Ústí nad Orlicí

Okres

36 výtluků

  • 18 / 50 % Kritická závažnost
  • 8 / 22 % Nízká závažnost
  • 10 / 28 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10054
5
Úsek nad 50 m

Skuhrovský kopec (lokálně nazývaný Skuhrák). - na začátku kopce pod lesem 2 hluboké výmoly a v jednom pruhu kompletně rozsypaná záplata, dlouhá asi 5metrů(první fotka) - v první levotočivé zatáčce soustava x záplat, které se už taky dávno rozsypaly, ale přejet to jakž takž lze (druhá fotka) - na rovince asi v půlce kopce je několik hlubokých výmolů v řadě za sebou, přesně na levá kola auta a asi 2 menší díry na pravá kola - je potřeba to nějak prokličkovat - projetí kterékoliv z děr nalevo může snadno skončit zničenou pneumatikou nebo ráfkem !!! (viz třetí fotka) - nahoře těsně před koncem kopce je v půlce silnice prasklý asfalt (čtvrtá fotka) Na kopci není kde zastavit, tak jsem si vypůjčil mapy.cz. Nicméně ty fotky jsou staršího data, označená místa na fotkách jsou ve skutečnosti v daleko horším stavu, než na fotce (viz popis). Když se mi tam dnes podaří někde zastavit, zkusím nafotit. Vzhledem k tomu, že to je hlavní tah Hradec Králové > Ústí nad Orlicí > Lanškroun > Šumperk, tak by měla být oprava provedena nejlépe ihned, denně tudy projede obrovské množství aut.

CZ6524
5
Úsek nad 50 m

Usek cca 300 metro, souvisla plocha vytluku az 20 cm hlubokych, osobnim automobilem se stava v podstate neprujezdny. I pri dnesnim stavu nasich silnic je to unikat. Pro zdolani tohoto useku doporucuji min. traktor Zetor , co jede do hor orat brambor.

CZ6353

Jedná se o silnici III/35720 od křižovatky po obec Leština-Doubravice, stav vozovky je takový, že je lepší se k nám do vsi dopravovat z druhé strany (o fous lepší). Hustota výmolů je tak vysoká, že se není kam uhnout a rychlost vyšší než 10km/h je smrtelná pro váš vůz.

CZ5588
3
Úsek nad 50 m

Trasa Choceň - Hemže, výtluky a vyjeté koleje zvlněná vozovka cca 300m v kopci "hemžák" směr obec Hemže. Auta zde doslova poskakují. Žalostný stav vozovky.

CZ5587
3
Úsek nad 50 m

Trasa Choceň - Hemže, výtluky a vyjeté koleje + zvlněná vozovka cca 300m v kopci "hemžák" směr obec Hemže. Auta zde doslova poskakují. Žalostný stav vozovky.

Více
CZ11050

Silnice 3 třídy 3152 Zámrsk - Dobříkov, jsou samé díry a výmoly a je to celý úsek 4 km a už je to pomálu na urážení kola nebo nápravy. Výmoly mají 40 cm široké díry a hloubka je 15 cm

CZ9664

Trvale špatný stav,vyhrnutý asfalt.díry, propadlé kanály,každý rok oprava emulzí a kamením,kdo platí takovou opravu,horší jak před 50ti lety,hrůza,kamení na chodnících,pro chodce nemožné,v zimně ani nemluvit.Co na to pardubický kraj???Je to jeho silnice???

CZ7131

Tento úsek je často využíván motocyklisty. Jedná se o úsek, který tvoří protisměrné oblouky s následným přímým úsekem, úseky s většími podélnými sklony, časté střídaní světla a stínů -> suchá a mokrá vozovka.

Rizikovost místa

Nepřizpůsobení rychlosti dopr. technickému stavu vozovky (zatáčka).

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 1, TZ 2, LZ 1, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

31 488 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

V tomto úseku je dle ŘSD natažen nový koberec, v zatáčkách je svislé dopravní značení „Zákaz předjíždění“, vodorovné dopravní značení je realizovánu v plastu. ŘSD zde chce dále osadit bezpečnostní směrové knoflíky, které postupně osazuje na všechny horské úseky. Je zadána k vypracování studie pro identifikaci rizikových úseků pro motocyklisty vzhledem k záchytným systémům.

01/2016

Je zpracovaná studie pro identifikaci rizikových úseků pro motocyklisty vzhledem k záchytným systémům.

03/2016

ŘSD instalaci motosvodidel zvažuje.

01/2017

Dle informací předaných ŘSD jsou v úseku od Jablonného po Červenou Vodu kompletně osazeny směrové knoflíky , osazení motosvodidel bude výhledově provedeno na základě zpracované studie.

CZ7127

Jedná se o dlouhý přechod pro chodce přes silnici I/43, který spojuje centrum města s rezidenční oblastí. Přilehlé plochy pro chodce jsou neodpovídající. V blízkosti se nachází střední odborná škola.

Rizikovost místa

Delší doba pobytu chodce na vozovce, možnost objetí vozidla dávající přednost chodci, blízkost školského zařízení, chybějící úpravy pro osoby se zhoršenou schopností orientace, neodpovídající přilehlé plochy, živý plot

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 5 (Ú 0, TZ 2, LZ 3, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

11 465 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

ŘSD momentálně zpracovává studii na celý průtah města Lanškroun a opatření by měla vyplynout hlavně z projednání s odborem služby dopravní policie. V rámci průtahu by měl být řešen i tento přechod pro chodce. Města Lanškroun mělo na vlastní náklady zpracovanou bezpečnostní inspekci, kde u tohoto místa byl navržen menší kruhový objezd a samo město neví, jakou představu má ŘSD.

03/2016

Zpracovává se studie na úpravu problematických křižovatek v Lanškrouně. Posléze se zadá zpracování projektové dokumentace, ve které bude samostatným objektem řešen i tento přechod pro chodce.

04/2016

Zástupce města Lanškroun na Dopravní snídani poznamenal, že u tohoto přechodu by měla vzniknout okružní křižovatka. Hledají se finanční prostředky na realizaci okružní křižovatky a pravděpodobně to ještě nějakou dobu potrvá, než se zde okružní křižovatka vybuduje.

01/2017

Dle vyjádření města Lanškroun, Odboru dopravy a silničního hospodářství, ŘSD v letošním roce plánuje obnovu živičného krytu silnice I/43 na průtahu městem. Úsek od okružní křižovatky po křižovatku s ul. Dukelských hrdinů je z projektu vyjmut a bude zpracována (bylo přislíbeno na jednání vedení města a ŘSD) samostatná projektová dokumentace, jejíž součástí má být navržena okružní křižovatka v prostoru křižovatky s ul. Lidická a předmětným přechodem pro chodce. Zda již ŘSD projekt zadalo ke zpracování Město Lanškroun aktuálně neví.

CZ7072

Úsek silnice II/360 je v extravilánu mezi městem Letohrad a obcí Šedivec a jde o spojnici silnic I/11, I/14 a I/35, přes Letohrad dále na Litomyšl. Trasování silnice je podél rozhraní lesa a klesá k Letohradu. Směrové oblouky jsou menších poloměrů, lemovány stromy. Je zde zákaz předjíždění, dvojitá plná čára a vodící čáry.

Rizikovost místa

Nebezpečné vlivy jsou zde kombinace protisměrných směrových oblouků menších poloměrů v klesání, pohyb zvěře, stromy jako pevné překážky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 31 (Ú 0, TZ 3, LZ 8, HŠ 21)

Socioekonomická ztráta

24 201 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Dle Ing. Jalůvky ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje je názor Policie ČR na VDZ zvláště po změně zákona o pozemních komunikacích pro Správu a údržby silnic Pardubického kraje závazný. Na jaře 2016 po stržení krajnic zde budou doplněny směrové sloupky a instalovány značky A14.

03/2016

Vlastník komunikace - Pardubický kraj, resp. Správa a údržba silnic Pardubického kraje se také zaměří na vykácení stromů v blízkosti komunikace.

CZ7152

Železniční přejezd se nachází u nádraží na silnici I/43 v Lanškrouně. Přejezd je umístěný v napojení účelové komunikace a v místě vyústění stezky pro chodce a cyklisty, v mírném klesání ve směru do obce. V úseku je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h. V místě je ze strany ŘSD připravována obnova živičného krytu komunikace, kdy projektová dokumentace byla již zpracována.

Komunikace je zde s vyznačenými dvěma jízdními pruhy s šířkou 3,5 m a vyznačenou krajnicí vodorovným dopravním značením V4 "vodící čára", šířka krajnice je 0,5 m. Před žel. přejezdem ve směru od Svitav se vpravo nachází chodník oddělený obrubou, chodník v místě přejezdu končí a pokračuje až za přejezdem rovněž vpravo. Vlevo od přejezdu je obrubou oddělená stezka pro chodce a cyklisty, která končí na účelové komunikaci. Vlevo za přejezdem se nachází napojení pěšiny vedoucí na nádraží. Podél sil. I/43 se zde nenachází chodník.

S ohledem na zřízenou stezku pro chodce a cyklisty jsou nuceni chodci a cyklisté ve směru od Svitav v prostoru železničního přejezdu přecházet/přejíždět sil. I/43. V opačném směru musí chodci rovněž přecházet komunikaci v místě železničního přejezdu. Pravostranný chodník, ve směru od Svitav, je před přejezdem ukončen a chodci musí přes železniční přejezd přecházet v profilu komunikace I/43.

Rizikovost místa

Pohyb pěších po vozovce přejezdu, úhel křížení, návaznost pěší a cyklistické dopravy.

Nehodovost místa 01/2010-03/2016

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 0, TZ 0, LZ 1, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

04/2016

Zástupci SŽDC oblastního ředitelství Hradec Králové se vyjádřili, že o problému SŽDC ví a snažilo se ho řešit již v roce 2012, ale situace není jednoduchá, tak jak byla nastíněna na Dopravní snídani. Naráží se zde na přejezdové normy ve smyslu vzdálenosti od křižovatky. Byla tehdy zpracována dokumentace pro územní řízení a vše bylo ukončeno drážním úřadem, kdy SŽDC nebyla umožněna změna zabezpečovacího zařízení. Úpravy by zde nebyly jen kolejové ve stanici, ale navazovaly by i úpravy silničních komunikací. Vzdálenosti křižovatek od železničního přejezdu odpovídají době vzniku, ale již neodpovídají současným normám.

CZ7153

Železniční přejezd se nachází u nádraží na silnici I/43 v Lanškrouně. Přejezd je umístěný v napojení účelové komunikace a v místě vyústění stezky pro chodce a cyklisty, v mírném klesání ve směru do obce. V úseku je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h. V místě je ze strany ŘSD připravována obnova živičného krytu komunikace, kdy projektová dokumentace byla již zpracována.

Komunikace je zde s vyznačenými dvěma jízdními pruhy s šířkou 3,5 m a vyznačenou krajnicí vodorovným dopravním značením V4 "vodící čára", šířka krajnice je 0,5 m. Před žel. přejezdem ve směru od Svitav se vpravo nachází chodník oddělený obrubou, chodník v místě přejezdu končí a pokračuje až za přejezdem rovněž vpravo. Vlevo od přejezdu je obrubou oddělená stezka pro chodce a cyklisty, která končí na účelové komunikaci. Vlevo za přejezdem se nachází napojení pěšiny vedoucí na nádraží. Podél sil. I/43 se zde nenachází chodník.

S ohledem na zřízenou stezku pro chodce a cyklisty jsou nuceni chodci a cyklisté ve směru od Svitav v prostoru železničního přejezdu přecházet/přejíždět sil. I/43. V opačném směru musí chodci rovněž přecházet komunikaci v místě železničního přejezdu. Pravostranný chodník, ve směru od Svitav, je před přejezdem ukončen a chodci musí přes železniční přejezd přecházet v profilu komunikace I/43.

Rizikovost místa

Pohyb pěších po vozovce přejezdu, úhel křížení, návaznost pěší a cyklistické dopravy.

Nehodovost místa 01/2010-03/2016

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

04/2016

Zástupci SŽDC oblastního ředitelství Hradec Králové se vyjádřili, že o problému SŽDC ví a snažilo se ho řešit již v roce 2012, ale situace není jednoduchá, tak jak byla nastíněna na Dopravní snídani. Naráží se zde na přejezdové normy ve smyslu vzdálenosti od křižovatky. Byla tehdy zpracována dokumentace pro územní řízení a vše bylo ukončeno drážním úřadem, kdy SŽDC nebyla umožněna změna zabezpečovacího zařízení. Úpravy by zde nebyly jen kolejové ve stanici, ale navazovaly by i úpravy silničních komunikací. Vzdálenosti křižovatek od železničního přejezdu odpovídají době vzniku, ale již neodpovídají současným normám.

01/2017

Dle vyjádření Města Lanškroun, Odboru dopravy a silničního hospodářství, město odkupuje pozemky od SŽDC na příjezdové veřejně přístupné komunikaci směrem k nově zřízenému sběrnému dvoru (areál technických služeb). Prostor se bude v budoucnu upravovat, možná i včetně terminálu pro autobusy vedle budovy železniční stanice, samotný železniční přejezd však součástí úpravy nebude.

Jan Kolář
Jan Kolář 13.7.23

CZ5001, Žichlínek, silnice č.36810

Aktivita: Zkontrolován

Průjezd již několikrát opraven, po zimě se tvoří výmoly po stranách vozovky. Projíždět opatrně za většího deště, voda neodtéká a tvoří se i 20cm louže.

Martin Tomášek

Silnice 3 třídy 3152 Zámrsk - Dobříkov, jsou samé díry a výmoly a je to celý úsek 4 km a už je to pomálu na urážení kola nebo nápravy. Výmoly mají 40 cm široké díry a hloubka je 15 cm

Malakay x
Malakay x 25.2.20

CZ10054, Ostrov, silnice č.315

Aktivita: Přidán
CZ10054

Skuhrovský kopec (lokálně nazývaný Skuhrák). - na začátku kopce pod lesem 2 hluboké výmoly a v jednom pruhu kompletně rozsypaná záplata, dlouhá asi 5metrů(první fotka) - v první levotočivé zatáčce soustava x záplat, které se už taky dávno rozsypaly, ale přejet to jakž takž lze (druhá fotka) - na rovince asi v půlce kopce je několik hlubokých výmolů v řadě za sebou, přesně na levá kola auta a asi 2 menší díry na pravá kola - je potřeba to nějak prokličkovat - projetí kterékoliv z děr nalevo může snadno skončit zničenou pneumatikou nebo ráfkem !!! (viz třetí fotka) - nahoře těsně před koncem kopce je v půlce silnice prasklý asfalt (čtvrtá fotka) Na kopci není kde zastavit, tak jsem si vypůjčil mapy.cz. Nicméně ty fotky jsou staršího data, označená místa na fotkách jsou ve skutečnosti v daleko horším stavu, než na fotce (viz popis). Když se mi tam dnes podaří někde zastavit, zkusím nafotit. Vzhledem k tomu, že to je hlavní tah Hradec Králové > Ústí nad Orlicí > Lanškroun > Šumperk, tak by měla být oprava provedena nejlépe ihned, denně tudy projede obrovské množství aut.

Miroslav Durchánek

Trvale špatný stav,vyhrnutý asfalt.díry, propadlé kanály,každý rok oprava emulzí a kamením,kdo platí takovou opravu,horší jak před 50ti lety,hrůza,kamení na chodnících,pro chodce nemožné,v zimně ani nemluvit.Co na to pardubický kraj???Je to jeho silnice???

Více