Šumperk

Okres

27 výtluků

  • 8 / 30 % Kritická závažnost
  • 9 / 33 % Nízká závažnost
  • 10 / 37 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ7774

Silnice mezi Hanusovicemi a Starym Mestem okres Sumperk usek cca.10 km.Nadelat foto tohoto useku tak vam na to ani server nestaci.Utrzene krajnice sami vytluk jedne dire se vyhnete a do dalsich tri vletite.Pokud pojedete tento usek poridte si terenni automobil.

CZ6895

Silnice č.03537. V úseku mezi obcemi Podolí a Vyšehorkami. Před Vyšehorkami cca 50 metrů je zvlněná silnice, kde auta jedoucí povolenou rychlostí škrtají spodkem auta. Propadající se krajnice mezi obcemi. V letních měsících prorůstá tráva. Silnice volá po nové vrstvě afaltu v celém úseku.

CZ6796
3
Úsek nad 50 m

Silnice III/03539 v havarijním stavu z Líšnice do Žádlovic. V podstatě po celém úseku 3km od Líšnice do Žádlovic Kraje silnice jsou vydrolené až na podkladní makadam což je při úzkém stavu silnice velmi nebezpečné. Jedná se o celý úsek od Líšnice do Žádlovic který nutně volá po rekonstrukci silnice.

CZ6221

Na silnici 1. třídy, číslo komunikace 35 v Mohelnici je poškozena silnice na úseku asi 50m. Komunikace se nachází u obytné části města (Dolní Krčmy). Po projetí kamionu nám nadskočí celý dům.

CZ4813

Zábřeh na Moravě, okres Šumperk, místní komunikace Lesnická ulice, konkrétně její část „za slévárnou“. Jedná se o jedinou přístupovou cestu k pěti obytným domům, třiceti městským garážím a početné zahrádkářské kolonii. Její povrch je skutečně nesjízdný bez poškození pojezdu pro běžná vozidla, natož pak pro cyklisty nebo maminky s kočárky. Navíc je tato komunikace značena jako oficiální cyklistická trasa 6232 v mikroregionu Zábřežska: Hoštejn-Zábřeh-Lesnice-Rohelská bouda a je významnou spojnicí E cyklotras č. 51, 521 a 6114. V případě neujasněných vlastnických vztahů této veřejné komunikace lze přece iniciovat její bezúplatné převedení do majetku města Zábřeh.

CZ1195
4
Úsek nad 50 m

Silnice II/644 vedoucí z Mohelnice přes Újezd,Líšnici, Svinov, Zavadilku, Vacetín a Veselí.Konkrétní foto je z Újezdu u Mohelnice při výjezdu na Líšnici

Více
CZ7120

Dlouhý přechod pro chodce přes tři pruhy mezi dvěma křižovatkami, v blízkosti se nachází rezidenční oblast města. Přechod také slouží jako přístup k zastávkám MHD.

Rizikovost místa

delší doba pobytu chodce na vozovce, možnost objetí vozidla dávající přednost chodci, vazba přechodu na zastávky MHD

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

04/2015

Na této komunikaci nedošlo k žádné nápravě ani zlepšení stavu, naopak vlivem prací na kanalizaci, které zasáhly do vozovky, došlo k odstranění již tak mizerného dopravního značení na přechodu samém. Dle vyjádření policie se tento přechod pro chodce má zcela zrušit k pololetí roku 2015. Město Mohelnice by mělo mít zpracovaný projekt tohoto úseku, ale v jaké fázi se tento projekt nachází, se nedá zatím přesně říci.

09/2015

Zatím vyřešeno tak, že přechod byl zrušen úplně.

01/2016

Dle Ing. Petra Michka, vedoucího oddělení rozvoje a investic města Mohelnice, tak město Mohelnice připravuje projektovou dokumentaci nového přechodu pro chodce, která je momentálně ve fázi vyjadřování.

01/2016

Dle pana Jemelky z ŘSD by realizace stavby nového přechodu pro chodce měla proběhnout v roce 2016. Stavbu bude provádět město Mohelnice.

03/2016

Dle informací bylo již na relizaci stavby vydáno stavební povolení.

09/2016

Probíhá výstavba nového přechodu pro chodce.

10/2016

Byla dokončena výstavba nového bezpečnějšího přechodu pro chodce včetně středového ostrůvku a nasvětlení veřejným osvětlením.

CZ7148

Jde o úsek silnice I/11 v extravilánu mezi Bludovem a Šumperkem. Silnice I/11 je spojnicí Moravskoslezského a Pardubického kraje. Je zde také napojení silnice I/44 (Jeseník –Mohelnice).

V úseku je směrově nedělený třípruh přes kopec (horizont), stoupání je zde cca 4%. V klesání k Šumperku je kombinace protisměrných oblouků. U vrcholového oblouku se mění počet jízdních pruhů dle směrů.

V úseku je za mokra snížená rychlost na 60 km/hod. Je zde také upozornění na úsek častých dopravních nehod. Doporučená rychlost je zde 70 km/hod.

Podél severní strany komunikace za příkopem nad úrovní vozovky ve vzdálenosti cca 5m se nacházejí stromy.

Rizikovost místa

Překračování rychlosti v kombinaci se směrovým a výškovým vedením, protismykové vlastnosti vozovky.

Nehodovost místa 01/2010-02/2016

Celkem nehod řešených PČR - 52 (Ú 4, TZ 3, LZ 24, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

109 087 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

Zdeněk Jemelka z ŘSD Olomouc k tomuto úseku řekl, že v roce 2013 zde ŘSD zrekonstruovalo povrch komunikace. V současné době došlo k proměření protismykových vlastností vozovky a došlo na jednání s policií. Někdy v půlce roku 2016 zde ŘSD pro zvýšení drsnosti vozovky položí mikrokoberec. ŘSD také navrhuje zpracování bezpečnostní inspekce na celý tento úsek, ze které by pak vycházely možné úpravy.

01/2017

Vyjádření ŘSD: V dubnu 2016 zpracovalo CDV dopravní inspekci uvedeného místa, v květnu 2016 byl zpracován projekt úpravy povrchu vozovky, svislého a vodorovného dopravního značení, v září 2016 byl položený dvouvrstvý mikrokoberec a provedena úprava svislého a vodorovného dopravního značení, v říjnu 2016 byla provedena oprava a doplnění svodidel a kácení stromů. Tato opatření se v úseku podařila realizovat. Nyní se dopravní nehodovost bude v úseku dále sledovat a poté se vyhodnotí, zda realizovaná opatření jsou účinná.

CZ7150

Jde o úsek silnice II/368 (km 9,08 – 11,78) převážně v extravilánu mezi Štíty a Rovenskem.

Je to sběrná komunikace spojující obce v úseku s napojením na silnici I/43 (Svitavy-Kralíky), návaznost na silnici I/44 (Šumperk-Mohelnice).

Jedná se o dvoupruhovou komunikaci šířky cca 5m, v klesání ke Štítům. Jsou zde oblouky malých poloměrů, úzká zpevněná krajnice. Silnici lemují stromy. Je zde také provoz autobusové dopravy.

Rizikovost místa

Úzká vozovka včetně směrového vedení a stromy blízko jízdních pruhů.

Nehodovost místa 01/2010-02/2016

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 0, TZ 0, LZ 1, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

429 000 Kč

Lukáš Pokorný

Správa silnic Olomouckého kraje pokouší trpělivost místních občanů!!!!! silnice 3.třídy 03537 úsek Podolí u Mohelnice - Vyšehorky - Líšnice - parcelního čísla 463/1

Lukáš Pokorný

Správa silnic Olomouckého kraje pokouší trpělivost místních občanů!!!!! silnice 3.třídy 03537 úsek Podolí u Mohelnice - Vyšehorky - Líšnice - parcelního čísla 463/1

Zdenek Koupil
Zdenek Koupil 23.2.21

CZ6895, Mohelnice, silnice č.03537

Aktivita: Okomentován
CZ6895

Silnice III. Třídy 03537 úsek Podolí u Mohelnice - Vyšehorky - Líšnice. Povrch se rozpadá. Krajnice v podstatě neexistuje. Pozor na rychlost. Pre 60 km/hod ujíždí vydrolený asfalt a auto plave. Místy výmoly metr x metr cca 20 cm hluboké

Více