Pardubický kraj

Kraj

123 výtluků

  • 44 / 36 % Kritická závažnost
  • 51 / 41 % Nízká závažnost
  • 28 / 23 % Opraveno

Nadřazený celek

Podřazené jednotky:

Mapa
na váš web
Více info
CZ9583

Silnice 32271 - úsek o délce 66 metrů na konci obce Městec směrem k nádraží Uhersko, pouze na pravé straně. Propadající se nebo úplně rozpadlá krajnice šířky až 60 cm se sérií několika výmolů o velikosti šíře až 48 cm a hloubce až 7 cm se sérií drobných pavučinových prasklin. Jelikož na půlku noci je vypnuto veřejné osvětlení, jde tak o nebezpečnou situaci především pro cyklisty jedoucí na nádraží.

CZ9445
4
Jednotlivý výtluk

Špatně zadělaná díra po výkopových prací je tam velký hrbol každé druhé auto škrtne nárazníkem o hrbol tím si ničí sespod nárazník..

CZ9194
3
Jednotlivý výtluk

Jílkova ulice, Praha 6, z boku domu z kopce, ulice tam zahýbá, není tam číslo popisné, spodní část Díra je hluboká hrozí, že když se jí auta jedoucí dolu vyhýbají, že nabourají zaparkovaná auta.

CZ9047
3
Jednotlivý výtluk

Adresa je Praha 5 - Smíchov, výtluk je ve vozovce proto domu číslo 3. Na obrázku je výmol částečně zaplněn vodou, zdá se tedy méně hluboký. Je tady už minimálně několik měsíců.

CZ8855

ulice Na Kopci,Chrudim - Déle než 12 let neřešený problém jediné příjezdové komunikace. Rozpadající se vozovka, praskliny a výtluky začínají být nebezpečné nejen pro motoristy. Měníme tlumiče, opravujeme auta i fasády přilehlých domů a to vše za nekonečného příslibu města, s tím něco udělat.

Více
CZ9757

Úsek mezi obcí Vortová a Herálec je strašidelný. Silnice poměrně frekventovaná, nebezpečná. Bohužel je tato silnice na hranici krajů (Pardubický x Vysočina), tzn. zřejmě na okraji zájmů údržby.

CZ9734

Silnice mezi Hlinskem a obcí Herálec (resp. úsek Vortová-Herálec) je zoufalý. Výtluky, nerovnosti, degradující záplaty, výmrazy, apod. Zřejmě i problém hranice dvou krajů - Pardubického a Vysočina. Silnice zřejmě na pokraji zájmu, avšak je značně frekventovaná a využívaná.

CZ9664

Trvale špatný stav,vyhrnutý asfalt.díry, propadlé kanály,každý rok oprava emulzí a kamením,kdo platí takovou opravu,horší jak před 50ti lety,hrůza,kamení na chodnících,pro chodce nemožné,v zimně ani nemluvit.Co na to pardubický kraj???Je to jeho silnice???

CZ9335

Série hlubokých výtluků v celé šíři vozovky v obou směrech, silnice I/43, ve vyznačeném úseku. Sice označeno DZ, ale jízda je velmi nebezpečná, zejména v noci nebo za nákladním vozidlem kdy není vidět dostatečně před sebe.

CZ9334

Série hlubokých výtluků v celé šíři vozovky v obou směrech, silnice I/43, ve vyznačeném úseku. Sice označeno DZ, ale jízda je velmi nebezpečná, zejména v noci nebo za nákladním vozidlem kdy není vidět dostatečně před sebe.

CZ9145

obec Sloupnice. 3km tankodromu. probíhá zde už několik let stavba kanalizace, ovšem způsobem nevídaným. rozkope se veliký úsek, ale pracuje se asi na 2x 50 metrech. fotky zachycují nejhorší úseky již skoro rok a půl dokončených míst. bohužel nezaasfaltovaných. pro silnici 3. třídy dost podivné.

CZ8800

Trvale zhoršující se stav. Velké díry, zničená velká část obou okrajů vozovky, v některých místech nemožnost vyhnout se na regulerním povrchu vozovky, pravými koly sjetí mimo asfalt do "oranice" na krajích vozovkového tělesa.

CZ8527

Východní Čechy - Chrudimsko - Orel - Zaječice. Velmi frekventovanou silnici "záplatují" každý rok v létě. Počínaje říjnem tam umístí varovné značky, neboť jejich velmi kvalitní práce byla na ... a díry jsou zpět v ještě větším rozsahu. No, tomu se říká řešení na úrovni. Celou zimu si budete řidiči ničit auta.

CZ7288

obec Býšť okr. Pardubice, silnice I/35 směr Holice-Hradec Králové za křižovatkou s II/298, propadlý kanalizační poklop, zvlněný, shrnutý povrch celé této křižovatky, neustálé opravy dosypáním studeného asfaltu jsou nedostatečné

CZ6643

Nebezpečná, nepřehledná křižovatka. Málo dopravního značení, spousta řidičů zmatkuje a neví na jaké silnici, je zda na hlavní či vedlejší. Nezpevněná krajnice při jedné straně. Jezdí tudy moje žena s dětmi do školy a každý měsíc se najde někdo kdo málem do nich z vedlejší narazil, protože ten někdo neví, že má dát přednost. Chtělo by to doplnit vodorovné dopravní značení, jelikož svislé je ve velké vzdálenosti a vzhledem k parkovištím v místě, si řidiči nezapamatují kde jsou! Některé dopravní značky jsou značně zakryté sezónním porostem!

CZ7131

Tento úsek je často využíván motocyklisty. Jedná se o úsek, který tvoří protisměrné oblouky s následným přímým úsekem, úseky s většími podélnými sklony, časté střídaní světla a stínů -> suchá a mokrá vozovka.

Rizikovost místa

Nepřizpůsobení rychlosti dopr. technickému stavu vozovky (zatáčka).

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 1, TZ 2, LZ 1, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

31 488 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

V tomto úseku je dle ŘSD natažen nový koberec, v zatáčkách je svislé dopravní značení „Zákaz předjíždění“, vodorovné dopravní značení je realizovánu v plastu. ŘSD zde chce dále osadit bezpečnostní směrové knoflíky, které postupně osazuje na všechny horské úseky. Je zadána k vypracování studie pro identifikaci rizikových úseků pro motocyklisty vzhledem k záchytným systémům.

01/2016

Je zpracovaná studie pro identifikaci rizikových úseků pro motocyklisty vzhledem k záchytným systémům.

03/2016

ŘSD instalaci motosvodidel zvažuje.

01/2017

Dle informací předaných ŘSD jsou v úseku od Jablonného po Červenou Vodu kompletně osazeny směrové knoflíky , osazení motosvodidel bude výhledově provedeno na základě zpracované studie.

CZ7130

Styková křižovatka silnic I/34 a II/355 s napojením účelové komunikace nacházející se na začátku obce, bez přechodu pro chodce, s I/34 souběžná stezka pro chodce a cyklisty, také křižovatka cyklotras. Šířka pruhů 3,25m, úhel křížení cca 50°, intenzity 4,7tis/24h do centra, 2tis/24h směrem II/355.

Rizikovost místa

Velká plocha křižovatky, blíže neusměrněné proudy, úhel napojení, začátek obce, absence trasy pro chodce.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 3 (Ú 2, TZ 0, LZ 1, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

42 191 000 Kč

Vývoj místa

005/2015

Dle ŘSD tato křižovatka není mezi prioritami. Ani město Hlinsko toto místo zatím neřeší. V minulosti se uvažovalo o vybudování přechodu pro chodce níže směrem k čerpací stanici ÖMV, ale realizaci zatím v nejbližší době nelze očekávat.

01/2016

ŘSD toto místo stále neřeší. Dle vedoucího odboru investic a městského majetku Města Hlinska Ing. Jaroslava Dvořáka město Hlinsko taktéž neví o žádné připravované úpravě tohoto místa. Křižovatka není ve vlastnictví města Hlinska.

Dle Ing. Jalůvky ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje musí být iniciátorem rekonstrukce křižovatky ŘSD ČR Správa Pardubice, která doposud tyto křižovatky nemá ve svých prioritách. Pardubický kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy se svým podílem k iniciativě ze strany ŘSD pravděpodobně rád připojí.

03/2016

Dle Policie ČR není u této křižovatky problém s nehodami, ale s pohybem chodců. Chybí zde chodníkové plochy. Město Hlinsko momentálně zpracovává projektovou dokumentaci chodníků, která by měla být ve fázi stavebního řízení. Pardubický kraj zváží úpravu VDZ na vedlejší větvi křižovatky.

04/2016

Krajský úřad Pardubického kraje nyní konzultuje i varianty úpravy VDZ se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a mělo by dojít k úpravě rozlehlých ploch samotné křižovatky. Termín realizace se očekává do konce července 2016.

01/2017

Dle informací z ŘSD, tak úprava VDZ na II/355 spadá do kompetence SÚS PK, ze strany ŘSD se přestavba na OK nepřipravuje.

Stavební úřad městského úřadu v Hlinsku souhlasí s vyjádřením policie, že na této křižovatce není problém s nehodami, ale s pohybem chodců, protože na křižovatce I/34 x II/355 ani v jejím okolí není přechod pro chodce přes tyto frekventované komunikace. V současné době bylo vydáno stavební povolení na stavbu chodníku podél silnice I/34 od objektu praktické ZŠ směrem ke křižovatce s II/355 a dále podél silnice II/355 směrem k hranici zastavitelného území k obci Holetín. Bohužel tato stavba s názvem "Chodník Hlinsko - Holetín 1. etapa", jejímž stavebníkem je Město Hlinsko neřeší problém přechodu chodců přes tyto komunikace.

Odbor ivestic a městského majetku města Hlinska se vyjádřil, že k projektu na stavbu chodníku Hlinsko Holetín 1. etapa - je podána žádost o dotaci na SFDI.
Jak je psáno ve vyjádření stavebního úřadu, tak tato stavba neřeší problém přechodu chodců přes komunikace I/34 a II/355.

CZ7129

Úsek silnice I/35 v extravilánu spojující Olomouc a Hradec Králové. Šířka pruhů 3,5m, šířka zpevněné části vozovky 10,5m => kategorie S 11,5. Dvě křižovatky se přídatným jízdním pruhem pro odbočení vlevo, několik napojení polních cest.

Rizikovost místa

Jízda mimo pruhy díky šířce zpevnění, předjíždění v místech bez zaručeného rozhledu, kolmá čela propustků

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 31 (Ú 2, TZ 1, LZ 12, HŠ 20)

Socioekonomická ztráta

57 239 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

Dle vyjádření ŘSD již zde bylo realizováno vodorovné dopravní značení „Bezpečný odstup“.

01/2016

Dle ŘSD je zpracovaná studie s variantou na změnu jízdních pruhů 2+1 nebo s variantou stoupacích pruhů pro kamióny. Vybírá se varianta realizace.

03/2016

Studie je již zpracovaná. Vyplynuly z ní stavební i nestavební opatření. Nestavební opatření by se měla realizovat. U stavebních opatření bude posouzena složitost. V úseku Litomyšl - Janov by jako reálné opatření měly vzniknout stoupací pruhy pro kamiony. Varianta úpravy pruhů 2+1 se zdá zatím nebezpečná při současném šířkovém uspořádání komunikace - jízdní pruhy by byly příliš úzké.

01/2017

Dle informací z ŘSD zde probíhají závěrečné práce na projektové dokumentaci střídavého třípruhu v uvedeném úseku.

Více
Jiří Svoboda

Úsek mezi obcí Vortová a Herálec je strašidelný. Silnice poměrně frekventovaná, nebezpečná. Bohužel je tato silnice na hranici krajů (Pardubický x Vysočina), tzn. zřejmě na okraji zájmů údržby.

Jiří Svoboda

Silnice mezi Hlinskem a obcí Herálec (resp. úsek Vortová-Herálec) je zoufalý. Výtluky, nerovnosti, degradující záplaty, výmrazy, apod. Zřejmě i problém hranice dvou krajů - Pardubického a Vysočina. Silnice zřejmě na pokraji zájmu, avšak je značně frekventovaná a využívaná.

Martin Čečetka

Díky neúdržbě silnice jejím správcem SÚS Luže se zhoršil její stav, kde výmoly se zvětšily z až 48 na 57 cm o hloubce až 11 cm v tomto úseku.I počet výtluků je větší. Navíc došlo ke vzniku nových výtluků v obou směrech v celém úseku od konce obce Městec směrem až k nádraží Uhersko o délce 1,1 km, kde je poškozena vozovka místy až do šíře 1 metr s hloubkou až 15 cm. Je také strhaná krajnice s místy ostrými hranami krajnice, kde hrozí poškození vozu, především na křižovatce směr Uhersko / Ostrov a dále v levotočivé zatáčce při sjezdu z kopce k nádraží.

Miroslav Durchánek

Trvale špatný stav,vyhrnutý asfalt.díry, propadlé kanály,každý rok oprava emulzí a kamením,kdo platí takovou opravu,horší jak před 50ti lety,hrůza,kamení na chodnících,pro chodce nemožné,v zimně ani nemluvit.Co na to pardubický kraj???Je to jeho silnice???

Martin Čečetka

Silnice 32271 - úsek o délce 66 metrů na konci obce Městec směrem k nádraží Uhersko, pouze na pravé straně. Propadající se nebo úplně rozpadlá krajnice šířky až 60 cm se sérií několika výmolů o velikosti šíře až 48 cm a hloubce až 7 cm se sérií drobných pavučinových prasklin. Jelikož na půlku noci je vypnuto veřejné osvětlení, jde tak o nebezpečnou situaci především pro cyklisty jedoucí na nádraží.

Filip F
Filip F 30.3.19

CZ9445, Holice, silnice Hradecká

Aktivita: Přidán
CZ9445

Špatně zadělaná díra po výkopových prací je tam velký hrbol každé druhé auto škrtne nárazníkem o hrbol tím si ničí sespod nárazník..

Martin Klička

Série hlubokých výtluků v celé šíři vozovky v obou směrech, silnice I/43, ve vyznačeném úseku. Sice označeno DZ, ale jízda je velmi nebezpečná, zejména v noci nebo za nákladním vozidlem kdy není vidět dostatečně před sebe.

Martin Klička

Série hlubokých výtluků v celé šíři vozovky v obou směrech, silnice I/43, ve vyznačeném úseku. Sice označeno DZ, ale jízda je velmi nebezpečná, zejména v noci nebo za nákladním vozidlem kdy není vidět dostatečně před sebe.

Více