Štěpánov

Obec

6 výtluků

  • 2 / 33 % Kritická závažnost
  • 2 / 33 % Nízká závažnost
  • 2 / 33 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7057

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic III. tříd mimo obec (III/44613 severojižní spojnice obcí se II/446 dále na Olomouc a III/4468 spojnice se silnicí I/46 ve směru na Šternberk). Křižovatka se nachází mezi dvěma zastavěnými částmi obcí a v blízkosti ní je budovaná společná stezka pro chodce a cyklisty. Rychlost je zde snížená na 70km/h a rozhledové poměry jsou dostačující. Křižovatku osvětluje jedna lampa veřejného osvětlení v blízkosti křižovatky.

Rizikovost místa

Nebezpečnými prvky křižovatky jsou, dlouhé přímé úseky větví a z toho související zdánlivá psychologická přednost řidičů ze všech směrů, i když přednost nemají, blízkost komunikace pro pěší. V roce 2009 došlo ke změně uspořádání křižovatky. Všechny nehody se staly ve dne za nezhoršené viditelnosti, což svědčí o rizikovosti této křižovatky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 17 (Ú 1, TZ 1, LZ 17, HŠ 74)

Socioekonomická ztráta

34 311 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

Poslední vývoj místa je takový, že se dopravní inspektorát vyjádřil k návrhu úpravy dopravního značení v této křižovatce, kde hlavně na vedlejších větvích zmizí značení „Dej přednost v jízdě“ a nahradí je „Stopky“, bude zde umístěno značení „Optická psychologická brzda“, bude zde realizována bezpečnostní protismyková úprava a dojde zde k doplnění předběžné značky „Stop“.

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje tak Olomoucký kraj v letošním roce 2016 zahájil projektovou přípravu přestavby křižovatky na okružní.

Dle starosty obce Štěpánov Mgr. Jiřího Šindlera, CFCI v květnu 2015 obec Štěpánov na náklady obce nechala zpracovat pro tuto lokalitu (jde o krajskou silnici) odborné vyjádření Centra dopravního výzkumu Brno v.v.i. Obec Štěpánov prostřednictvím pana starosty dále jednala ve věci i s krajským koordinátorem BESIPu pro Olomoucký kraj panem ing. Charouzem, jednala také o petici občanů pro urychlené řešení dopravně nebezpečné situace dané křižovatky, jednala o křižovatce na Ministerstvu dopravy. Po všech těchto jednáních a výstupech obec začala jednat s krajskými úředníky. Nejprve s ředitelem Správy silnic Olomouckého kraje. Zde obec Štěpánov neuspěla. Proto se obec objednala na jednání s vedoucím dopravního odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje a po jeho ústní podpoře se objednala i k hejtmanovi Olomouckého kraje, od kterého získala příslib, že v rozpočtu kraje na rok 2016 bude zahrnut i projekt na kruhový objezd v dané lokalitě jako náhrada za stávající křižovatku.

V polovině února proběhne jednání s náměstkem ministra dopravy, kterému bude referováno o dané situaci.

Nicméně obec Štěpánov sama jednala na své náklady, aby alespoň z části eliminovala nebezpečné faktory této křižovatky. Nechala upravit příjezdy ke křižovatce z vedlejších silnic. V rámci rozpočtu zakoupila radar rychlosti a v dané lokalitě pravidelně měří rychlost projíždějích vozidel.

Více