Frenštát pod Radhoštěm

Obec

25 výtluků

  • 3 / 12 % Kritická závažnost
  • 6 / 24 % Nízká závažnost
  • 16 / 64 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ8613

Kopanská cesta je už několik let v hrozném stavu, na první fotce jde vidět rozdíl cesty před cedulí (Trojanovice) a za cedulí (Frenštát), cesta je hrbolatá, na některých místech propadlá. Tato cesta vede k více jak čtyřiceti rodných domů.

Více
CZ7054

Přechody na čtyř pruhové směrově nedělné komunikaci v intravilánu.

Rizikovost místa

Přechody nevyhovují svou délkou současným požadavkům bezpečného přechodu pro chodce. Jeden z přechodů nemá navazující chodníkovou plochu a druhý přechod prochází zálivem autobusové zastávky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 0, TZ 4, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

20 356 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle vyjádření ŘSD, ŘSD nemá nic proti instalaci ostrůvků u těchto přechodů. Nicméně muselo by je zainvestovat Město Frenštát pod Radhoštěm a musela by se vyměnit celá část komunikace včetně podložních vrstev.

Dle vyjádření pana Zdeňka Bartoše vedoucího odboru investic a rozvoje Města Frenštát pod Radhoštěm chce město Frenštát pod Radhoštěm v roce 2016 k těmto přechodům zpracovat studii a případně i projektovou dokumentaci k úpravě těchto přechodů.

01/2017

Dle vyjádření MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, Odboru investic a rozvoje, bylo za účelem zvýšení bezpečnosti chodců na ul. Rožnovská zadáno v roce 2012 u firmy ELTODO zadáno zpracování Studie zvýšení bezpečnosti. Tato studie však řešila pouze přechod "u restaurace Mrtvola".
V současné době je Město Frenštát p. R. ve fázi zadání projektové dokumentace, která bude řešit ulici v celé délce (od žel. přejezdu po její zúžení za objektem č.p.1161).

Jiří Chuděj

Kopanská cesta je už několik let v hrozném stavu, na první fotce jde vidět rozdíl cesty před cedulí (Trojanovice) a za cedulí (Frenštát), cesta je hrbolatá, na některých místech propadlá. Tato cesta vede k více jak čtyřiceti rodných domů.

Více