Bruntál

Okres

19 výtluků

  • 13 / 68 % Kritická závažnost
  • 3 / 16 % Nízká závažnost
  • 3 / 16 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ5988

na místní komunikaci v Bruntále, za vjezdem ze sil. I/45-ul.Krnovské, u SOU a OU ŘEMESEL, před PENNY-MARKETEM, ve 2 lokálních místech za sebou, hnízda výtluků (v 1.místě hlubší cca přes 5 cm a v 2.místě mělčí do 3 cm)

CZ5983

na místní komunikaci v Bruntále, za vjezdem ze sil. I/45-ul.Krnovské, u SOU a OU ŘEMESEL, před PENNY-MARKETEM, ve 2 lokálních místech za sebou, hnízda výtluků (v 1.místě hlubší cca přes 5 cm a v 2.místě mělčí do 3 cm)

CZ5982

na místní komunikaci v Bruntále, za vjezdem ze sil. I/45-ul.Krnovské, u SOU a OU ŘEMESEL, před PENNY-MARKETEM, ve 2 lokálních místech za sebou, hnízda výtluků (v 1.místě hlubší cca přes 5 cm a v 2.místě mělčí do 3 cm)

Více
CZ10348

Chybí značka Zatáčka vpravo. Úsek navazuje na dlouhou rovinku ve směru od Rýmařova a zatáčka je dost nepřehledná. Málem jsem tam vyletěl i s rodinou mimo silnici.

CZ7112

Jedná se o nebezpečný úsek plný prudkých oblouků a zatáček o malém poloměru. Úsek je využíván jako oblíbená mototrasa.

Rizikovost místa

Nebezpečí smyku nebo podklouznutí v celém úseku.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 1, TZ 1, LZ 7, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

28 973 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle zjištěných informací ŘSD v tomto úseku instalaci motosvodidel zatím neřeší.

01/2017

Úsek silnice II/452 byl dopravní komisí navržen ke zvýraznění dopravního značení, zvýšení drsnosti vozovky a lokálnímu snížení rychlosti; návrh nebyl dosud rozpracován do realizační podoby a zatím není znám termín realizace (předpoklad realizace je rok 2017).

CZ7055

Problematickým místem byla navržena dvojice blízkých křižovatek v Krnově (ulice Ježnická, Albrechtická, Partyzánů), u kterých se nachází přechod pro chodce a autobusové zastávky.

Rizikovost místa

Rizikovým prvkem je jednak blízkost křižovatek s mezilehlým přechodem pro chodce, a hlavně nevhodný úhel napojení ul. Ježnická na ul. Albrechtickou.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 10 (Ú 1, TZ 0, LZ 5, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

24 074 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

ŘSD nemá nic proti umístění bezpečnostní protismykové úpravy, balisetů, nebo jiných obdobných opatření, nicméně vedlejší větve u těchto křižovatek nejsou ve správě ŘSD.

CZ7052

Směrový oblouk malého poloměru na okraji zastavěného území na dvoupruhové silnici I. třídy.

Rizikovost místa

Opotřebovaný povrch vozovky v kombinaci se zhoršenými povětrnostními podmínkami tvoří základ pro vznik dopravních nehod.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 31 (Ú 1, TZ 6, LZ 19, HŠ 20)

Socioekonomická ztráta

64 806 000 Kč

Vývoj místa

09/2015

Proběhla zde aplikace bezpečnostní protismykové úpravy.

Petr Novák
Petr Novák 15.1.21

CZ10348, Rýmařov, silnice č.370

Aktivita: Přidán
CZ10348

Chybí značka Zatáčka vpravo. Úsek navazuje na dlouhou rovinku ve směru od Rýmařova a zatáčka je dost nepřehledná. Málem jsem tam vyletěl i s rodinou mimo silnici.

Denis Lampa

Po více než měsíci opět žádná aktivita ze strany správce. Výtluky jsou větší a větší a je jich více a více. Stav vozovky je alarmující, překvapivý je nezájem správce silnic.

Denis Lampa

Po dvou měsících se ze strany správy silnic nic nezměnilo. Na ještě horší stav, než byl před dvěma měsíci, upozorňují stále jen dopravní značky - Zvlněná vozovka. Změnily se jen výmoly, kterých je více a jsou větší. Pozitivní je snad jen to, že řidiči zde jezdí opravdu pomalu! Je nebezpečné jezdit více jak 50 km/h. Tento krátký úsek nebyl nikdo schopen ještě udělat nový. Vždy se jen látalo, štěrkovalo, frézovalo, přelepovalo....

Více