Olomouc

Okres

79 výtluků

  • 21 / 27 % Kritická závažnost
  • 32 / 41 % Nízká závažnost
  • 26 / 33 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10475
5
Úsek nad 50 m

Cesta z Podolí na Loštice po zimě je v šíleném stavu, nejdřív to byly jen díry teď se tam už jezdí po rozbitém asfaltu/kamení. S cestou to nemá nic společného. Už tam dali ceduli 30 :D Kdo si nechce zničit auto, nedoporučuji tam jezdit. Pochybuju, že to nějaké zalepení zachrání...

CZ10267
3
Jednotlivý výtluk

Propadený kanál o cca 6 cm v obci Luká na silnici směr na Bohuslavice. Vychází akorát na pravé kolo. Po najetí zejména nákladními auty způsobuje značné rány a otřesy.

CZ10133

Výmol a prohlubeň v asfaltu, ve kterých se drží voda. Když do nich vjede auto, špinavá voda stříká na fasády domů. Lokace: Olomouc, Za Kostelem 3, Slavonín. Děkuji

CZ9848

Poslední světelná křižovatka na výpadovce z Olomouce na Ostravu. Křižovatka ulice Lipenská a Pavelkova. Když jedu od Olomouce po Lipenské a odbočím doleva na Pavelkovu, tak je tam táhlý výmol, díra, které se nedá vyhnout a hned vedle zase nerovnost v podobě vylitého betonu, taktéž táhlá to nerovnost

CZ8445

Na ulici Karafiátová v Olomouci, od budovy 511/20 až po pivnici Mototechna, je cca 200 metrů silnice plné výmolů. Jeden výmol je větší než druhý - je to dosti nebezpečné.

CZ8444

Na ulici Karafiátová v Olomouci, před budovou 525/5, se nachází parkoviště, kde snad už žádný asfalt není. Délka parkoviště je cca 50 metrů. Je to kompletně rozbité.

Více
CZ10459

Nebezpečný úsek, nedá se projet, aniž byste nevjeli do některého z výmolů. Již nekolikatym rokem jsou zde vedené objížďky, pro okolní úpravy silnic. A od tohoto úseku dávají všichni ruce pryč.

CZ10453

silnice 4451 Dlouhá Loučka - Křivá - Ruda - Tvrdkov na území Olomouckého kraje (cca 4 km) KOMPLEXNÍ TANKODROM už několik let - letos APOKALYPSA nejen pro osobní auta, ale i pro autobusy fotky z 26.2.2021

CZ7505

Nebezpečná zatáčka na E442.směrem ke kruhovému objezdu (na Mohelnice). Není zde ani značka, která by v tomto směru varovala před prudkou zatáčkou, ani značka, která by přikazovala snížit rychlost (a přitom v opačném směru varovná značka je). Málem jsem do zatáčky vjel rychlostí přes 110 km/hodinu. Plus navíc podél zatáčky není doprovodné značení ukazující směr zatáčky (v opačném směru toto značení opět je)

CZ7122

Úsek je tvořen silnicemi I. a III. třídy, protisměrnými oblouky s následným přímým úsekem. Různý stav povrchu vozovky na různých částech úseku. Časté střídání světla a stínu.

Rizikovost místa

Nepřizpůsobení rychlosti dopr. technickému stavu vozovky (zatáčka), Nepřízp. rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 17 (Ú 1, TZ 4, LZ 12, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

46 385 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle pana Jemelky z ŘSD v letošním roce 2016 proběhne na silnici I. třídy odstranění stromů, které se nacházejí v blízké vzdálenosti od zpevněného okraje vozovky a 1,1m od svodidel z důvodu zachování deformační zóny svodidel. V průběhu roku bude prováděná postupná výměna nevyhovujících svodidel. Není zatím jasné,zda půjde i o výměnu svodidel se spodní pásnicí chránící především motorkáře.

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje byla v roce 2014 na silnici III/44423 provedena oprava povrchu.

03/2016

Ještě v březnu 2016 by na silnici I. třídy mělo dojít k vykácení stromů v blízkosti komunikace a v pracovní šířce svodidel, komunikace bude doplněna směrovými sloupky. ŘSD zvažuje provedení inspekce svodidel a následnou výměnu nevyhovujících svodidel. V rámci výměny by se v nejkritičtějších místech zvažovala i instalace motosvodidel.

01/2017

Vyjádření ŘSD: Na základě upozornění Policie ČR v roce 2016 došlo v uvedeném úseku k vykácením stromů, které bezprostředně ohrožovaly bezpečnost silničního provozu. Dále byl zpracován pasport svodidel a jeho výsledky budou zapracovány do plánu oprav na letošní rok 2017.

CZ7118

Dvoupruhová komunikace v extravilánu, kombinace směrových prvků - dlouhé přímé úseky a směrové oblouky menších poloměrů. Úsek je lemován stromořadím, a souběžně vede společná stezka pro chodce a cyklisty.

Rizikovost místa

Směrové oblouky po dlouhém přímém úseku, stromy jako pevné překážky, souběh společné stezky pro chodce a cyklisty.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 37 (Ú 6, TZ 3, LZ 20, HŠ 26)

Socioekonomická ztráta

155 945 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

V daném místě nejen, že nedošlo k jakékoliv nápravě, naopak se zde stalo několik nehod, které se ve výsledku postaraly o „odstranění“ zbývajících stromů v této nebezpečné zatáčce. Z původních stromů zůstal již jen jediný strom. Nadále se v tomto místě stávají dopravní nehody a mnoho z vybouraných aut sjelo i na přilehlou cyklostezku. Policie při poslední bezpečnostní inspekci navrhovala osazení svodidel, nicméně to se zatím nepodařilo prosadit. Odbor památkové péče města Olomouce je stále proti, protože se jedná o historickou alej stromů. V úseku došlo k nadstandartnímu osazení svislého dopravního značení, ale bohužel toto místo je stále černou můrou všech projíždějících řidičů. Odborníci zabývající se bezpečnosti na komunikacích se shodují, že stromořadí je mimořádně nebezpečným prvkem v blízkém okolí komunikace a neumožňuje řidiči v kritické situaci rozumným způsobem opustit komunikaci!

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje tak stav zabezpečení na této silnici se nijak nezměnil (jde o památkově chráněnou alej).

11/2016

V listopadu 2016 proběhla schůzka za účasti Krajského úřadu, Správy silnic Olomouckého kraje, Silničního správního úřadu, Policie ČR, Národního památkového ústavu v Olomouci a zástupců Dopavní snídaně, na které byl dohodnut postup řešení. Realizace navržených opatření se předpokládá v roce 2017.

CZ7064

Jde o odsazenou křižovatku silnic I/46, III/4468 a účelové komunikace. Odsazení je z důvodu vodního toku a jeho přemostění na silnici I/46. V roce 2013 zde došlo k opravě mostu a osazení nového záchytného systému – zábradlí mostu, které nyní brání rozhledovým poměrům. Po opravě mostu zde došlo v roce 2014 ke 2 nehodám s 1 těžkým zraněním a 3 lehkým zraněním. Nebezpečnými vlivy jsou zde osazení zábradelního svodidla po rekonstrukci mostu a případně náletový porost, který také snižuje rozhledové poměry.

Rizikovost místa

Rozhledové poměry.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 15 (Ú 0, TZ 2, LZ 10, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

16 302 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle pana Jemelky z ŘSD k rizikovému místu proběhlo jednání se správcem sil. III/4468 Správou silnic Olomouckého kraje (SSOK). SSOK uvedla, že bude provádět pravděpodobně v letošním roce 2016 z EU peněz rekonstrukci vozovky včetně napojení na sil. I/46. Další úpravy jsou v jednání. ŘSD pravděpodobně svolá další jednání za účasti Policie ČR, SSOK, Krajského úřadu olomouckého kraje a ŘSD k řešení dalšího opatření u této křižovatky.

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje bude v letošním roce provedena oprava povrchu silnice III/4468.

03/2016

Ve směru od Štarnova po silnici I. třídy dojde v letošním roce na vedlejší větvi křižovatky k navýšení nivelety komunikace, aby se řidiči nerozjížděli do křižovatky do kopce. V rámci toho se doplní VDZ - Příčná čára souvislá. Zvýšením nivelety komunikace by mělo dojít i ke zlepšení rozhledových poměrů přes sousední zábradelní svodidlo. Na vedlejší větvi pravděpodobně nebude "STOPka", ale zůstane tam SDZ - Dej přednost v jízdě.

CZ7057

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic III. tříd mimo obec (III/44613 severojižní spojnice obcí se II/446 dále na Olomouc a III/4468 spojnice se silnicí I/46 ve směru na Šternberk). Křižovatka se nachází mezi dvěma zastavěnými částmi obcí a v blízkosti ní je budovaná společná stezka pro chodce a cyklisty. Rychlost je zde snížená na 70km/h a rozhledové poměry jsou dostačující. Křižovatku osvětluje jedna lampa veřejného osvětlení v blízkosti křižovatky.

Rizikovost místa

Nebezpečnými prvky křižovatky jsou, dlouhé přímé úseky větví a z toho související zdánlivá psychologická přednost řidičů ze všech směrů, i když přednost nemají, blízkost komunikace pro pěší. V roce 2009 došlo ke změně uspořádání křižovatky. Všechny nehody se staly ve dne za nezhoršené viditelnosti, což svědčí o rizikovosti této křižovatky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 17 (Ú 1, TZ 1, LZ 17, HŠ 74)

Socioekonomická ztráta

34 311 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

Poslední vývoj místa je takový, že se dopravní inspektorát vyjádřil k návrhu úpravy dopravního značení v této křižovatce, kde hlavně na vedlejších větvích zmizí značení „Dej přednost v jízdě“ a nahradí je „Stopky“, bude zde umístěno značení „Optická psychologická brzda“, bude zde realizována bezpečnostní protismyková úprava a dojde zde k doplnění předběžné značky „Stop“.

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje tak Olomoucký kraj v letošním roce 2016 zahájil projektovou přípravu přestavby křižovatky na okružní.

Dle starosty obce Štěpánov Mgr. Jiřího Šindlera, CFCI v květnu 2015 obec Štěpánov na náklady obce nechala zpracovat pro tuto lokalitu (jde o krajskou silnici) odborné vyjádření Centra dopravního výzkumu Brno v.v.i. Obec Štěpánov prostřednictvím pana starosty dále jednala ve věci i s krajským koordinátorem BESIPu pro Olomoucký kraj panem ing. Charouzem, jednala také o petici občanů pro urychlené řešení dopravně nebezpečné situace dané křižovatky, jednala o křižovatce na Ministerstvu dopravy. Po všech těchto jednáních a výstupech obec začala jednat s krajskými úředníky. Nejprve s ředitelem Správy silnic Olomouckého kraje. Zde obec Štěpánov neuspěla. Proto se obec objednala na jednání s vedoucím dopravního odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje a po jeho ústní podpoře se objednala i k hejtmanovi Olomouckého kraje, od kterého získala příslib, že v rozpočtu kraje na rok 2016 bude zahrnut i projekt na kruhový objezd v dané lokalitě jako náhrada za stávající křižovatku.

V polovině února proběhne jednání s náměstkem ministra dopravy, kterému bude referováno o dané situaci.

Nicméně obec Štěpánov sama jednala na své náklady, aby alespoň z části eliminovala nebezpečné faktory této křižovatky. Nechala upravit příjezdy ke křižovatce z vedlejších silnic. V rámci rozpočtu zakoupila radar rychlosti a v dané lokalitě pravidelně měří rychlost projíždějích vozidel.

Více
Tereza Žváčková

Stav se stále zhoršuje. Výmolům se vyhnete pouze pokud vyjedete z vozovky za "krajnici". Problém není průměr jednotlivých výmolů, ale jejich četnost na tomto úseku. Stačí když potkáte cyklistu, nebo jen chodce a místo je neprůjezdné. Bohužel, za mě je to i nadále stav 5!

D H
D H 24.3.21

CZ10475, Bouzov, silnice č.37321

Aktivita: Přidán
CZ10475

Cesta z Podolí na Loštice po zimě je v šíleném stavu, nejdřív to byly jen díry teď se tam už jezdí po rozbitém asfaltu/kamení. S cestou to nemá nic společného. Už tam dali ceduli 30 :D Kdo si nechce zničit auto, nedoporučuji tam jezdit. Pochybuju, že to nějaké zalepení zachrání...

Tereza Žváčková

Nebezpečný úsek, nedá se projet, aniž byste nevjeli do některého z výmolů. Již nekolikatym rokem jsou zde vedené objížďky, pro okolní úpravy silnic. A od tohoto úseku dávají všichni ruce pryč.

Jiří Klement

silnice 4451 Dlouhá Loučka - Křivá - Ruda - Tvrdkov na území Olomouckého kraje (cca 4 km) KOMPLEXNÍ TANKODROM už několik let - letos APOKALYPSA nejen pro osobní auta, ale i pro autobusy fotky z 26.2.2021

Daniel Spáčil

Propadený kanál o cca 6 cm v obci Luká na silnici směr na Bohuslavice. Vychází akorát na pravé kolo. Po najetí zejména nákladními auty způsobuje značné rány a otřesy.

Více