minimálně posledních 10 let + utržené, rozlámané a mizící kraje asfaltu (po realizaci plynovodu, vodovodu, kabelu O2...), šířka komunikace v některých místech není ani 4,5 m. Zákaz vjezdu vozidel nad 10 m nikdo nerespektuje, ani nikdo nevymáhá jeho dodržování. Stavu nepřidávají ani denně projíždějící desítky vozidel do přilehlých montoven (vyrostlých na zelené louce bez přímého napojení na dálnici, silnici I. třídy...)

Více