Šedivec

Obec

výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7072

Úsek silnice II/360 je v extravilánu mezi městem Letohrad a obcí Šedivec a jde o spojnici silnic I/11, I/14 a I/35, přes Letohrad dále na Litomyšl. Trasování silnice je podél rozhraní lesa a klesá k Letohradu. Směrové oblouky jsou menších poloměrů, lemovány stromy. Je zde zákaz předjíždění, dvojitá plná čára a vodící čáry.

Rizikovost místa

Nebezpečné vlivy jsou zde kombinace protisměrných směrových oblouků menších poloměrů v klesání, pohyb zvěře, stromy jako pevné překážky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 31 (Ú 0, TZ 3, LZ 8, HŠ 21)

Socioekonomická ztráta

24 201 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Dle Ing. Jalůvky ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje je názor Policie ČR na VDZ zvláště po změně zákona o pozemních komunikacích pro Správu a údržby silnic Pardubického kraje závazný. Na jaře 2016 po stržení krajnic zde budou doplněny směrové sloupky a instalovány značky A14.

03/2016

Vlastník komunikace - Pardubický kraj, resp. Správa a údržba silnic Pardubického kraje se také zaměří na vykácení stromů v blízkosti komunikace.

Echopix Echopix

Úsek silnice II/360 je v extravilánu mezi městem Letohrad a obcí Šedivec a jde o spojnici silnic I/11, I/14 a I/35, přes Letohrad dále na Litomyšl. Trasování silnice je podél rozhraní lesa a klesá k Letohradu. Směrové oblouky jsou menších poloměrů, lemovány stromy. Je zde zákaz předjíždění, dvojitá plná čára a vodící čáry.

Rizikovost místa

Nebezpečné vlivy jsou zde kombinace protisměrných směrových oblouků menších poloměrů v klesání, pohyb zvěře, stromy jako pevné překážky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 31 (Ú 0, TZ 3, LZ 8, HŠ 21)

Socioekonomická ztráta

24 201 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Dle Ing. Jalůvky ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje je názor Policie ČR na VDZ zvláště po změně zákona o pozemních komunikacích pro Správu a údržby silnic Pardubického kraje závazný. Na jaře 2016 po stržení krajnic zde budou doplněny směrové sloupky a instalovány značky A14.

03/2016

Vlastník komunikace - Pardubický kraj, resp. Správa a údržba silnic Pardubického kraje se také zaměří na vykácení stromů v blízkosti komunikace.