Česká Lípa

Okres

130 výtluků

  • 51 / 39 % Kritická závažnost
  • 65 / 50 % Nízká závažnost
  • 14 / 11 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10967
5
Úsek do 50 m

Velké a nebezpečné boule přímo v zatáčce. Boule se pořád zvětšují. Člověk musí vjet do protisměru, aby se vyhnul. Kdo místo nezná, dostane velkou ránu. Dlouhodobě zanedbaná komunikace. Na místě je přitom poměrně velký provoz. Místo se stává velmi nebezpečné hlavně za deště nebo v zimě.

CZ10850

Každoroční klasika, po silnici jezdím 5 dní v týdnu 20 let a každý rok je to tam po zimě do léta katastrofa, než přijedou silničáři, jestli vůbec a uplácají to lopatou .

CZ10262

Silnice č.260 mezi obcí Obrok a Domašice výtluky 30 cm šíře až 6 cm hloubka . Již druhým rokem umístněna cedule pozor nerovnost vozovky. Motorkáři a cyklisté pozor na tento úsek .

CZ10261

Výmoly o šířce v průměru do 30 cm hloubka až 6 cm na silnici č.260 v úseku od obce Domašice přes obec Obrok zde je nejhorší stav. Silničáři umístněna mezi obcí Obrok a Domašice již druhý rok pouze cedule s výstrahou nerovnost vozovky . Minulý rok se opravovala silnice č.15 z České Lípy do Litoměřic a po celou dobu opravy jezdili kamiony objížďkou po této silnici č. 260 ta nyní vypadá viz. foto . Auta to zvládají s rachotem a ranami ale motorkáři a cyklisté těm doporučuji opatrnou jízdu . Pěkný den všem

CZ9647

Silnice třetí třídy 2635, mezi obcí Stvolínky a křižovatkou Kolné-Taneček, v délce asi 3km. Pomalu po celé délce úseku je silně poškozený povrch vozovky a to až na podkladovou vrstvu. Na silnici jsou kameny, hrozí tak proražení pneumatik. Silnice je využívána jako objízdná trasa při výstavbě obchvatu.

Více
CZ10969

Tato silnice je už jen čisté zoufalství pro řidiče. Za rok 2x proražená pneumatika a jednou celý disk na výměnu. Pro upozornění jsme letos obdrželi značku - pozor, výmoly. Děkujeme, všimli jsme si. Ale oprava žádná...

CZ10968

Totálně zdevastovaná silnice. Řidiči jezdí po středu vozovky, protože jízdní pruhy jsou jako valcha. Kombinace zvlněné silnice a spousty děr je velmi nepříjemná. Přitom je zde poměrně velký provoz. Jde o hlavní spojnici z okolních obcí do České Lípy. Silnice je velmi nebezpečná za mokra a v zimě. Spousta děr a vyjeté koleje plné vody. Pro maminky, které zde vozí každý den děti je to skutečně šílená cesta. Nyní proběhlo pár (nesmyslných a nedostačujících) záplat, které jsou ještě horší, než předchozí výtluky. Jak může být záplata více zvlněná než původní děravá silnice? Kontroluje vůbec někdo opravy? Je to vážně OSTUDA.

CZ10653

Silnice 1 třídy č. 9 směr od Svoru na Rumburk cca 4km od Svoru je na horizontu v zatáčce přes celou vozovku štěrk a vody z vedlejší cesty z lesa . V zimě led. Dále je tam velký výtluk !! Pozor na smyk popř. pád motorkáři...Na fotce z mapy cz je starší výtluk malý, dnes 16.7.21 už je velký !

CZ9648

Silnice třetí třídy 2635, mezi obcí Stvolínky a křižovatkou Kolné-Taneček, v délce asi 3km. Pomalu po celé délce úseku je silně poškozený povrch vozovky a to až na podkladovou vrstvu. Na silnici jsou kameny, hrozí tak proražení pneumatik. Silnice je využívána jako objízdná trasa při výstavbě obchvatu.

CZ9385

silnice mezi Stružnicí a Horní Libchavou, je zde úsek ve vzdálenosti 4 km a už tu jezdím více jak dvacet let tak se ještě nestalo že by se silnice rekonstruovala pouze zalepí výtluky a ty vydrží cca 3 měsíce

CZ9268

Silnice I38 mezi obcemi Staré Splavy a Jestřebí na Českolipsku. Velmi nebezpečné místo jak k odbočení z hlavní silnice na vedlejší, tak i nájezd zpět. Přecházení v tomto místě je jen pro otrlé. Z levé strany při pohledu z vedlejší je horizont, kde je povoleno jet 90 km/h. Nicméně zde mnoho řidičů jezdí i 140km/h a více. Současně musím uvést, že před horizontem je umístěna doporučená 70 km/h, kterou bohužel většina vůbec nereflektuje. Na leteckém snímku je ještě středová čára přerušovaná, nyní je však plná. Není tedy možné při jízdě ze Starých Splavů odbočit, aniž by řidič porušoval pravidla. Měl by tedy urazit cca 2 km, otočit se na odstavném parkovišti a jet zpět druhým pruhem. Ale při odbočování musí brzdit na 20 km/h do sjezdu do úhlu na fotu číslo 1. Riskuje tak náraz od vozidla za sebou, které ho přes horizont nevidí. To samé platí při výjezdu. Další věcí je přecházení, které místní hodnotí jako vysoce riskantní. Protože ale celá osada je tak odříznuta od zbytku obce, je toto jediná možná cesta pro pěší do Starých Splavů. Na fotu č. 4 je v červeném rámečku cestička, která navazuje na hlavní silnice. Zde zhruba 20 cm schod z pěšiny na okraj vozovky, který opět turista, místní, kdokoliv musí zdolat už v tak náročné situaci. Na tuto situaci upozorňují místní už pár let. Někteří z nich raději sednou do auta a jedou 2 km do obce, aby se mohli projít k jezeru, než aby riskovali přecházení.

CZ6967

Dobrý den, chtěl bych popsat velmi velké výtluky na silnici č.268 z Mnichova Hradiště do Mimoně. Na této silnici jezdím cirka přes 20let do zaměstnání. Silnice je ve velmi špatném stavu, že by mi fotografie nestačily a počet děr by se nedal spočítat. Ne jenom, že na silnici jsou vyjeté velmi hluboké koleje od nákladní dopravy a při velkém dešti zůstává stát voda nebo led ve vyjeté koleji a tímto je velmi nebezpečná pro bezpečný provoz. Další připomínka je také na bezpečnostní prvky , která by měla silnice mít a to středové čáry, vyznačené krajnice, patníky, protože za snížené viditelnosti máte problém najít silnici. Dále v úseku obce Bílá Hlína přes 7let řízen úsek světelnou signalizací, kde je spadlý svah u krajnice i v tomto úseku silnice vypadá jak po útoku nějaké armády. A proto bych chtěl tímto všechny řidiče upozornit na tuto silnici, aby na ní nejezdily a nebo raději jí přeletěly. Přeji pevné nervy na naších silnicí. Krásným a rovným silnicím třikrát zdar. Přeje Štefan Pintér.

CZ7076

Křižovatka silnic I/9, I/38 a III/26832 v extravilánu, rozlehlá průsečná s odbočovacími pruhy na hl. kom, dělící a směrovací ostrůvky.
Max. rychlost 70 kmh-1 , přednost určena DZ: P4,P6 u křižovatky se nachází autobusové zastávky a také přechod pro chodce.
I/9 SJ spojnice Mělníka s Německem I/38 vede přes MB, Kolín, HB, Jihlavu až do A, protíná několik E tras III/26832 regionální významu, hlavní příjezd do Jestřebí a okolních obcí, a k pískovnám.

Rizikovost místa

Překračování max. dovolené rychlosti, křížení významných silnic, rozlehlost křižovatky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 30 (Ú 0, TZ 1, LZ 23, HŠ 14)

Socioekonomická ztráta

18 624 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Libereckého kraje potvrdil, že stavba je momentálně ve fázi výkupů pozemků ať se může zažádat o vydání stavebního povolení. Investor chce mít vydáno stavební povolení začátkem roku 2016, ale vše bude záležet na jednáních s majiteli pozemků, na kterých se stavba nachází.

01/2016

Dle Ing. Čápa, vedoucího odbru dopravu Krajský úřad pro Liberecký kraj tak Krajský úřad zde u této křižovatky na silnici III. třídy nic upravovat nebude. Proběhlo jednání Kraje a ŘSD, kdy Liberecký kraj připomínkoval projekt přestavby této křižovatky na okružní. Byly zde problémy s územním plánem, protože územní plán přestavbě bránil. Nakonec se ale řešení našlo a okružní křižovatka se vybuduje na stávajících pozemcích.

02/2016

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Libereckého kraje sdělil, že je vypracovaný koncept projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) o umístění stavby okružní křižovatky. Probíhá koordinace projektu okružní křižovatky s místem pro přecházení u autobusových zastávek a projektu protihlukové stěny podél silnice I/9. V průběhu roku 2016 se předpokládá vypracování DÚR pro oba uvedené projekty a vydání územního rozhodnutí o umístění obou staveb (objektů), případně i vypracování DSP.

09/2016

Dle ŘSD je k 08/2016 vypracovaná dokumentace k DÚR. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby okružní křižovatky je pozastavená, protože umístění je podmíněno změnou územního plánu obce Jestřebí. Podnět ke změně podalo ŘSD ČR na konci roku 2015, na schválení změny ÚP obce zastupitelstvem obce Jestřebí se stále čeká. V rámci úprav se na vedlejších komunikacích zvýraznilo SDZ do reflexního límce (od Jestřebí "Dej přednost v jízdě" a od České Lípy "STOP").

01/2017

Dle vyjádření Obce Jestřebí, tak Obec Jestřebí obdržela žádost ŘSD ČR o změnu územního plánu dne 27. 11. 2015. Ihned na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Jestřebí dne 15. 12. 2015 bylo schváleno zařazení návrhu ŘSD do již probíhající změny ÚP Jestřebí. Pořizovatelem této změny ÚP je stavební úřad MěÚ Česká Lípa.

Dle vyjádření pořizovatele územního plánu pro Obec Jestřebí - Městského úřadu Česká Lípa, tak návrh Změny č. 2 ÚP Jestřebí řeší dopravu ve dvou ohledech – jednak rozšiřuje koridory pro přeložku silnic I/9 a I/38 a také doplňuje záměr okružní křižovatky místo stávající úrovňové. K okružní křižovatce: „Na základě aktuálního požadavku ŘSD ČR byl po dohodě s pořizovatelem v průběhu zpracování do Změny č. 2 ÚP Jestřebí doplněn záměr na úpravu stávající stykové úrovňové křižovatky silnic I/9, I/38 a III/26832 na křižovatku okružní. Podle informací ŘSD ČR by měl být tento záměr realizován ve výrazně bližším časovém horizontu než přeložka silnic I/9 a I/38 do vymezeného koridoru." S projektantem ÚP se nyní ještě řeší drobná úprava Změny. Poté bude následovat veřejné projednání a následně vydání Změny ÚP. Vydání Změny ÚP se očekává v roce 2017.

Více
Ride One

Tato silnice je už jen čisté zoufalství pro řidiče. Za rok 2x proražená pneumatika a jednou celý disk na výměnu. Pro upozornění jsme letos obdrželi značku - pozor, výmoly. Děkujeme, všimli jsme si. Ale oprava žádná...

Ride One
Ride One 9.10.22

CZ10968, Stružnice, silnice č.263

Aktivita: Přidán
CZ10968

Totálně zdevastovaná silnice. Řidiči jezdí po středu vozovky, protože jízdní pruhy jsou jako valcha. Kombinace zvlněné silnice a spousty děr je velmi nepříjemná. Přitom je zde poměrně velký provoz. Jde o hlavní spojnici z okolních obcí do České Lípy. Silnice je velmi nebezpečná za mokra a v zimě. Spousta děr a vyjeté koleje plné vody. Pro maminky, které zde vozí každý den děti je to skutečně šílená cesta. Nyní proběhlo pár (nesmyslných a nedostačujících) záplat, které jsou ještě horší, než předchozí výtluky. Jak může být záplata více zvlněná než původní děravá silnice? Kontroluje vůbec někdo opravy? Je to vážně OSTUDA.

Ride One
Ride One 9.10.22

CZ10967, Stružnice, silnice č.263

Aktivita: Přidán
CZ10967

Velké a nebezpečné boule přímo v zatáčce. Boule se pořád zvětšují. Člověk musí vjet do protisměru, aby se vyhnul. Kdo místo nezná, dostane velkou ránu. Dlouhodobě zanedbaná komunikace. Na místě je přitom poměrně velký provoz. Místo se stává velmi nebezpečné hlavně za deště nebo v zimě.

Radek Kopecký

Každoroční klasika, po silnici jezdím 5 dní v týdnu 20 let a každý rok je to tam po zimě do léta katastrofa, než přijedou silničáři, jestli vůbec a uplácají to lopatou .

Více