Šilheřovice

Obec

1 výtluk

  • 1 / 100 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ3124

Účelová (místní) komunikace mezi obcí Šilheřovice a Hať, které je zároveň jedinou cestou mezi těmito obcemi, stav komunikace si zasloužil pojmenování "důlky"

Martin Král
Martin Král 26.6.20

CZ3124, Šilheřovice, silnice Dolina

Aktivita: Zkontrolován

Další aktualizace a zjištění stavu vozovky. Dle fotografií je již pomalu zřejmé, že cesta úplně mizí a stává se z ní už jenom pole....Bohužel letos na Jaře (2020) byla tato komunikace ještě více využívána než dříve, protože nebylo možné tuto cestu objet přes sousední stát Polsko z důvodu uzavřených státních hranic. Je vůbec otřesné, že správce komunikace (obec Šilheřovice) spoléhá na to, že místní nebo projíždějící objedou tuto komunikaci přes sousední stát Polsko, aby nemusel opravovat tuto silnici v celé svojí dálce ležící na KN Šilheřovice. Za připomínku stojí také fakt, že sousední obec Hať nechala v minulých letech na svoje náklady opravit tuto silnici ze "svojí strany" v délce cca 45m a evidentně v tom nebyl žádný problém opravit kus silnice oproti výmluvám správce silnice (obec Šilheřovice)....

Martin Král
Martin Král 11.12.19

CZ3124, Šilheřovice, silnice Dolina

Aktivita: Zkontrolován

Po poslední letošní kontrole je stav silnice stále v dezolátním stavu! Na zvážení je proč obec Šilheřovice nenechá celou silnici opravit i přesto, že po tom žádají místní a projíždějící...

Martin Král
Martin Král 30.10.19

CZ3124, Šilheřovice, silnice Dolina

Aktivita: Zkontrolován

Tak ani letos se tato cesta opět neopravila...Cesta je tak v katastrofálním stavu, že ji nelze považovat za cestu, ale za pole... Správce komunikace by se měl vážně nad sebou zamyslet, zda chce dostávat první místa za nejhorší silnici v kraji a možná i v ČR, anebo začne konečně konat a v příštím roce 2020 nechá celou silnici kompletně opravit.

Více