Liberec

Okres

113 výtluků

  • 35 / 31 % Kritická závažnost
  • 50 / 44 % Nízká závažnost
  • 28 / 25 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10282

Silnice 2789, již jednou opravovaná prasklina/propadlina na hraně silnice, vzhledem k silnému provozu díky uzavření cesty přes Ještěd se stav zhoršil, výmol v zatáčce, hrozí narušení stability jízdy vozidla a možnost nehody. Silnice je úzká, výmolu se nedá bezpečně vyhnout.

CZ9817
5
Jednotlivý výtluk

V ulici Hanychovská směrem k viaduktu je výtluk na vozovce asi 15 cm hluboký a 50 cm dlouhý a to po obou stranách koleje. Z nej vyčnívají ostré hrany koleje o které jsem si poškodil proříznutím dvě pneumatiky. Nehoda se stala 4.8.2019 místo nebylo nikterak označeno až do včerejšího dne. Věřte, že místo dobře znám a výtluk není téměř vidět. Majitelem a správcem komunikace vozovky je město Liberec a dle prevenční prohlídky je taková vozovka v pořádku a nemám tak náhradu na plnění škody vzniklou na vozidle. Udělejte si vlastní názor a dávejte pozor ať nedopadnete jako já v mém případě. Už vím že nás poškozených bylo víc, kontaktujte mě, prosím. blazejovicze@centrum.cz https://m.facebook.com/groups/191973674375?view=permalink&id=10157556751169376&comment_id=10157557121399376&notif_t=group_comment&notif_id=1569475052206252&ref=m_notif&mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I100001361166240%253AVK%253A10157556751169376%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dfalse%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1

CZ9492

Takto vypadá povrch komunikace před vlakovým nádražím Liberec - Horní Růžodol. Jedná se i o příjezdovou komunikaci k řadovým garážím. Takto je poškozená ulice Rovná po celé její délce

CZ9302

Několik výmolů za kruhovým objezdem ze směru Kubelíkova - Průmyslová. Hned po několika metrech je v pravém jízdním pruhu první výmol. Další následuje. To samé je v protisměru.

CZ9301

Několik výmolů za kruhovým objezdem ze směru Kubelíkova - Průmyslová. Hned po několika metrech je v pravém jízdním pruhu první výmol. Další následuje. To samé je v protisměru.

CZ9281

Liberec Vesec u ulice Česká 617 u kruhového objezdu na parkovišti na proti Foxonu je velká díra, kde projíždí spoustu aut a už nejedno auto si rozbilo kolo. Prosíme o nápravu

CZ8762

Světlá pod Ještědem - Javorník - Starý Dub Silnice v dílce několika kilometrů samá díra a záplata po 50 letech flikování nekvalitní směsí. Nejhorší je to v javorníku. Doporučená rychlost 10 km za hodinu

CZ8730

Úsek komunikace v Javorníku a Horce v Libereckém kraji, konkrétně silnice III/2784 je v dezolátním stavu. Na podzim provedeno provizorní záplatování a umístění značek s upozorněním na "nerovnosti" na vozovce. Aktuálně během zimního období souvislé poškození vozovky s výmoly až na základní štěrkovou vrstvu, hloubka několika výmolů nad 10cm. Největší výmol 90x40x13cm viz foto.

CZ8466

Velmi četné a výrazné výtluky na začátku vesnice Kotel, silnice číslo 278. Výmoly jsou až na štěrkový základ, místy až 14 cm hloubky. Problém přetrvává již několik let a situace se neustále zhoršuje, díky velkému nárůstu nákladní dopravy. Silnice leží v poměrně velkém kopci, bylo zde již několik dopravních nehod z důvodu utržení krajnice i s vozem

Více
CZ7144

Jde o úrovňovou stykovou křižovatku silnice III. třídy č. 29024 (km 1,5 - ul. Kunratická) a místní komunikace (ul. Hrubínova) nacházející se v obci Liberec, části Kunratice. Vozovka je bez výtluků a výmolů. Je zde mírné stoupání ul. Kunratické ve směru od centra města na Jablonec nad Nisou.Hlavní pozemní komunikace ul. Kunratická je o celkové šíři cca 6,8m v mírném levotočivém směrovém oblouku a stoupání, vedlejší pozemní komunikace ul. Hrubínova je o celkové šíři cca 14m, kde jsou na dvou třetinách pomocí VDZ vyznačeny odbočovací pruhy (vlevo a vpravo), bráno ve směru k ul. Kunratické. Pro zlepšení rozhledových poměrů je na protější straně ul. Hrubínove osazeno dopravní zrcadlo, které je nasměrováno vlevo a vpravo na hlavní pozemní komunikaci ul. Kunratickou.

Rizikovost místa

Okolní zástavbou a vedením hlavní pozemní komunikace III/29024 ul. Kunratické jsou narušeny rozhledové poměry z MK ul. Hrubínove vpravo na hlavní pozemní komunikaci.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 1, LZ 1, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

24 074 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Dle Ing. Jana Čápa, vedoucího odboru dopravy Libereckého kraje, tak Liberecký kraj v současnosti připravuje projekty na silnicích II. a III. tříd řádově za 3,5 miliardy korun a tato akce v nich není a pravděpodobně do projektů nebude zahrnuta ani v příštím roce a to z toho důvodu , že vlivem dostavby silnice I/14 Liberec – Kunratice, by tato křižovatka měla ztratit na významu a silnice III. třídy by se měla stát spíše městskou komunikací. Liberecký kraj tedy asi nebude mít v plánu výstavbu okružní křižovatky a z pohledu Ing. Čápa by zde bylo asi nejlepším řešením SSZ.

02/2016

Ing. Jan Čáp, vedoucího odboru dopravy Libereckého kraje potvrdil, že zde Liberecký kraj investice neplánuje. Silnice I/14 je postavena na Kunratice, začátkem března 2016 se začne stavět zbytek z Kunratic do Jabloneckých Rýnovic a až se tento úsek dostaví, což bude cca za 2 roky, tak Liberecký kraj plánuje předat úsek silnice III. třídy u této křižovatky městu Liberec.

09/2016

Připravuje se projektová dokumentace na osazení křižovatky světelnou signalizací SSZ. V rámci této projektové dokumentace se budou řešit i chodníkové plochy a přechody pro chodce či místa pro přecházení.

Dle vyjádření Magistrátu města Liberce tak město Liberec, odbor správy veřejného majetku se úpravou předmětné křižovatky zabývá od roku 2010 včetně výstavby navazujícího chodníku na silnici Kunratická směrem k autobusové zastávce Ječná. Toto komplexní řešení se podařilo projekčně dotáhnout k územnímu rozhodnutí. Bohužel není možné dokončit stavební řízení a to z titulu nemožnosti provedení nezbytných majetkoprávních operací k pozemkům ve vlastnictví třetích osob a dále hlavně z důvodu celkového vyřešení odvodnění části lokality Kunratická, které je z podstatné části v soukromém vlastnictví a její technický stav neodpovídá nynější požadavkům na odvodnění. S přihlédnutím k výše uvedenému město Liberec zpracovalo audit bezpečnosti a projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu povolení předmětné křižovatky a současně pořádalo v rámci IROP (dotace z EU) o dotaci na stavbu předmětné křižovatky v příštím roce 2017. Aktuálně probíhá stavební řízení a ze strany poskytovatele dotace má město předběžnou informaci, že předmětný projekt byl v první fázi vyhodnocen jako způsobilý a postoupil do dalšího řízení ve věci poskytnutí dotace.

CZ7077

Vidlicová křižovatka MÚK silnice pro motorová vozidla 35 a I/65 v extravilánu, bez odbočovacích pruhů, velmi malý úhel napojení, křižovatka se nachází v údolí, blízko řeky - velký vliv povětrnostních podmínek.
Přednost upravena DZ P4, od Jablonce B20a (70) + VDZ: opt. psych. brzda a klikatá čára.
Silnice pro mot. vozidla 35 (E442) je v úseku spojnice Liberce s D10 nebo HK, silnice I/65 spojnice silnice pro mot. vozidla 35 s Rychnovem, Jabloncem a dále přes Harrachov až do Polska.

Rizikovost místa

Hlavní komunikace tvořící sjezd zesilnice pro motorová vozidla 35 v oblouku a klesání -> omezený rozhled
Nejednoznačnost při nedání znamení o změně směru jízdy (přímo x hlavní), poloměry oblouků sjezdů ze silnice pro mot. vozidla 35.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 21 (Ú 0, TZ 2, LZ 14, HŠ 12)

Socioekonomická ztráta

19 328 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Dle zjištění je MÚK bez provedených opatření, byla zpracována studie přestavby MÚK a tato byla předána k projednání, je zpracována EIA a probíhá posuzování, zpracovává se investiční záměr a následně se budou řešit další stupně PD.

Dle vyjádření Ing. Josef Vrby, vedoucího provozního úseku ŘSD Libereckého kraje, se u tohoto místa situace zatím nikam neposunula. Místo je stále ve fázi projednávání studie. Bohužel prostor pro přestavbu je zde stísněný a stále se řeší možnosti úprav. Ing. Vrba neměl na Dopravní snídani přesné informace o termínech, nicméně finální zpracování studie od projektanta by mělo proběhnout řádově do několika měsíců.

02/2016

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Libereckého kraje sdělil, že v roce 2015 byla vypracovaná technická studie přestavby MÚK. V roce 2016 budou pokračovat další projektové práce do podrobného zaměření terénu.

09/2016

K 08/2016 je Ministerstvem dopravy ČR schválený záměr projektu na přestavbu MÚK a příslušným orgánem státní správy bylo potvrzeno, že záměr nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA). V dalším období bude zformulované zadání a objednáno vypracování DÚR o umístění přestavby MÚK. Vydání územního rozhodnutí a zahájení výkupů potřebných pozemků předpokládá ŘSD ČR v roce 2017. Dle Policie ČR se zde stále stávají dopravní nehody. Dokonce zde řidič najel i do protisměru a dojel až do Mnichova Hradiště.

CZ7075

Průsečná křižovatka I/13 a II/270 v extravilánu, Rozlehlá s ostrým úhlem napojení, přednost upravena DZ P4, levé odbočovací pruhy. Rychlost neomezena, omezen je vjezd NA na vedlejší větve křižovatky.

Rizikovost místa

Ostrý úhel křížení s omezenými rozhledy, překračování rychlosti na hl. komunikaci, přecházení chodců přes komunikaci.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 2, TZ 1, LZ 10, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

51 403 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Dle zjištěných informací zde proběhla inspekce, byly odstraněny náletové dřeviny v rozhledech, byla snížena maximální dovolená rychlost na 70 km/h a zvýraznění dopravních stínů balisetami. Z inspekce vyplynul návrh na stezku pro pěší a cyklisty mimo křižovatku, pod silnicí I/13.

02/2016

Dle Ing. Čápa, vedoucího odbru dopravu Krajský úřad pro Liberecký kraj tak u tohoto místa byla provedena všechna opatření, která se dala provést rychle, tzn. instalace a obnova SDZ a VDZ, instalace baliset. Krajský úřad plánuje silnici II/270 od této křižovatky ve směru do centra města až k železničnímu přejezdu kompletně celou rekonstruovat v roce 2016. Bude na ní uděán nový zesílený povrch, bude trošku rozšířená, bude obnoveno VDZ a SDZ.

02/2016

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Libereckého kraje sdělil, že v roce 2015 byly vykáceny náletové dřeviny v rozhledovém poli křižovatky. U čerpací stanice PH byly do VDZ V13 proti levým odbočovacím pruhům, osazeny zelené směrové sloupky (balisety). Před křižovatkou byly osazeny dopr. značky B 20a (70 km/h).

09/2016

Policie ČR navrhovala vybudování cyklostezky v jiném místě, než u této křižovatky. Ovšem cyklostezku musí vybudovat město. Na silnici od Petrovic bude v rámci rekonstrukce umístěno VDZ P6 "STOP" a V5 "Příčná čára souvislá". Rekonstrukce silnice II/270 již začala. Policie ČR dále požaduje odstranění zeleně ve vyšší míře, tak aby byly dodrženy rozhledové poměry. Dle Policie ČR by zde byla jediná možná stavební úprava a to přestavba na mimoúrovňovou křižovatku, což asi není reálné. Okružní křižovatka by zde dle Policie ČR nebyla vhodná. Policie ČR ješte navrhuje umístění proměnlivého dopravního značení - omezení rychlosti alespoň ve směru od České Lípy. Dle ŘSD se na toto již připravuje projektová dokumentace.

CZ7071

Cca 1km dlouhý úsek silnice pro motorová vozidla v extravilánu, čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace v zářezu.
Protisměrné oblouky (vn=80 km/h), podjezdy, zárubní stěny, zvýšený vliv povětrnostních podmínek.
R35 součást E442 (K.Vary-Žilina), spojnice krajských měst.

Rizikovost místa

Odlišné parametry směrových oblouků vzhledem k navazující trase (vn=80km/h), zvýšený vliv povětrnostních podmínek

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 21 (Ú 0, TZ 0, LZ 4, HŠ 16)

Socioekonomická ztráta

5 908 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Dle vyjádření Ing. Josef Vrby, vedoucího provozního úseku ŘSD Libereckého kraje, zde byly špatné protismykové vlastnosti vozovky. ŘSD tedy nechalo vyměnit obrusnou vrstvu v tloušťce 4 cm. Při kontrolním měření protismykových vlastností je nyní stav protismykových vlastností vozovky výborný v celém úseku. ŘSD také zareagovalo na podnět Policie, aby se omezení rychlosti zvýraznilo dopravní značkou a zažádalo zde o stanovení místní úpravy, tak aby se v příštím roce dala úprava realizovat.

To co zde ŘSD nebude umět, tak stavební úpravy stanovené bezpečnostní inspekcí na krajských komunikacích. O ty se musí postarat Liberecký kraj. Dále ŘSD nebude schopno vybudovat vhodný prostor pro pěší a cyklisty.

09/2016

V roce 2013 byla na vrcholu jeřmanického kopce postavená silniční meteostanice (SMS) s kamerami pro potřeby zimní údržby předmětného úseku silnice. Na tuto SMS jsou napojené proměnné dopravní značky (PDS), které jsou od roku 2013 umístěné na začátku stoupání do jeřmanického kopce v obou směrech. PDS poskytují celoročně dopravní informace o nebezpečí smyku v důsledku zhoršených povětrnostních podmínek. Pojem „rychlostní silnice“ s označením „R“ zmizel z právního řádu novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích od 31.12.2015. V současné době se jedná o silnici I. třídy, která je označená jako silnice pro motorová vozidla, s nejvyšší dovolenou rychlostí 110 km/hod.

Bezpečnostní inspekci jako na silnici v doplňkové transevropské síti (TEN-T) pro ŘSD ČR provedlo ČVUT, Fakulta dopravní v roce 2015. V této souvislosti probíhá realizace projektu zvýšení stupně zádržnosti svodidel v rámci akce „I/35 Ohrazenice – Liberec BP“. Předpoklad realizace je 09/2016 až 07/2017, zhotovitelem je sdružení firem EUROVIA CS a SAFEROAD. V řešeném úseku budou řešena především svodidla na středním dělícím pásu a podél středního pilíře drážního mostu.

CZ7179

Jedná se o nájezdovou větev MÚK silnic I/14 a I/35 nacházející se v k.ú. Liberec. Nájezdová větev MÚK je vedena v mírném stoupání ze silnice I/14 (směrem od Jablonce nad Nisou) na silnici I/35 (směr Děčín), kde se po přejetí stoupání prudce stačí vpravo do připojovacího pruhu silnice I/35. Komunikace je bez výtluků a výmolů.

Rizikovost místa

Za nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek zde dochází k dopravním nehodám, kdy řidiči vozidel po přejetí horizontu nájezdové větve a zatáčení vpravo na připojovací pruh dostávají smyk a vjíždějí do pravého a následně levého jízdního pruhu silnice I/35 (vedoucí ve směru Praha - Liberec - Hrádek nad Nisou), kde po přejetí jízdních pruhů naráží do středového ocelového a betonového svodidla (v případě, kdy se před tím nestřetnou s vozidly jedoucí po silnici I/35).

Nehodovost místa 01/2010-08/2016

Celkem nehod řešených PČR - 27 (Ú 0, TZ 0, LZ 10, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

4 290 000 Kč

Vývoj místa

09/2016

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Správa Liberec k tomuto místu na Dopravní snídani řekl, že ŘSD již u tohoto místa nechalo zpracovat studii rekonstrukce mostu (most sousedí s výjezdovou rampou), ze které vyplynuly dvě varianty řešení. Most v protějším jízdním směru již rekonstrukcí prošel, kdy původní polská estakáda z roku 1976 byla zkrácena. Připravuje se tedy rekonstrukce druhého mostu, který sousedí s řešenou výjezdovou rampou na silnici I/35. Jedna z variant rekonstrukce mostu je, že 16-nácti pólový most se zkrátí na 1-dno pólový. Místo estakády tam pak vznikne násep. Současná situace připojení komunikací I/14 a I/35 v minulosti vznikla tak, že původně měla silnice I/14 vést Libercem jinudy a současné napojení bylo v minulosti vybráno jako tehdy jediné řešení. Most by tedy měl projít rekonstrukcí a v rámci rekonstrukce by mělo být řešeno i nové napojení silnice I/14 na silnici I/35. Oddělí se výškový oblouk od směrového, tak aby směrový oblouk připojení nebyl na horizontu. V současné době se prověřují možné výkupy pozemků souvisejících s připravovanou rekonstrukcí a řeší se převedení pěší dopravy, která nyní prochází pod rampou mostu. Město Liberec by zde také rádo v rámci rekonstrukce zakomponovalo i řešení pohybu cyklistů. V současné době se nedá odhadnout časový vývoj tohoto místa. Jisté je, že v roce 2017 se ještě bude toto místo projektovat v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí.

CZ7049

Jde o úsek silnice III/27814 v extravilánu (km 6,262 - 3,352), od křižovatky se silnicí III/03520 po začátek Záskalí, ve směru k Záskalí je silnice ve stoupání, část úseku před Záskalím je se směrovými oblouky. Vozovka je bez výtluků a výmolů. Jedná se o trasu podél silnice R35. Po zprovoznění silnice R35 význam silnice III/27814 výrazně poklesl. Po obou stranách silnice je vzrostlá alej. Na začátku úseku je Javornický sportovní areál.Komunikace je zde obousměrná, šířka vozovky je proměnná cca 6,5m. Před Záskalím jsou umístěny starší záchytné systémy.

Rizikovost místa

Nebezpečné vlivy zde jsou vzrostlé stromy po obou stranách komunikace, chybějící vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a svislé dopravní značení nemusí odpovídat technickým podmínkám. Stav protismykových vlastností vozovky je neznámý a pravděpodobně neodpovídající.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 1, TZ 2, LZ 11, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

37 088 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Ing. Pavel Fořt, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě se vyjádřil, že úsek je plánován k obnově VDZ v příštím roce. Větší úpravy typu instalace záchytných systémů se asi z financí běžné údržby nepovedou realizovat. Kácení stromů je zde problematické a pravděpodobně také nereálné. V minulém roce zde některé náletové dřeviny byly káceny a v kácení se bude pokračovat. Bohužel finanční prostředky na údržbu silnic v kraji jsou omezeny a silnice se zavírají zelení po celém kraji. Příslib byl ale takový, že zde nedojde k zanedbání kácení zeleně ze strany správce.

02/2016

Ing. Jan Čáp, vedoucího odboru dopravy Libereckého kraje uvedl, že Krajský úřad zatím neplánuje úpravy navržené na Dopravní snídani. Plánuje se ale projekt do operačního programu životního prostředí údržby celé "císařské aleje" podél komunikace. Což by reálně mohlo proběhnout v roce 2017 nebo 2018. Krajská správa silnic dostala za úkol s Policií ČR tento úsek řešit, tak aby se přišlo na reálné opatření, které by bylo možné realizovat, předpokládá se úprava SDZ a VDZ. Stav tohoto řešení může potvrdit ale jen Krajská správa silnic.

09/2016

Proběhla zde již obnova VDZ. Dále by mělo ještě v roce 2016 proběhnout nabarvení cca 400 ks stromů bílými pruhy. V roce 2017 se předpokládá doplnění SDZ na vybrané stromy o značení Z9. Pokud by tato opatření nestačila připravil by se projekt i na umístění středové čáry. Projekt do operačního programu životního prostředí údržby celé "císařské aleje" podél komunikace se pravděpodobně odložil.

Pavel Brandýský

Silnice 2789, již jednou opravovaná prasklina/propadlina na hraně silnice, vzhledem k silnému provozu díky uzavření cesty přes Ještěd se stav zhoršil, výmol v zatáčce, hrozí narušení stability jízdy vozidla a možnost nehody. Silnice je úzká, výmolu se nedá bezpečně vyhnout.

Jan Blažek

V ulici Hanychovská směrem k viaduktu je výtluk na vozovce asi 15 cm hluboký a 50 cm dlouhý a to po obou stranách koleje. Z nej vyčnívají ostré hrany koleje o které jsem si poškodil proříznutím dvě pneumatiky. Nehoda se stala 4.8.2019 místo nebylo nikterak označeno až do včerejšího dne. Věřte, že místo dobře znám a výtluk není téměř vidět. Majitelem a správcem komunikace vozovky je město Liberec a dle prevenční prohlídky je taková vozovka v pořádku a nemám tak náhradu na plnění škody vzniklou na vozidle. Udělejte si vlastní názor a dávejte pozor ať nedopadnete jako já v mém případě. Už vím že nás poškozených bylo víc, kontaktujte mě, prosím. blazejovicze@centrum.cz https://m.facebook.com/groups/191973674375?view=permalink&id=10157556751169376&comment_id=10157557121399376&notif_t=group_comment&notif_id=1569475052206252&ref=m_notif&mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I100001361166240%253AVK%253A10157556751169376%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dfalse%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1

Pavel Brandýský

Takže v první řadě poděkování všem, co se podíleli na opravě vozovky. Ać tomu nikdo již nevěřil, podařilo se opravit celý úsek silnice, tedy od obce Světlá pod Ještědem až na křižovatku ve Starém Dubu. Nejhorší úseky byly vyfrézovány v celé šířce a položen asfalt nový. Větší část silnice a tedy i větší zbytek výmolů, byl frézován lokálně malým strojem a ihned zadělán asfaltem. Oprava byla poměrně časově náročná, nicméně výmoly byly zadělány všechny, alespoň jsem si nevšiml nějaké zapomenuté díry. Stav silnice není ideální, dá se předpokládat, že po zimě se mnoho výmolů opět obnoví, nicméně je zde příslib z Libereckého kraje, že již se pracuje na projektu celkové rekonstrukce tohoto úseku silnice mezi Světlou a Starým Dubem. Nyní lze tedy jezdit bezpečně, zrychlil se o pohyb autobusů, řidiči již silnici znovu důvěřují. Na silnici se objevili i cyklisté a naše české Podještědí je opět o něco krásnější.

david svoboda

silnice od Světlé pod Ještědem až po Starý Dub, už momentálně v nebezpečném stavu, díry i 10cm hluboké, místy už někteří raději jezdí po krajnici a přilehlé louce jenom aby se vyhnuli dírám.

david svoboda

silnice od Světlé pod Ještědem až po Starý Dub, už momentálně v nebezpečném stavu, díry i 10cm hluboké, místy už někteří raději jezdí po krajnici a přilehlé louce jenom aby se vyhnuli dírám.

Josef Nejedlý

Takto vypadá povrch komunikace před vlakovým nádražím Liberec - Horní Růžodol. Jedná se i o příjezdovou komunikaci k řadovým garážím. Takto je poškozená ulice Rovná po celé její délce

Pavel Brandýský
Pavel Brandýský 9.2.19

CZ8466, Osečná, silnice č.278

Aktivita: Okomentován

V roce 2018 došlo k celkové opravě daného úseku. Silnice byla v celé poškozené délce vyfrézována a byl položen nový asfalt. Silnice je nyní v bezvadném stavu.

Pavel Brandýský

Po dalším roce stále nic, stav se ještě více zhoršil, silnice je v havarijním stavu ohrožující bezpečnost silničního provozu. Na silnici nejsou chodníky, takže tento katastrofální stav sdílejí nejen řidiči vozidel, ale třeba i maminky s kočárky a další chodci. Pro cyklisty je silnice defacto NESJÍZDNÁ. Po silnici jezdí autobusové pravidelné školní linky, vezoucí děti do a ze školy. Při průjezdu tímto úsekem je třeba dbát opravdu zvýšené opatrnosti.

Tomáš Vašina

Několik výmolů za kruhovým objezdem ze směru Kubelíkova - Průmyslová. Hned po několika metrech je v pravém jízdním pruhu první výmol. Další následuje. To samé je v protisměru.

Více