Šumperk

Okres

35 výtluků

  • 12 / 34 % Kritická závažnost
  • 12 / 34 % Nízká závažnost
  • 11 / 31 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ11104

Celá tato silnice č.31544 je jeden velký výtluk už po několikáté zaslepovaný a utržené krajnice také několikrát opravované. Cesta je zralá na komplet rekonstrukci.

CZ10446
3
Jednotlivý výtluk

Díra přímo uprostřed mostu přes řeku Moravu před Habermannovou vilou ve směru na Bludov. Asi to není na poškození ráfku, ale s autem to zamává a vydá nepěkný zvuk.

Více
CZ11259

Silnice č.03537. V úseku mezi obcemi Podolí a Vyšehorkami. 49.769598, 16.884600 Nemyslitelné se v tomto úseku vyhnout s jiným autem natož s větším dopravním prostředkem. Hluboká rýha způsobená zemědělci obhospodařující místní pole a nikoho to nezajímá. Hrozí poškození auta.

CZ7120

Dlouhý přechod pro chodce přes tři pruhy mezi dvěma křižovatkami, v blízkosti se nachází rezidenční oblast města. Přechod také slouží jako přístup k zastávkám MHD.

Rizikovost místa

delší doba pobytu chodce na vozovce, možnost objetí vozidla dávající přednost chodci, vazba přechodu na zastávky MHD

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

04/2015

Na této komunikaci nedošlo k žádné nápravě ani zlepšení stavu, naopak vlivem prací na kanalizaci, které zasáhly do vozovky, došlo k odstranění již tak mizerného dopravního značení na přechodu samém. Dle vyjádření policie se tento přechod pro chodce má zcela zrušit k pololetí roku 2015. Město Mohelnice by mělo mít zpracovaný projekt tohoto úseku, ale v jaké fázi se tento projekt nachází, se nedá zatím přesně říci.

09/2015

Zatím vyřešeno tak, že přechod byl zrušen úplně.

01/2016

Dle Ing. Petra Michka, vedoucího oddělení rozvoje a investic města Mohelnice, tak město Mohelnice připravuje projektovou dokumentaci nového přechodu pro chodce, která je momentálně ve fázi vyjadřování.

01/2016

Dle pana Jemelky z ŘSD by realizace stavby nového přechodu pro chodce měla proběhnout v roce 2016. Stavbu bude provádět město Mohelnice.

03/2016

Dle informací bylo již na relizaci stavby vydáno stavební povolení.

09/2016

Probíhá výstavba nového přechodu pro chodce.

10/2016

Byla dokončena výstavba nového bezpečnějšího přechodu pro chodce včetně středového ostrůvku a nasvětlení veřejným osvětlením.

CZ7148

Jde o úsek silnice I/11 v extravilánu mezi Bludovem a Šumperkem. Silnice I/11 je spojnicí Moravskoslezského a Pardubického kraje. Je zde také napojení silnice I/44 (Jeseník –Mohelnice).

V úseku je směrově nedělený třípruh přes kopec (horizont), stoupání je zde cca 4%. V klesání k Šumperku je kombinace protisměrných oblouků. U vrcholového oblouku se mění počet jízdních pruhů dle směrů.

V úseku je za mokra snížená rychlost na 60 km/hod. Je zde také upozornění na úsek častých dopravních nehod. Doporučená rychlost je zde 70 km/hod.

Podél severní strany komunikace za příkopem nad úrovní vozovky ve vzdálenosti cca 5m se nacházejí stromy.

Rizikovost místa

Překračování rychlosti v kombinaci se směrovým a výškovým vedením, protismykové vlastnosti vozovky.

Nehodovost místa 01/2010-02/2016

Celkem nehod řešených PČR - 52 (Ú 4, TZ 3, LZ 24, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

109 087 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

Zdeněk Jemelka z ŘSD Olomouc k tomuto úseku řekl, že v roce 2013 zde ŘSD zrekonstruovalo povrch komunikace. V současné době došlo k proměření protismykových vlastností vozovky a došlo na jednání s policií. Někdy v půlce roku 2016 zde ŘSD pro zvýšení drsnosti vozovky položí mikrokoberec. ŘSD také navrhuje zpracování bezpečnostní inspekce na celý tento úsek, ze které by pak vycházely možné úpravy.

01/2017

Vyjádření ŘSD: V dubnu 2016 zpracovalo CDV dopravní inspekci uvedeného místa, v květnu 2016 byl zpracován projekt úpravy povrchu vozovky, svislého a vodorovného dopravního značení, v září 2016 byl položený dvouvrstvý mikrokoberec a provedena úprava svislého a vodorovného dopravního značení, v říjnu 2016 byla provedena oprava a doplnění svodidel a kácení stromů. Tato opatření se v úseku podařila realizovat. Nyní se dopravní nehodovost bude v úseku dále sledovat a poté se vyhodnotí, zda realizovaná opatření jsou účinná.

CZ7150

Jde o úsek silnice II/368 (km 9,08 – 11,78) převážně v extravilánu mezi Štíty a Rovenskem.

Je to sběrná komunikace spojující obce v úseku s napojením na silnici I/43 (Svitavy-Kralíky), návaznost na silnici I/44 (Šumperk-Mohelnice).

Jedná se o dvoupruhovou komunikaci šířky cca 5m, v klesání ke Štítům. Jsou zde oblouky malých poloměrů, úzká zpevněná krajnice. Silnici lemují stromy. Je zde také provoz autobusové dopravy.

Rizikovost místa

Úzká vozovka včetně směrového vedení a stromy blízko jízdních pruhů.

Nehodovost místa 01/2010-02/2016

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 0, TZ 0, LZ 1, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

429 000 Kč

Více